Νατάσα Πηλείδου: Χρειάζεται τόλμη η αλλαγή κουλτούρας

Νατάσα Πηλείδου: Χρειάζεται τόλμη η αλλαγή κουλτούρας

 


 


Της Αγγέλας Κωμοδρόμου

 

Χρειάζεται χρόνος, υπομονή και τόλμη για να επέλθει η απαραίτητη αλλαγή κουλτούρας, τόσο στη δημόσια υπηρεσία, όσο και γενικότερα στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε ως χώρα τις επενδύσεις.

Η Νατάσα Πηλείδου, Γενική Διευθύντρια του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (CIPA), μιλώντας στο Ευρωκέρδος σημείωσε, πως αν και δεν υπάρχει επί της ουσίας διαφωνία στην προσπάθεια για αντιμετώπιση των παθογενειών του παρελθόντος, παρατηρείται μια επιμονή στη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης, η οποία αποδίδεται στην κεκτημένη ταχύτητα και τις βαθιά ριζωμένες, πεπαλαιωμένες αντιλήψεις.

Χαρακτήρισε επίσης της επικείμενες εκλογές, ως μια επίκαιρη πρόκληση όσον αφορά σημαντικές αποφάσεις που αφορούν τολμηρές μεταρρυθμίσεις.

 

 

Οι στόχοι του CIPA για το 2018, όσον αφορά την προώθηση της Κύπρου ως επενδυτικό προορισμό;

Οι στόχοι του Οργανισμού είναι διαχρονικοί και βασίζονται στο ευρύτερο όραμά του, που είναι η καθιέρωση της Κύπρου ως παγκόσμιου κέντρου παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και η ανάδειξή της σε διεθνώς αναγνωρισμένο επενδυτικό προορισμό. Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής του CIPA για την περίοδο 2017-2020, έχουν τεθεί επιμέρους στόχοι σε ό,τι αφορά τις αγορές-στόχους, τους τρόπους προσέγγισής τους, τους τομείς προτεραιότητας και την προώθηση θεσμικών μεταρρυθμίσεων. Η επιτυχία των στόχων αυτών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας και τη συνεπαγόμενη ενίσχυση της ικανότητάς της να προσελκύει επενδύσεις που προσδίδουν επιπρόσθετη αξία και συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Καταβάλλεται προσπάθεια διαμόρφωσης και προώθησης μια διακριτής ταυτότητας της Κύπρου ως επιχειρηματικού κέντρου, η οποία θα αντανακλά τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα σε όλους τους τομείς προτεραιότητας. Στις προτεραιότητές μας είναι επίσης ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εξειδικευμένων δράσεων προώθησης της ταυτότητας αυτής, που να είναι προσαρμοσμένες στα δεδομένα της κάθε αγοράς-στόχου.

Η αποτελεσματική ταυτοποίηση δυνητικών επενδυτών θα γίνεται πλέον μέσα από εξειδικευμένες έρευνες αγοράς και θα επιδιώκεται προσωπική συνάντηση μαζί τους ώστε να αναπτυχθούν σχέσεις εμπιστοσύνης. Στόχος είναι η προσέγγιση δυνητικών επενδυτών όταν βρίσκονται ακόμα στα αρχικά στάδια έρευνας για επιλογή επιχειρηματικής βάσης, ώστε να προωθείται όσο το δυνατό πιο έγκαιρα η χώρα μας ως ιδανικός προορισμός εγκατάστασης.

Εξίσου σημαντικός στόχος είναι η εμβάθυνση των σχέσεων με τις κρατικές αρχές και τους εμπλεκόμενους φορείς, στο πλαίσιο της προώθησης μεταρρυθμίσεων που θα βοηθήσουν να καταστεί η χώρα μας πιο ελκυστική. Σε επίπεδο υφιστάμενων επενδυτών, καταβάλλουμε προσπάθεια να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης στις σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μαζί τους. Προς επίτευξη αυτού του στόχου, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η αποτελεσματική διαχείριση των τυχόν ζητημάτων που τους απασχολούν σε κάθε στάδιο της επένδυσής τους.

 

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τον CIPA;

Μια ουσιαστική πρόκληση, τόσο για τον Οργανισμό όσο και για την ίδια την κυβέρνηση, είναι η αντίσταση με την οποία βρισκόμαστε αντιμέτωποι, στην προσπάθειά μας να προωθήσουμε τις απαραίτητες αλλαγές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις για βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Αν και δεν υπάρχει επί της ουσίας διαφωνία στην προσπάθεια για αντιμετώπιση των παθογενειών του παρελθόντος, παρατηρείται μια επιμονή στη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης, η οποία αποδίδεται στην κεκτημένη ταχύτητα και τις βαθιά ριζωμένες, πεπαλαιωμένες αντιλήψεις. Για να επέλθει η απαραίτητη αλλαγή κουλτούρας, τόσο στη δημόσια υπηρεσία, όσο και γενικότερα στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε ως χώρα τις επενδύσεις, χρειάζεται χρόνος, υπομονή και τόλμη.

Επιπλέον, θα έλεγα ότι μια επίκαιρη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σχετίζεται με τις προσεχείς εκλογές και με πολύ σημαντικές αποφάσεις που αφορούν τολμηρές μεταρρυθμίσεις, όπως ο Νόμος για τη Διευκόλυνση των Επενδύσεων και το Υφυπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Είναι αναγκαίο ο τομέας να αντιμετωπίζεται απ’ όλους ως υπεράνω εκλογικών και άλλων σκοπιμοτήτων, οι οποίες θα μπορούσαν να πλήξουν τη μέχρι τώρα επιτυχή προσπάθεια. Η απρόσκοπτη και υπεύθυνη λειτουργία όλων των φορέων λήψης αποφάσεων είναι καταλυτική στην αντιμετώπιση πάγιων προβλημάτων που σχετίζονται με τις επενδύσεις και ευελπιστούμε ότι θα θέσουν το συμφέρον της χώρας πάνω απ’ όλα και δεν θα χρονοτριβήσουν στις περιπτώσεις που χρειάζεται η συμβολή τους.

Μια εξίσου σημαντική πρόκληση για τον CIPA αφορά τον περιορισμό των δυνατοτήτων του λόγω έλλειψης πόρων και εκτελεστικών εξουσιών. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι ο CIPA στελεχώνεται συνολικά από δέκα άτομα, ενώ ο αντίστοιχος οργανισμός στη Μάλτα από 120 και στην Ιρλανδία από 315. Επιπλέον, το μέγεθος του προϋπολογισμού του ανέρχεται στα δύο εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που περιορίζει τις προσπάθειές του. Στη Μάλτα ο οργανισμός έχει στη διάθεσή του 17 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 9 προορίζονται για χρηματοδοτήσεις και κίνητρα, ενώ στην Ιρλανδία ο αντίστοιχος οργανισμός έχει στη διάθεσή του 130 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 90 για χρηματοδοτήσεις και κίνητρα.

Μεγάλη πρόκληση ως προς την επιτυχία της αποστολής του CIPA αποτελεί ακόμη η απουσία εκτελεστικής εξουσίας που να του επιτρέπει να εμπλακεί πρακτικά στην υλοποίηση μίας επένδυσης, καθώς και η δυνατότητα να προσφέρει και να διαπραγματεύεται συγκεκριμένα κίνητρα με δυνητικούς επενδυτές. Ιδιαίτερα εν όψει Brexit αλλά και των ευκαιριών που παρουσιάζονται στην Ανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και στην Ασία, είναι σημαντικό δοθεί στον Οργανισμό η ευχέρεια να λειτουργήσει με ευελιξία και περισσότερα εργαλεία για να αξιοποιήσει στο μέγιστο τη χρονική συγκυρία υπέρ της προώθησης της Κύπρου ως εναλλακτικού επενδυτικού προορισμού.

Οι στόχοι του Οργανισμού είναι διαχρονικοί και βασίζονται στο ευρύτερο όραμά του, που είναι η καθιέρωση της Κύπρου ως παγκόσμιου κέντρου παροχής ποιοτικών υπηρεσιών”

Η Κύπρος έχει κερδίσει το στοίχημα της «αξιοπιστίας»;

Οι πρόσφατες συνεχόμενες αναβαθμίσεις από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας και η ανοδική πορεία της εισροής των άμεσων ξένων επενδύσεων μαρτυρούν ότι έχει υπάρξει ουσιαστική πρόοδος. Βρισκόμαστε ένα μόνο βήμα μακριά από την επενδυτική βαθμίδα, γεγονός που θα επισφραγίσει την πλήρη αποκατάσταση της διεθνούς εμπιστοσύνης προς την οικονομία μας και κατά συνέπεια την αξιοπιστία της. Ενδεικτικό της προόδου που έχει γίνει μέχρι στιγμής είναι επίσης η κατάταξη της χώρας μας ως η δεύτερη ταχύτερα αναπτυσσόμενη εθνική ταυτότητα (nation brand) για το 2017, μετά την Ισλανδία, σύμφωνα με τον διεθνούς αναγνώρισης οίκο Brand Finance. Ωστόσο, είναι σαφές ότι το στοίχημα θα έχει κερδηθεί όταν καταφέρουμε να κρατήσουμε σταθερή την πορεία μας σε βάθος χρόνου, με την ίδια επιμονή και συνέπεια.

 

Ποιοί είναι οι τομείς κλειδιά που προσφέρουν επενδυτικές ευκαιρίες;

Παρατηρείται αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον σε όλους τους παραγωγικούς τομείς της χώρας, παραδοσιακούς και αναδυόμενους. Βλέπουμε να υλοποιούνται σημαντικά έργα όπως το πολυθεματικό καζίνο-θέρετρο, οι μαρίνες σε Αγία Νάπα και Λεμεσό, τουριστικές αναπτύξεις κατά μήκος των παραλιακών ακτών της χώρας, η αποκρατικοποίηση του Λιμανιού Λεμεσού, οικιστικά έργα. Καταγράφεται επίσης ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον τομέα των επενδυτικών ταμείων. Από το 2014, ο συνολικός αριθμός επενδυτικών ταμείων που εγγράφεται στη χώρα μας αυξάνεται ετησίως με αξιοσημείωτο ρυθμό ύψους περίπου 18%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει, ακόμη, από πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες είτε δραστηριοποιούνται στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια και συνεχώς επεκτείνουν την παρουσία τους δημιουργώντας θέσεις εργασίας είτε τώρα εξετάζουν το ενδεχόμενο δημιουργίας βάσης στην Κύπρο.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι θα δούμε ακόμα περισσότερες επενδύσεις να πραγματοποιούνται σε όλο το φάσμα της κυπριακής οικονομίας, νοουμένου ότι θα υλοποιηθούν οι απαραίτητες θεσμικές μεταρρυθμίσεις που θα διαμορφώσουν ευνοϊκές συνθήκες για τους ξένους επενδυτές. Ως προς αυτό, ο CIPA έχει αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών, μεταξύ των οποίων και η εκπόνηση τομεακών μελετών και σχεδίων δράσης για συγκεκριμένους τομείς, σε συντονισμό και συνεργασία με την κυβέρνηση και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Σημαντική συμβολή στην προσπάθεια αυτή θα έχει η δημιουργία του Υφυπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθώς και η εφαρμογή του Νόμου για τη Διευκόλυνση των Επενδύσεων, που εγκρίθηκε πρόσφατα από το Υπουργικό Συμβούλιο.

 

H Κύπρος πληροί τις προϋποθέσεις για να αποτελέσει τη βάση εταιρειών και να βγει κερδισμένη από το Brexit;

Η Κύπρος διαθέτει πολλά από τα στοιχεία που την καθιστούν ικανή να ανταγωνιστεί άλλους, διεθνούς εμβέλειας προορισμούς, ως εναλλακτική ή και συμπληρωματική επιλογή για εταιρείες που επηρεάζονται από το Brexit. Η γεωγραφική θέση της, που μπορεί να αξιοποιηθεί ως βάση για εξυπηρέτηση των γύρω περιοχών, το ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό, το διαφανές λειτουργικό και θεσμικό πλαίσιο, το μοντέρνο και πλήρως εναρμονισμένο με ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα νομικό σύστημα, το ανταγωνιστικό φορολογικό καθεστώς και το χαμηλό κόστος εγγραφής και διαχείρισης εταιρειών και επενδυτικών ταμείων αποτελούν δυνατά χαρτιά της οικονομίας μας.

Για να είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε πλήρως την ευκαιρία αυτή, χρειάζεται να κινηθούμε έγκαιρα και στρατηγικά προς δυνητικούς επενδυτές και επηρεαζόμενες εταιρείες. Ως εκ τούτου, ο CIPA έχει καταρτίσει εξειδικευμένο σχέδιο δράσης και βρίσκεται στη φάση υλοποίησής του, με τα μέσα που έχει στη διάθεσή του.

 

Πώς βλέπει ο CIPA την κινητικότητα που παρατηρείται στον κλάδο των ακινήτων, και τα έργα σε Λεμεσό και Λευκωσία που έρχονται να δώσουν μια διαφορετική υψομετρική εμπειρία; Kαι φυσικά εννοούμε τους μίνι ουρανοξύστες που κατασκευάζονται;

Ο τομέας των ακινήτων έχει προσελκύσει το τελευταίο διάστημα σημαντικά και μεγάλα αναπτυξιακά έργα, όπως αυτά στα οποία αναφέρεστε, αλλά και καταφύγια σκαφών, γήπεδα γκολφ, πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες και άλλα. Με την ολοκλήρωσή τους, τα έργα αυτά αναμένεται να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη μέσα από την εισροή κεφαλαίων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Είναι επίσης ενδεικτικά της ευρύτερης επενδυτικής ώθησης που παρατηρείται στον τομέα και αποτελούν το επισφράγισμα της επανάκτησης της εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας στις αναπτυξιακές προοπτικές του. Όπως και για κάθε τομέα ωστόσο, χρειάζεται να παρατηρούμε στενά την εξέλιξη της επενδυτικής δραστηριότητας και να βεβαιωνόμαστε ότι βασίζεται σε υγιή θεμέλια, ότι είναι βιώσιμη κι ότι εξυπηρετεί τις ανάγκες της οικονομίας τη δεδομένη στιγμή. Προς το παρόν, το ύψος των τιμών των ακινήτων, σε συνάρτηση με τα επίπεδα πωλήσεων και τις προοπτικές του τομέα δεν εγείρουν κάποια ανησυχία, καθώς εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα σε σύγκριση με τα επίπεδα του παρελθόντος.

 

Όσον αφορά το θέμα των μεταρρυθμίσεων, ποια η θέση του CIPA;

Πάγια θέση του Οργανισμού είναι ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας θα κριθεί από την επιτυχή ολοκλήρωση όλων εκείνων των μεταρρυθμίσεων που θα βελτιώσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγεται η επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριότητα. Επιπλέον, η βασικότερη προϋπόθεση επιτυχίας της αποστολής του ίδιου του CIPA είναι η υλοποίηση όλων των απαραίτητων διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που θα μας επιτρέπει να προωθήσουμε στο εξωτερικό την εικόνα ενός πραγματικά ελκυστικού επενδυτικού κέντρου.

Στο πλαίσιο αυτό, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την έγκριση του νομοσχεδίου για τη Διευκόλυνση των Επενδύσεων, που προνοεί την εισαγωγή ενός αποτελεσματικού θεσμοθετημένου μηχανισμού για την αδειοδότηση στρατηγικών επενδύσεων. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η μεταρρύθμιση αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς θα συμβάλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το νομοσχέδιο κατατίθεται για έγκριση σε μια χρονική συγκυρία που επιβάλλει την ενίσχυση των προσπαθειών μας για ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, όπως άλλωστε καταδεικνύουν και τα αποτελέσματα του Doing Business Report για το 2018. Καλούμε επομένως τη Βουλή, όπως προχωρήσει με την άμεση ψήφιση, τόσο του εν λόγω νομοσχεδίου, όσο και του νομοσχεδίου για τη δημιουργία Υφυπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση επίτευξης του κοινού μας στόχου για μακροχρόνια και βιώσιμη ανάπτυξη.

Πηγή: Περιοδικό Ευρωκέρδος


Comments

comments

Tags: cipa, cyprus, economy

Σχετικά με τον Συγγραφέα