Ο Γιώργος Βασιλείου ο χρεώστης των €48.087 στο Δημόσιο

Ο Γιώργος Βασιλείου ο χρεώστης των €48.087 στο Δημόσιο

 


Σύμφωνα με σημερινή αακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στην Ειδική Έκθεση για τον έλεγχο του Υπουργείου Εξωτερικών, που δημοσιεύτηκε στις 27 Δεκεμβρίου του 2017, περιλήφθηκε η εξής αναφορά:
«Προκαταβολές συνολικού ύψους €48.087 αφορούν σε έξοδα διαμονής στο Λονδίνο κατά το 2000 πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας (εκτός περιόδου θητείας του στο προεδρικό αξίωμα) και ποσό ύψους €6.738 αφορά σε έξοδα διαμονής στο εξωτερικό από το 1995 μέχρι και το 2003 πρώην Προέδρου Κοινοβουλευτικού Κόμματος».
Σημειώνεται κατ’ αρχάς ότι η ίδια ακριβώς (επί λέξει) αναφορά περιλαμβανόταν ανελλιπώς στις Ετήσιες Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας από το 2011 και εντεύθεν. Αυτό αποδεικνύει το άτοπο και ανυπόστατο οποιουδήποτε ισχυρισμού ότι η συγκεκριμένη αναφορά δήθεν περιλήφθηκε σκόπιμα για να πλήξει οποιοδήποτε πρόσωπο. Αποδεικνύει επίσης την ευθύνη του Υπουργείου Εξωτερικών, που παρέλειπε διαχρονικά να λάβει τα δέοντα μέτρα, περιφρονώντας τις συστάσεις της Υπηρεσίας μας.
Μετά τη δημοσιοποίηση της υπό αναφορά Ειδικής Έκθεσης, και ενώ από την πιο πάνω αναφορά συνάγεται μονοσήμαντα ότι ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, που στους λογαριασμούς του Υπουργείου Εξωτερικών είναι καταχωρημένος ως χρεώστης για τις €48.087, είναι ο κ. Γιώργος Βασιλείου, υπήρξαν δημοσιεύματα που αδίκως στοχοποίησαν τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια.
Το ποσό των €48.087 αφορά σε διαμονή (όχι όλων για ίδιο αριθμό ημερών) του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Γιώργου Βασιλείου, της συζύγου του, των δύο θυγατέρων του μαζί με τους συζύγους τους και δύο άλλων ατόμων στα ξενοδοχεία Langham Hilton Hotel, Bloomsbury Park Hotel και Le Meridien Grosvenor House στο Λονδίνο, για κάποιες μέρες για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 2000. Το πιο πάνω ποσό περιλαμβάνει, εκτός από τα έξοδα διαμονής, και διάφορα άλλα έξοδα στα εν λόγω ξενοδοχεία (π.χ. mini bar, εστίαση, τηλεφωνήματα, καθαριστήριο, φιλοδωρήματα).
Αναμένουμε από το Υπουργείο Εξωτερικών να απαιτήσει την άμεση εξόφληση των όποιων οφειλομένων ποσών.
Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να λάβει περαιτέρω διευκρινίσεις για το ποσό αυτό, θα πρέπει να αποταθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα