Νέα δυναμική στη DDB Cyprus με τον Γιάννο Κινάνη

Νέα δυναμική στη DDB Cyprus με τον Γιάννο Κινάνη

 


Αναλαμβάνει το τομέα New Business & Development

 

Αξιολογώντας τις προοπτικές και τις προκλήσεις που δημιουργούν τα  νέα δεδομένα στη Κυπριακή οικονομία, η DDB αποφασίζει να αξιοποιήσει περαιτέρω την εδραιωμένη της θέση στην αγορά. Ως εκ τούτου ενισχύει τη δομή της με αναπτυξιακές πρακτικές που στόχο έχουν να υπηρετήσουν και να εμπλουτίσουν τις υφιστάμενες δοκιμασμένες συνεργασίες, αλλά και να δημιουργήσουν καινούριες.

Ο Γιάννος Κινάνης φέρει στις «αποσκευές» του πολύχρονη και πολύπλευρη εμπειρία στο τομέα της επικοινωνίας μέσα από την επαγγελματική του διαδρομή σε διαφορετικές αγορές όπου δραστηριοποιείται το δίκτυο της DDB, υπηρετώντας πολυεθνικά και τοπικά mega Brands.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα