Ο δρόμος παραμένει ανηφορικός

Ο δρόμος παραμένει ανηφορικός

 


 

Της Νικολέττας Λιβέρα

 

Αντιμέτωπη με μεγάλες προκλήσεις παραμένει η κυπριακή οικονομία παρά τη σαφέστατη πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, σαν αποτέλεσμα της τιτάνιας προσπάθειας που καταβλήθηκε σε πολιτικό – τεχνοκρατικό επίπεδο και των μεγάλων θυσιών στις οποίες υποβλήθηκαν οι εργαζόμενοι, οι επιχειρήσεις, η κοινωνία στο σύνολό της και ασφαλώς, καταθέτες, μέτοχοι και πιστωτές τραπεζών.

Το θετικό πρόσημο στην κυπριακή οικονομία θα πρέπει να πιστωθεί στην εκτελεστική εξουσία, στο σύνολο των πολιτικών δυνάμεων για τη στήριξη που παρείχαν και ασφαλώς στους κοινωνικούς εταίρους. Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά τις δραματικές συνέπειες που προκάλεσαν οι οδυνηρές αποφάσεις για εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος, η οικονομία της Κύπρου δείχνει σημάδια σταθεροποίησης αλλά κανένας δεν έχει το δικαίωμα να θριαμβολογεί. Ο δρόμος παραμένει ανηφορικός και τραχύς. Ασφαλώς το στοίχημα παραμένει μεγάλο στον χρηματοοικονομικό τομέα που ασφυκτιά για ζεστό χρήμα, (υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων, τεράστιο ιδιωτικό και δημόσιο χρέος), όπως και για τα δημόσια οικονομικά από τυχόν εκτροχιασμό των δημοσίων δαπανών και από ανατροπή του ευνοϊκού εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως είναι για παράδειγμα τα φθηνά επιτόκια στην Ευρωζώνη.

Το ψηλό ποσοστό χρέους (συνολικό, ιδιωτικό, δημόσιο και εξωτερικό) σε συνδυασμό με το ψηλό ποσοστό Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων καθιστούν την κυπριακή οικονομία ευάλωτη σε εξωτερικές αρνητικές εξελίξεις από τους κυριότερους οικονομικούς εταίρους (Βρετανία, Ρωσία, Ελλάδα) και περιορίζουν σημαντικά τις προοπτικές μεγιστοποίησης και διατήρησης του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης.

Άκρως σημαντικές είναι οι υποδείξεις της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, στη συνέντευξη που φιλοξενούμε στο παρόν τεύχος του περιοδικού μας. Όσον αφορά το χρηματοοικονομικό τομέα, τονίζει ότι τα υψηλά επίπεδα των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού καθώς αποτελούν τροχοπέδη, όχι μόνο για την εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά και για τη γενικότερη οικονομική δραστηριότητα. Τονίζει επίσης ότι βασική μακροπρόθεσμη πρόκληση για την κυπριακή οικονομία παραμένει επίσης η υψηλή ανεργία, παρά τη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας.

Στην πολύ πρόσφατη ετήσια έκθεσή του για την Κύπρο, ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody’sσημειώνει ότι «η Κύπρος είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στον κίνδυνο εκδήλωσης γεγονότων, αντανακλώντας τους σημαντικούς κινδύνους που εξακολουθούν να υπάρχουν στον τραπεζικό τομέα.Οι κυριότερες κυπριακές τράπεζες έχουν πολύ χαμηλές αξιολογήσεις και ο τραπεζικός τομέας παραμένει μεγάλος» υποδεικνύει.Ο Moody’s αναφέρει ότι η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα της χώρας και των τραπεζικών ισολογισμών έχει ενισχυθεί μέσω των αυξημένων κεφαλαιακών αποθεμάτων, της πώλησης δραστηριοτήτων τους στο εξωτερικών και της βελτίωσης του προφίλ χρηματοδότησης των τραπεζών. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, οι αβεβαιότητες παραμένουν σε ό,τι αφορά την ευρωστία του τραπεζικού τομέα, δεδομένων των πολύ ψηλών ποσοστών μη εξυπηρετούμενων δανείων, τόσο των νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων.

Μια από τις παράπλευρες απώλειες της κρίσης είναι η φθίνουσα πορεία των συνταξιοδοτικών ταμείων και το πλήγμα που υπέστη η κουλτούρα της αποταμίευσης, όχι μόνον εξαιτίας της οικονομικής δυσκολίας ιδιωτών, επιχειρήσεων και νοικοκυριών αλλά και οι ανησυχίες για την εξασφάλισή τους. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ που φιλοξενούμε στο παρόν τεύχος του περιοδικού μας, η κρίση, ενδεχομένως η έλλειψη εμπιστοσύνης και το ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο οδήγησαν σε απόσυρση αποταμιεύσεων από ατομικά και επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχέδια που ξεπερνούν το καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό των τριών δισεκατομμυρίων ευρώ.

Πηγή: Περιοδικό Ευρωκέρδος

 

 

 

 

 

 


Comments

comments

Categories: Απόψεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα