Μείωση των τελών αποχετεύσεων αποφάσισε το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας

Μείωση των τελών αποχετεύσεων αποφάσισε το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας


Μείωση των τελών αποχετεύσεων κατά 27% επί της χρέωσης που ίσχυε μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2017, αποφάσισε το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας, υλοποιώντας την τροποποίηση των περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμων, η οποία ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 3 Νοεμβρίου 2017 και αφορά την επιβολή των αποχετευτικών τελών για το 2017.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας αποφάσισε αναστολή εισπράξεων αποχετευτικών τελών μέχρι την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017 και η αναστολή εισπράξεων αφορά τα ταμεία του Συμβουλίου, τα Τραπεζικά Ιδρύματα και τις ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω JCC.

Αποφάσισε, επίσης, πως κατά την πιο πάνω περίοδο, εισπράξεις για ιδιαίτερα εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, όπως για μεταβιβάσεις ακινήτων, θα γίνονται μόνο στα ταμεία του Συμβουλίου.

Το Συμβούλιο αποφάσισε ότι στους ιδιοκτήτες που δεν έχουν εξοφλήσει τα τέλη τους μέχρι τις 6 Νοεμβρίου 2017, θα αποσταλούν νέα τιμολόγια στη βάση της απόφασης της Βουλής, ενώ στους ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν πληρώσει μέχρι τις 6 Νοεμβρίου 2017 τα αποχετευτικά τέλη, για τη διαφορά του ποσού που έχει καταβληθεί, ως προκύπτει μετά την απόφαση της Βουλής, θα αποσταλούν πιστωτικές σημειώσεις και το ποσό αυτό θα επιστραφεί δια συμψηφισμού με το επιβλητέο αποχετευτικό τέλος του 2018.

Σημειώνει, τέλος, ότι εισπράξεις αποχετευτικών τελών στα ταμεία του Συμβουλίου, Τραπεζικά Ιδρύματα και στις ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω JCC, θα  επαναρχίσουν τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017.

Πηγή: ΚΥΠΕ


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα