Νέα κεντρικά γραφεία Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Νέα κεντρικά γραφεία Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 


Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ανακοίνωσε πως από σήμερα Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 έχει ξεκινήσει η πλήρης λειτουργία των νέων του Κεντρικών Γραφείων στην Λευκωσία.

Τα νέα Κεντρικά Γραφεία στεγάζονται στο Κτίριο «ΙΑΣΩΝ», Ιάσωνος 10, 1082 Λευκωσία, επί της Λεωφόρου Γρίβα Διγενή.

Η ολοκλήρωση όλων των ενεργειών στέγασης και μετακόμισης στα νέα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος, είναι πλήρως συνυφασμένη με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες του κράτους, ακολουθώντας όλα τα σχετικά πρότυπα που επιβάλλουν οι αρμόδιοι θεσμοί, πάντοτε στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας και κανονισμών.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα