Νέα εποχή στον τομέα της υγείας από την 1η Ιουνίου 2019

Νέα εποχή στον τομέα της υγείας από την 1η Ιουνίου 2019

 


 


ΓεΣΥ, η μεγάλη κοινωνική κατάκτηση

 

Aντίστροφη μέτρηση για την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ) έχει σημάνει με τη ψήφιση των σχετικών νομοσχεδίων τον περασμένο Ιούνιο και επιτέλους, το μεγαλεπήβολο έργο που παραμένει ανεκπλήρωτο εδώ και δύο σχεδόν δεκαετίες, παίρνει σάρκα και οστά. Βάσει των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν αποφασιστεί το ΓεΣΥ θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2019 με την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη ενώ από την 1η Ιουνίου 2020 τίθεται σε πλήρη εφαρμογή. Αρμόδιος για τη διαχείριση του ΓεΣΥ, θα είναι ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, ο οποίος θα ελέγχει το Σύστημα και θα διαχειρίζεται το ταμείο στο οποίο θα εισρέουν οι εισφορές/συμπληρωμές των δικαιούχων. Οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας εφόσον πρώτα επιλέξουν προσωπικό ιατρό και εγγραφούν στον κατάλογό του. Για τα παιδιά μέχρι 15 ετών επιλέγεται προσωπικός ιατρός με ειδικότητα την παιδιατρική. Για τα παιδιά από 15 μέχρι 18 ετών μπορεί να επιλεχθεί παιδίατρος ή άλλος προσωπικός ιατρός, ενώ για τα άτομα άνω των 65 ετών δίνεται το δικαίωμα επιλογής μεταξύ γενικού γιατρού (ή άλλου γιατρού που είναι συμβεβλημένος με το σύστημα ως προσωπικός ιατρός) και γηρίατρου.

Βασική καινοτομία που εισάγεται είναι ο θεσμός του προσωπικού ιατρού για τον κάθε δικαιούχο

Ο προσωπικός ιατρός προσφέρει αποτελεσματική φροντίδα, καθώς διατηρεί στενή και μακροχρόνια σχέση με τον ασθενή, διαχειρίζεται και παρακολουθεί τον ιατρικό του φάκελο και είναι ο πλοηγός του ασθενούς στο σύστημα. Ο προσωπικός ιατρός θα έχει την ευθύνη να κάνει τις πρώτες διαγνώσεις και να δώσει την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Στις περιπτώσεις που χρειάζονται εξειδικευμένες υπηρεσίες, τότε θα εκδίδει σχετικό παραπεμπτικό για επίσκεψη σε ειδικό γιατρό. Το παραπεμπτικό θα αναφέρει την ειδικότητα του ιατρού, π.χ. επίσκεψη σε καρδιολόγο, και ο ασθενής θα μπορεί να επισκεφθεί τον καρδιολόγο της επιλογής του. Ο ειδικός γιατρός μπορεί να είναι γιατρός που εργάζεται στα κρατικά αυτόνομα νοσοκομεία ή στον ιδιωτικό τομέα (αρκεί ο γιατρός να είναι συμβεβλημένος με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας). Στις περιπτώσεις που ένας προσωπικός ιατρός απουσιάζει για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο εξωτερικό ή άδεια ανάπαυσης, θα έχει την ευθύνη να καθορίσει άλλο προσωπικό ιατρό, ο οποίος θα τον αντικαθιστά κατά την περίοδο της απουσίας του. Η απουσία του προσωπικού ιατρού και ο αντικαταστάτης του θα γνωστοποιείται στους δικαιούχους που είναι εγγεγραμμένοι στη λίστα τού απόντα προσωπικού ιατρού. Σε περίπτωση που ένας δικαιούχος δεν είναι ευχαριστημένος από τις υπηρεσίες του προσωπικού ιατρού που αρχικά επέλεξε, θα έχει το δικαίωμα ανά εξαμηνία να αλλάζει προσωπικό ιατρό. Ο συνολικός αριθμός δικαιούχων, ο οποίος μπορεί να εγγράφεται στον κατάλογο προσωπικού γιατρού, δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά πάσα στιγμή τους 2.500 δικαιούχους.

Αν και σε γενικές γραμμές στο ΓεΣΥ, ο δικαιούχος θα καλύπτεται από το σύστημα μόνο όταν παραπέμπεται σε ειδικό γιατρό από τον προσωπικό ιατρό, η νομοθεσία περιλαμβάνει πρόνοιες που δίνουν το δικαίωμα της απευθείας πρόσβασης του ασθενούς σε ειδικό γιατρό, υπό προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι θα έχουν το δικαίωμα απευθείας πρόσβασης χωρίς την εξασφάλιση παραπεμπτικού από τον προσωπικό ιατρό, στους γυναικολόγους και μαιευτήρες για γυναικολογικά θέματα για γυναίκες που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, στους οδοντίατρους για παροχή προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας καθώς και στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι δικαιούχοι θα μπορούν να έχουν απευθείας πρόσβαση σε ειδικό γιατρό χωρίς παραπεμπτικό, νοουμένου ότι θα καταβάλλουν οι ίδιοι το αντίτιμο.

Προϋπόθεση ασφαλώς για να καταστεί κάποιος δικαιούχος είναι η καταβολή συνεισφοράς επί των μηνιαίων απολαβών του. Το δικαίωμα στις υπηρεσίες υγείας του ΓεΣΥ είναι ανεξάρτητο από την καταβολή εισφοράς. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στη βάση των αναγκών και όχι στη βάση της οικονομικής δυνατότητας του πολίτη. Επομένως, ακόμη και οι πολίτες χωρίς εισόδημα (όπως άνεργοι, παιδιά, φοιτητές, στρατιώτες) θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Πέραν της συνεισφοράς οι δικαιούχοι του συστήματος θα καταβάλλουν συμπληρωμή για συγκεκριμένες εξετάσεις ή ιατρικές πράξεις. Για παράδειγμα για επίσκεψη στον ειδικό ιατρό η συμπληρωμή υπολογίζεται στα 6 ευρώ, ενώ για τις διαγνωστικές εξετάσεις (αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία κλπ) θα καταβάλλονται 10 ευρώ ανά εξέταση. Για τα φάρμακα θα καταβάλλεται 1 ευρώ ανά συσκευασία και για τις εργαστηριακές εξετάσεις επίσης ένα ευρώ ανά εξέταση, ενώ για επίσκεψη σε εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας ο δικαιούχος θα καταβάλλει 10 ευρώ. 10 ευρώ θα χρεώνεται και η επίσκεψη στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών. Με βάση τον Νόμο έχουν καθοριστεί «οροφές» σε ό,τι αφορά τις συμπληρωμές τις οποίες θα καλείται κάθε δικαιούχος να καταβάλλει στο σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε δικαιούχος δεν θα πληρώνει περισσότερα από 300 ευρώ το χρόνο, ασχέτως αν οι επισκέψεις ή οι εξετάσεις που έχει διενεργήσει στο σύστημα στοιχίζουν περισσότερα. Για τους λήπτες ΕΕΕ και για τους χαμηλοσυνταξιούχους η «οροφή» έχει καθοριστεί στα 75 ευρώ ετησίως.

Πηγή: Περιοδικό Eυρωκέρδος


Comments

comments

Categories: Ειδήσεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα