Νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την είσπραξη του ΦΠΑ

Νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την είσπραξη του ΦΠΑ

 


 


Μια σειρά συστάσεων προς τα κράτη μέλη σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να εργαστούν καλύτερα για την καλύτερη είσπραξη του ΦΠΑ στους εθνικούς προϋπολογισμούς, εξέδωσε σήμερα η Κομισιόν.

Σύμφωνα με οκτασέλιδη έκθεση που απεστάλη στο Συμβούλιο των Κρατών Μελών, η εφαρμογή και η λειτουργία της νέας οδηγίας για την είσπραξη του ΦΠΑ στην ΕΕ (4 Οκτωβρίου 2017) συνεπάγεται σημαντική επένδυση από τα κράτη μέλη, όπως για παράδειγμα σε συστήματα πληροφορικής και ανθρώπινους πόρους.

Παρότι η αξιολόγηση του πλήρους αντίκτυπου της εξακολουθεί να είναι “ένα δύσκολο έργο”, αναφέρουν στην έκθεσή τους τα στελέχη της DGBudget, το βασικό συμπέρασμα είναι ότι “η παρούσα οδηγία είχε σημαντικό αποτρεπτικό αποτέλεσμα, το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής”.

Ο αντίκτυπος της διοικητικής συνεργασίας στα ποσά που γνωστοποιούνται είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ποσοτικά, ενώ είναι εύλογο να αναμένεται ότι, εάν δεν υπήρχε η τρέχουσα οδηγία, δεν θα υπήρχε κανένα κίνητρο για τέτοιες γνωστοποιήσεις.

Ωστόσο, ως εργαλείο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, πρέπει να δημιουργηθεί η απαραίτητη δομή πληροφορικής και κοινά εργαλεία για τη διοικητική συνεργασία, το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι η εντατική χρήση όλων των εργαλείων, η ανάλυση και η χρήση των δεδομένων που λαμβάνονται και οι προσπάθειες για την αμοιβαία βελτίωση του ποιοτικού περιεχομένου των δεδομένων που ανταλλάσσονται.

Παράλληλα, η έκθεση αναφέρει ότι θα χρειαστούν νέες μορφές συνεργασίας και βελτιώσεις του ισχύοντος πλαισίου προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο δυναμικός χαρακτήρας της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής. Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν αποδείξει τη δέσμευσή τους για διοικητική συνεργασία και αναμφισβήτητα θα ακολουθήσουν αυτόν τον τομέα.

Ο Επίτροπος αρμόδιος για θέματα οικονομικών, φορολογίας και τελωνειακής ένωσης Πιέρ Μοσκοβισί, δήλωσε πως “οι εθνικές φορολογικές αρχές πρέπει να επενδύσουν σε σύγχρονα και αποτελεσματικά ψηφιακά εργαλεία, εάν θέλουν να βελτιώσουν τα φορολογικά έσοδά τους, αποτελεσματικότερη είσπραξη των φόρων και καλύτερη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Η Κομισιόν είναι έτοιμη να στηρίξει τις χώρες της ΕΕ στις συνεχείς προσπάθειές τους”.

Σε γενικές γραμμές η σημερινή έκθεση υπογραμμίζει το συνολικό θετικό αντίκτυπο της συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων όσον αφορά τη συλλογή των φόρων, αλλά δείχνουν ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέσουν περισσότερους πόρους για τη βελτίωση της είσπραξης των φόρων. Πηγή: KYΠΕ


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα