Νέοι κανόνες για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών λειτουργίας εταιρειών στην ΕΕ

Νέοι κανόνες για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών λειτουργίας εταιρειών στην ΕΕ

 


Η Κομισιόν ενέκρινε σήμερα κατευθυντήριες γραμμές για την αποκάλυψη περιβαλλοντικών και κοινωνικών πληροφοριών από την εμπορική δραστηριότητα εταιρειών με στόχο να ενισχυθεί η εταιρική διαφάνεια και οι επιδόσεις, καθώς και να ενθαρρυνθούν οι εταιρείες να υιοθετήσουν μια πιο βιώσιμη προσέγγιση.

Οι εταιρείες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πρέπει να γνωστοποιούν τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές, τους κινδύνους και τα αποτελέσματα όσον αφορά τα περιβαλλοντικά θέματα, τις κοινωνικές πτυχές και τις πτυχές που αφορούν τους εργαζομένους, καθώς και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της καταπολέμησης της διαφθοράς και της δωροδοκίας και της πολυμορφίας στα διοικητικά συμβούλια .

“Η κατάλληλη μη χρηματοοικονομική γνωστοποίηση είναι επίσης ένα ουσιαστικό στοιχείο για την επίτευξη βιώσιμης χρηματοδότησης”, σημείο κλειδί για την ολοκλήρωση της επικείμενης Ένωσης χρηματαγορών στην ΕΕ.

Η έγκριση των σημερινών κατευθυντήριων γραμμών θα συμπληρώσει τους ήδη υφιστάμενους κανόνες της ΕΕ για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση (οδηγία 2014/95 / ΕΕ).

Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση, οι νέες κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες εμπίπτουν στη δραστηριότητα του καμπινέ του Αντιπροέδρου Βάλντις Ντομπρόβσκις, θα υποστηρίξουν τις εταιρείες στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους υποβολής εκθέσεων βάσει των σημερινών απαιτήσεων μη δημοσιοποίησης πληροφοριών και θα προωθήσουν την υποβολή συγκεκριμένων θεματικών εκθέσεων.

Η Κομισιόν εκτιμά ότι οι διαφανείς εταιρείες αποδίδουν καλύτερα την πάροδο του χρόνου, απολαμβάνουν χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης, προσελκύουν και διατηρούν ταλαντούχους υπαλλήλους και τελικά επιτυγχάνουν, ενώ σημειώνεται ότι οι καλά ενημερωμένες επιχειρηματικές και επενδυτικές αποφάσεις έχουν πολύ καλύτερες πιθανότητες να επιτύχουν.

Ο ίδιος ο Αντιπρόεδρος Ντομπρόβσκις, αρμόδιος για τo Ευρώ, τον Κοινωνικό Διάλογο, τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε σχετικά ότι “η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην οικολογική και πιο βιώσιμη οικονομία” και “αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προτείνουμε σήμερα ευέλικτες κατευθυντήριες γραμμές για την ενίσχυση της εταιρικής διαφάνειας σε όλους τους τομείς”.

“Παρέχοντας σχετικές πληροφορίες για τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά τους προσόντα, οι εταιρείες κάνουν `στους εαυτούς τους μια χάρη΄ και βοηθώντας τους επενδυτές, τους δανειστές και την κοινωνία γενικότερα”, καταλήγει ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα