Μικρή μείωση στις ΜΕΧ

Μικρή μείωση στις ΜΕΧ

 


Μικρή μείωση παρουσίασαν τον Φεβρουάριο οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις τον Φεβρουάριο του 2018, υποχωρώντας στα €22,99 δισεκατομμύρια σε σχέση με €22,14 δις τον προηγούμενο μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι Ιανουάριο του 2018 τόσο οι ΜΕΧ παρουσίασαν αύξηση σχεδόν €2 δις, κυρίως λόγω της εφαρμογής του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS 9).

Παράλληλα, στη ψηλότερο σημείο από το 2014 έφτασαν οι συσσωρευμένες προβλέψεις στο τραπεζικό σύστημα, ωθούμενες από την εφαρμογή του IFRS 9. Οι προβλέψεις έναντι των ΜΕΧ αυξήθηκαν το Φεβρουάριο κατά €185 εκατ, φτάνοντας στα €11,84 δις από €11,66 τον προηγούμενο μήνα. Ο συνολικός δείκτης κάλυψης ανήλθε στο 54%.

Σε απόλυτους αριθμούς οι ΜΕΧ παρουσίασαν τον Φεβρουάριο μείωση €122 εκατομμυρίων ή 0,55% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο και αντιστοιχούσαν στο 45,3% των συνολικών δανείων.

Τα συνολικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση €99 εκατομμυρίων τον Φεβρουάριο του 2018, φτάνοντας στα €48,51 δις σε σύγκριση με €48,41 τον Ιανουάριο.

Οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν υποχώρησαν στα €12,02 δις, παρουσιάζοντας μείωση €61 εκατ σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Παράλληλα, οι αναδιαρθρωμένες χορηγήσεις που συνεχίζουν να θεωρούνται ως μη εξυπηρετούμενες αυξήθηκαν κατά €11 εκατ φτάνοντας στα €8,87 δις από €8,66 τον Ιανουάριο του 2018.

Η πλειοψηφία των ΜΕΧ προέρχεται από δάνεια νοικοκυριών τα οποία αντιστοιχούσαν σε €11,36 δις ή στο 52% των συνολικών ΜΕΧ, ενώ οι ΜΕΧ των επιχειρήσεων ανήλθαν σε €10,15 δις ή 46% των συνολικών κόκκινων δανείων. ΚΥΠΕ


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα