Νέο διεθνές πρότυπο για τη βιωσιμότητα στα τουριστικά καταλύματα

Νέο διεθνές πρότυπο για τη βιωσιμότητα στα τουριστικά καταλύματα


 


Της Μαριλένας Νικολάου, Λειτουργός Διοίκησης και Διεθνών Σχέσεων στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)

 

Ο τουρισμός είναι ένας αναπτυσσόμενος κλάδος. Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς τομείς κάθε χώρας και αποτελεί στόχο αυξημένης προσοχής λόγω της δυνατότητάς του να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη και των επιπτώσεων που μπορεί να έχει σε περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNWTO), ο αριθμός των ταξιδιωτών αναμένεται να ανέλθει σε 1.8 δισεκατομμύρια έως το 2030. Ο παγκόσμιος τουρισμός δίνει τεράστιες δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης και συνάμα επίτευξης σημαντικών οικονομικών οφελών για τις τοπικές κοινότητες. Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO), μέσω μιας μεγάλης γκάμας προτύπων, στηρίζει τις προσπάθειες της τουριστικής βιομηχανίας για αειφόρο ανάπτυξη.

Το νέο διεθνές πρότυπο ISO 21401: 2018, Τουρισμός και συναφείς υπηρεσίες — Σύστημα διαχείρισης της βιωσιμότητας για τα καταλύματα — Απαιτήσεις, προσδιορίζει τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές απαιτήσεις για την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της βιωσιμότητας στα καταλύματα του τουριστικού τομέα. Οργανισμοί κάθε είδους στον τομέα του τουρισμού αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο την ανάγκη αντιμετώπισης των θεμάτων αειφορίας στις πρακτικές τους. Το πρότυπο δύναται να χρησιμοποιηθεί σε οποιονδήποτε τουριστικό κατάλυμα, ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος ή τη θέση του, το οποίο επιθυμεί: α) να εφαρμόζει, να διατηρεί και να βελτιώνει βιώσιμες πρακτικές στις δραστηριότητές του, και  β) να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με την καθορισμένη πολιτική βιωσιμότητας.

Συγκεκριμένα, το ISO 21401, παρέχει απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης βιωσιμότητας για τα καταλύματα που επιθυμούν να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν βιώσιμες πολιτικές και στόχους στη διαχείριση των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και των υπηρεσιών τους.

Το πρότυπο αυτό έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τα καταλύματα όλων των μεγεθών, από διαφορετικό γεωγραφικό, πολιτιστικό και κοινωνικό υπόβαθρο, να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα των συναφών δραστηριοτήτων τους.

Περιλαμβάνει τέσσερα παραρτήματα. Τα παραρτήματα Α, Β και Γ είναι κανονιστικά και αφορούν κάθε μία από τις τρεις διαστάσεις της βιωσιμότητας (περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική). Το Παράρτημα Δ είναι ενημερωτικό και παρέχει παραδείγματα πρακτικών βιωσιμότητας.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί ή να μελετήσει το προαναφερόμενο Πρότυπο από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS), τον Εθνικό φορέα τυποποίησης στην Κύπρο επικοινωνώντας στους αριθμούς τηλεφώνων 22-411413 & 22-411414 ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected]


Comments

comments

Categories: Απόψεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα