Ν. Χριστοδουλίδης: Επένδυση στην οικονομική διπλωματία

Ν. Χριστοδουλίδης: Επένδυση στην οικονομική διπλωματία


 


Στη σημερινή εποχή, η δημόσια διπλωματία, η οικονομική διπλωματία, η πολιτιστική διπλωματία, η ψηφιακή διπλωματία δεν μπορούν να απουσιάζουν από ένα σύγχρονο Υπουργείο Εξωτερικών

 

Της Νικολέττας Λιβέρα

 

Εντός του 2019 αναμένεται να ολοκληρωθεί η προεργασία για την εφαρμογή μιας συνολικής στρατηγικής και συγκεκριμένα σχέδια δράσης του κυπριακού μοντέλου της οικονομικής διπλωματίας, αποκαλύπτει στο Ευρωκέρδος ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης. «Οι τομείς του τουρισμού, της ναυτιλίας, των υπηρεσιών, αποτελούν αδιαμφισβήτητα success stories της Κύπρου, ενώ σίγουρα ο τομέας της ενέργειας προσφέρει τεράστιες προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας» υποστηρίζει ο κ. Χριστοδουλίδης και τονίζει ότι θέλει να καταστήσει το υπουργείο πιο ευέλικτο, πιο αποτελεσματικό αλλά και πιο εξωστρεφές προς την κυπριακή κοινωνία.

 

Το Υπουργείο Εξωτερικών αναλαμβάνει ουσιαστικότερη εμπλοκή στην οικονομική διπλωματία. Που ακριβώς αποσκοπεί η προσπάθεια;

Η προάσπιση και προώθηση των οικονομικών και γενικότερα όλων των συμφερόντων μιας χώρας σε διεθνές επίπεδο αποτελούσε ανέκαθεν βασικό συστατικό και στόχο της εξωτερικής πολιτικής. Σήμερα, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και του έντονου ανταγωνισμού, η άσκηση της οικονομικής διπλωματίας δεν περιορίζεται στην εμπορική διπλωματία, δηλαδή στην προώθηση των εξαγωγών – προϊόντα και υπηρεσίες – και στην επιχειρηματική διπλωματία, δηλαδή στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. Η έννοια της οικονομικής διπλωματίας και ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει έχουν διευρυνθεί σημαντικά. Οικονομική διπλωματία, μεταξύ άλλων, σημαίνει και προαγωγή της «εικόνας» της χώρας – αυτό που αποκαλούμε branding – όπως επίσης για παράδειγμα προαγωγή του τουριστικού προϊόντος, προώθηση των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, προβολή του πολιτισμού μιας χώρας, και πολλά άλλα. Στο πλαίσιο, λοιπόν, προαγωγής της Οικονομικής Διπλωματίας, το Υπουργείο Εξωτερικών αναλαμβάνει ουσιαστικότερη και ενεργότερη εμπλοκή ακριβώς γιατί αυτό απαιτούν οι παρούσες συγκυρίες και γιατί το Υπουργείο, μέσω των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην προβολή του συνολικού «brand» της Κύπρου και στην περαιτέρω ενίσχυση των προσπαθειών όλων των βασικών συντελεστών του κυπριακού οικονομικού/επιχειρηματικού οικοσυστήματος με στόχο τη σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Σε αυτό αποσκοπεί η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και κάποιο διάστημα και ήταν μέσα σε αυτό το πλαίσιο που εξασφαλίστηκε και σχετική οικονομική ενίσχυση ύψους 135.000 ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εκπόνηση στρατηγικής/σχεδίων δράσης οικονομικής διπλωματίας και για εκπαίδευση του συνόλου του διπλωματικού προσωπικού στις πρακτικές της οικονομικής διπλωματίας.

Τι είναι αυτό που οδήγησε στην απόφαση για προαγωγή της οικονομικής διπλωματίας; Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η προσπάθεια και ποιοι άλλοι φορείς συμμετέχουν στο εγχείρημα;

Ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική διπλωματία δόθηκε ειδικότερα μετά την κρίση του 2013. Το Υπουργείο Εξωτερικών διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στις γενικότερες προσπάθειες αντιμετώπισης της κρίσης, όπως για παράδειγμα στην εξασφάλιση της στήριξης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, αλλά και στην ανατροπή της αρνητικής εικόνας που παρουσιαζόταν για την Κύπρο στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Την ίδια στιγμή, η απόφαση για αναβάθμιση της οικονομικής διπλωματίας εντασσόταν μέσα στο γενικότερο πλαίσιο εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών αλλά και ευρύτερα, της βελτίωσης και αναβάθμισης της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας.

Στη σημερινή εποχή, η δημόσια διπλωματία, η οικονομική διπλωματία, η πολιτιστική διπλωματία, η ψηφιακή διπλωματία δεν μπορούν να απουσιάζουν από ένα σύγχρονο Υπουργείο Εξωτερικών. Αποτελούν βασικά εργαλεία άσκησης εξωτερικής πολιτικής προς εκπλήρωση στόχων που τίθενται στο συστημικό επίπεδο. Εξάλλου, αν δούμε και το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οικονομική διπλωματία – αν και παραμένει σε εθνικό κυρίως επίπεδο – αποτελεί βασικό στόχο της Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής.

Μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, το Υπουργείο Εξωτερικών έλαβε σειρά αποφάσεων για προαγωγή της οικονομικής διπλωματίας. Πέραν των όσων προανέφερα, τον Οκτώβριο 2016 δημιουργήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών θέση Επικεφαλής της Οικονομικής Διπλωματίας, με στόχο την προώθηση και ανάπτυξη στενών και ουσιαστικών σχέσεων με όλους τους βασικούς συντελεστές του κυπριακού οικονομικού/επιχειρηματικού οικοσυστήματος. Την ίδια στιγμή συστάθηκε από το Υπουργείο το δίκτυο των Φίλων της Οικονομικής Διπλωματίας και ο θεσμός του WOW (World on Wednesdays). Πρόκειται για μηνιαίες συναντήσεις των διπλωματών και των Φίλων της Οικονομικής Διπλωματίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, με φιλοξενούμενους εξέχουσες προσωπικότητες από το κυπριακό και το διεθνές οικονομικό και επιχειρηματικό οικοσύστημα. Όπως γνωρίζετε, για παράδειγμα, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει φιλοξενήσει παγκοσμίου εμβέλειας προσωπικότητες, όπως τον Καθηγητή Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ και Επικεφαλής του Start-Up Nation Central, κ. Eugene Kandel, και τον κ. Saul Singer, συγγραφέα του διεθνούς best-seller για το καινοτομικό οικοσύστημα του Ισραήλ, “Start-up Nation”. Ταυτόχρονα, όπως ανέφερα και προηγουμένως, προς ενίσχυση αυτής της προσπάθειας, το Υπουργείο Εξωτερικών εξασφάλισε τεχνική και οικονομική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εκπόνηση στρατηγικής για την οικονομική διπλωματία και, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, και για εκπαίδευση του συνόλου του διπλωματικού προσωπικού στις πρακτικές της οικονομικής διπλωματίας.

Σε αυτή την προσπάθεια συμμετέχουν όλοι οι βασικοί συντελεστές (stakeholders) του κυπριακού οικονομικού/επιχειρηματικού οικοσυστήματος και υπολογίζουμε ότι εντός του 2019 θα έχουμε ολοκληρώσει όλη την αναγκαία προεργασία και θα είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε – συλλογικά – μια συνολική στρατηγική και συγκεκριμένα σχέδια δράσης του κυπριακού μοντέλου οικονομικής διπλωματίας.

Οικονομία και συμφέροντα είναι έννοιες αλληλένδετες στο παγκόσμιο πολιτικό σύστημα. Πολλές φορές και σε βάρος αρχών. Πόσο βιώνετε αυτή την πραγματικότητα;

Θα το έθετα κάπως διαφορετικά, αν και συμφωνώ σε γενικές γραμμές με τη διατύπωσή σας. Η σύνδεση ανάμεσα στην εξωτερική πολιτική και την οικονομία έχει μελετηθεί και αναλυθεί από πολύ παλιά και μέσα από διάφορες οπτικές γωνίες. Οι σύγχρονοι μελετητές της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας όλων των θεωρητικών σχολών σκέψης των διεθνών σχέσεων δίδουν έμφαση στις σχέσεις οικονομίας και εξωτερικής πολιτικής. Κλασσικά κείμενα διεθνών σχέσεων σημειώνουν την αδήριτη ανάγκη ανάπτυξης μίας νέας προσέγγισης στη θεωρία των διεθνών σχέσεων, η οποία θα περιλαμβάνει τη διεθνή πολιτική και τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις και ότι η μελέτη των διεθνών οικονομικών σχέσεων δεν θα μπορούσε να ερευνηθεί κατά τρόπο επιτυχή σε απομόνωση από τη διεθνή πολιτική. Αυτό που, δηλαδή, υποστηρίζεται από τη Διεθνή Πολιτική Οικονομία είναι ότι τα όρια ανάμεσά τους έχουν γίνει δυσδιάκριτα και ότι οι δύο χώροι αλληλεπιδρούν για να δημιουργήσουν ένα νέο επίπεδο ανάλυσης για την επιστημονική κοινότητα. Είναι, εξάλλου, ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο που σήμερα τα θέματα της οικονομίας δεν προσεγγίζονται πλέον ως θέματα «χαμηλής πολιτικής», αλλά, αντιθέτως, εντάσσονται σε αυτά που χαρακτηρίζονται ως θέματα «υψηλής πολιτικής». Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για μικρά κράτη που όχι μόνο δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρά σε άλλους τομείς, αλλά πρέπει να αξιοποιούν όποιο διαθέσιμο «συστατικό» ενισχύει την περιφερειακή και διεθνή τους παρουσία.

Η κάθε χώρα έχει το δικό της μοντέλο προαγωγής της Οικονομικής Διπλωματίας ώστε να αναδείξει τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά και τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Η Κύπρος διαθέτει αυτά τα στοιχεία;

Ναι, αναμφίβολα η Κύπρος έχει τα δικά της ποιοτικά χαρακτηριστικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως η γεωγραφική της θέση, τις άριστες σχέσεις με όλα τα γειτονικά κράτη, την ιδιότητα της ως κράτος μέλος της ΕΕ, το γεγονός ότι είναι μια προβλέψιμη και δημοκρατική χώρα, το κλίμα, το βιοτικό επίπεδο, η μόρφωση του πληθυσμού ή, αν θέλετε, το ισχυρό ανθρώπινο κεφάλαιο (human capital), τον πλούσιο πολιτισμό της, τις παραδόσεις της, την εξωστρέφεια του Κύπριου, τη γλωσσομάθεια, την ευρηματικότητα (κυρίως κάτω από πολύ αντίξοες συνθήκες), τις αντοχές (resilience) του κυπριακού λαού και πολλά άλλα. Διαθέτει επίσης τομείς που είναι διεθνώς ανταγωνιστικοί, όπως οι ελεγκτικές υπηρεσίες και η ναυτιλία, αλλά και τομείς με αυξανόμενη εξωστρέφεια και αξιοσημείωτα επιτεύγματα, όπως η επιστημονική έρευνα και η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και φυσικά την επιχειρηματικότητα του Κύπριου, καταγεγραμμένη στο γενετικό υλικό μας από τους αρχαίους χρόνους καθώς επίσης τη μοναδική κυπριακή φιλοξενία. Το μοντέλο, λοιπόν, της σύγχρονης κυπριακής οικονομικής διπλωματίας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, να αξιοποιεί και να αναδεικνύει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά.

Για πολλά χρόνια το σημαντικότερο προϊόν που διέθετε η Κύπρος ήταν ο τουρισμός, στην πορεία αναπτύχθηκαν και οι υπηρεσίες. Το χαλούμι και τα φάρμακα έχουν ιδιαίτερες εξαγωγικές προοπτικές ενώ τώρα μπαίνει και η ενέργεια στο μενού μας. Ποιο από αυτά θα είναι στην προμετωπίδα της οικονομικής διπλωματίας;

Η οικονομική διπλωματία πρέπει να προάγει επιτυχημένους τομείς όπως αυτούς στους οποίους αναφέρεστε. Ήδη καταβάλλεται τεράστια προσπάθεια για συνεχή προώθηση των τομέων του τουρισμού, της ναυτιλίας, των υπηρεσιών, τομείς που αποτελούν αδιαμφισβήτητα success stories της Κύπρου και ενισχύουν εδώ και χρόνια την κυπριακή οικονομία. Από εκεί και πέρα, γίνονται σημαντικές προσπάθειες στον τομέα των εξαγωγών, και εδώ αναφέρομαι στη σημασία του χαλουμιού, ενώ σίγουρα ο τομέας της ενέργειας προσφέρει τεράστιες προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας. Παραδειγματιζόμενοι όμως και από το πρόσφατο παρελθόν και την ανάγκη να υπάρχει diversification, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε αναδυόμενους οικονομικούς τομείς, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε και σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών, όπως για παράδειγμα, ανάμεσα σε άλλες, της τεχνολογικής προόδου και της κλιματικής αλλαγής. Συνεπώς, καλούμαστε να συμβάλουμε στην προώθηση της οικονομίας, της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και της καινοτομίας, λαμβάνοντας υπόψη πολλά δεδομένα. Σε αυτό το πλαίσιο, η οικονομική διπλωματία θα πρέπει αφ’ ενός να προβάλλει και να προωθεί κυπριακά επιτεύγματα στο εξωτερικό και αφ’ ετέρου να αφουγκράζεται και να μεταφέρει στους σχεδιαστές πολιτικής και τους επιστημονικούς φορείς της Κύπρου, διεθνείς τάσεις, ευκαιρίες, όπως επίσης διμερείς ή πολυμερείς συνέργειες. Ταυτόχρονα, όπως ανέφερα και πιο πάνω, η οικονομική διπλωματία θα πρέπει να προβάλλει και να προωθεί συνολικά το «brand Κύπρος», όλα τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν το κυπριακό «προϊόν» και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου. Στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο σκηνικό κάτι τέτοιο αποτελεί όχι μόνο προϋπόθεση αλλά και προτεραιότητα.ρούμε να ελπίζουμε σε αίσια κ

H ενέργεια είναι ο τομέας πάνω στον οποίο η Κύπρος κτίζει συμμαχίες, με Ελλάδα, Ισραήλ, Αίγυπτο και άλλες χώρες. Την ίδια όμως ώρα αυτές οι χώρες είναι και εν δυνάμει ανταγωνιστικές η μια έναντι της άλλης. Πώς συμβαδίζουν αυτά;

Λαμβάνοντας υπόψη επικαιροποιημένες οικονομικοτεχνικές θεωρήσεις και σύγχρονες πρακτικές που αφορούν στην ανάπτυξη και εμπορικοποίηση ενεργειακών πόρων, δεν συμφωνώ με την άποψη ότι οι σχέσεις με τις χώρες που κτίζουμε ενεργειακές συμμαχίες είναι ανταγωνιστικές. Είναι σχέσεις συνεργασίας, κοινών στόχων και κοινού οφέλους. Και αυτό προκύπτει και έχει αποδειχθεί μέσα από το διάλογο που διατηρούμε και τον οποίο συνεχώς εμβαθύνουμε. Για παράδειγμα, μέσα από τις συζητήσεις μας, πέραν από το στόχο της αύξησης της ενεργειακής ασφάλειας της κάθε χώρας, κοινός στόχος είναι, ανάμεσα σε άλλα, να καταστεί η ανατολική Μεσόγειος ως ένας εναλλακτικός ενεργειακός διάδρομος για την Ευρώπη. Θα πρόκειται για εξέλιξη που θα είναι επωφελής για όλα τα κράτη της περιοχής. Γενικότερα, όλοι αντιλαμβάνονται ότι μέσα από τις συνέργιες, με τα δεδομένα που έχουμε ενώπιον μας, δεν υπάρχει χώρος για οποιουσδήποτε ανταγωνισμούς. Η μια χώρα «χρειάζεται» την άλλη για να προωθήσει μέσα από τις βέλτιστες πρακτικές τους ενεργειακούς της σχεδιασμούς, δημιουργώντας έτσι μια εποικοδομητική αλληλεξάρτηση και ένα win-win πλαίσιο συνεργασίας που μόνο οφέλη μπορεί να αποκομίσει στα κράτη και στους λαούς της περιοχής, οικονομικά αλλά και πολιτικά. Προς επικράτηση αυτής της αντίληψης, έχει συνδράμει, σε καθοριστικό βαθμό, το δίκτυο των τριμερών συνεργασιών που τα τελευταία έτη η Κύπρος, από κοινού και σε στενή συνεργασία και συντονισμό με την Ελλάδα, έχει προωθήσει. Πρόκειται για στρατηγικού προσανατολισμού σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί με το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία και το Λίβανο, στο πλαίσιο των οποίων έχει δημιουργηθεί ένας ιδιαίτερα αποδοτικός πολυθεματικός μηχανισμός συνεχούς διαβούλευσης, προς όφελος όλων των συμμετεχόντων, προσδίδοντας, με αυτό τον τρόπο, προστιθέμενη αξία στις εν λόγω συνεργασίες.

H ενέργεια είναι ο καταλύτης για λύση του Κυπριακού. Μπορεί όμως να είναι και εστία προβλημάτων. Σας ανησυχεί η απρόβλεπτη στάση της Τουρκίας;

Η Κύπρος είναι πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή και αυτό αποδεικνύεται μέσα από τη δράση μας και την ξεκάθαρη επιδίωξή μας για επίλυση προβλημάτων στη βάση του διεθνούς δικαίου και των αρχών και αξιών της ΕΕ. Το σημαντικότερο, αν θέλετε, είναι ότι αυτός ο ρόλος μας αναγνωρίζεται από τρίτα κράτη. Στο ερώτημά σας για τη στάση της Τουρκίας τώρα, και τη γενικότερη απρόβλεπτη συμπεριφορά της, εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι εμείς δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να παρασυρθούμε στον όποιο ανταγωνιστικό παροξυσμό που ενδεχομένως να επιχειρεί να καλλιεργήσει η Άγκυρα. Ούτε με μεγαλόστομες δηλώσεις και διακηρύξεις ούτε με παληκαρισμούς, ούτε με θερμά επεισόδια αντιμετωπίζονται προκλήσεις και προβλήματα. Γενικότερα ομιλούντες, έχω την άποψη ότι η πρόκληση θερμών επεισοδίων από μια χώρα είναι ένδειξη αδυναμίας της να αντιμετωπίσει με επιτυχία προκλήσεις και προβλήματα που έχει ενώπιον της.

Έχοντας αυτή την Τουρκία απέναντί μας μπορούμε να ελπίζουμε σε αίσια κατάληξη της όποιας προσπάθειας; Πιστεύετε ότι μπορεί να βρεθεί λύση που να ικανοποιεί κατ’ ελάχιστον τις μίνιμουμ επιδιώξεις της πλευράς μας;

Πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι η Τουρκία θα προχωρήσει σε επίλυση του Κυπριακού όχι γιατί θα αναγνωρίσει το παράνομο της συνεχιζόμενης κατοχής ή την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο. Η Τουρκία για να προχωρήσει σε επίλυση του Κυπριακού θα πρέπει είτε να νοιώσει ότι μια τέτοια εξέλιξη θα επιφέρει ενδεχόμενα οφέλη για την ίδια την Τουρκία, είτε ότι αν παραμείνει η παρούσα κατάσταση πραγμάτων θα έχει σημαντικό κόστος για την ίδια. Τούτου λεχθέντος, βρισκόμαστε σήμερα ενώπιον σημαντικών συγκυριών που δύνανται να ανοίξουν το δρόμο για επανέναρξη των συνομιλιών, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την αποστολή της κυρίας Jane Holl Lute, ως απεσταλμένης του ΓΓ ΟΗΕ για να συζητήσει ουσιαστικά με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Θέλω να πιστεύω πως εάν η Τουρκία αντιληφθεί πως η επίλυση του Κυπριακού θα προσφέρει και για την ίδια οφέλη και ότι δεν υπάρχει εναλλακτική της λύσης επιλογή, όπως ισχύει και για τους Ελληνοκυπρίους και τους Τουρκοκυπρίους, τότε, ενδεχομένως, να δείξει την απαραίτητη ευελιξία που θα επιτρέψει να φτάσουμε σε μια βιώσιμη και λειτουργική λύση, η οποία θα συμβαδίζει με τις αρχές και αξίες πάνω στις οποίες εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό Υπουργείο

Αναλάβατε ένα νευραλγικό υπουργείο, από το οποίο προέρχεστε επαγγελματικά. Ποιά θεωρείτε τη μεγαλύτερη πρόκληση που καλείστε να αντιμετωπίσετε; Και ποιός είναι ο στόχος σας, τι είναι αυτό που θέλετε να αφήσετε από το πέρασμά σας από το συγκεκριμένο πόστο;

Για την επιτυχή έκβαση και την εκπλήρωση της αποστολής ενός Υπουργού Εξωτερικών, όπως αντιλαμβάνεστε, απαιτούνται πρώτιστα καθαρή σκέψη, δημιουργική και εποικοδομητική διάθεση, ξεκάθαρος στρατηγικός σχεδιασμός και πάνω απ’ όλα συλλογική δουλειά. Στόχος μου είναι να συμβάλω, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, στο στόχο για προώθηση μιας συνολικής και θεσμοθετημένης πολυθεματικής εξωτερικής πολιτικής που θα φέρνει συγκεκριμένα αποτελέσματα, είτε αυτά αφορούν το ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή, είτε την ιδιότητά της ως κράτος μέλος της ΕΕ, είτε τις σχέσεις της με ισχυρούς δρώντες του διεθνούς συστήματος. Ως Υπουργείο Εξωτερικών, καλούμαστε σε καθημερινή βάση να ανταποκριθούμε σε προκλήσεις που έχουν σχέση, μεταξύ άλλων, με την κυριαρχία και την εδαφική μας ακεραιότητα, αλλά και να δημιουργήσουμε και να αξιοποιήσουμε ευκαιρίες για ανάπτυξη σημαντικών εταιρικών σχέσεων με τρίτες χώρες για προώθηση των στρατηγικών μας συμφερόντων και των γεωπολιτικών μας προτεραιοτήτων σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Αντιλαμβάνεστε ότι οι προκλήσεις είναι πολλές και σε διάφορα επίπεδα. Θα ήθελα, ταυτόχρονα, μέσα από την παρουσία μου στην τιμητική αυτή θέση, το Υπουργείο Εξωτερικών, ως η αιχμή του δόρατος και η εικόνα της Κύπρου στο εξωτερικό, να καταστεί πιο ευέλικτο και πιο αποτελεσματικό, καταπολεμώντας τα όποια ίχνη γραφειοκρατίας, που κάποιες φορές παρατηρούνται, ενώ, την ίδια στιγμή, να γίνει πιο εξωστρεφές προς την κυπριακή κοινωνία και να αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις σύγχρονες μορφές τεχνολογίας. Είμαστε σε φάση μεταρρύθμισης και καθορισμού γενικότερου στρατηγικού πλάνου που θα αγγίζει και όλα αυτά τα θέματα.

Πηγή: Έντυπο Περιοδικό Ευρωκέρδος


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα