Οι οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες της ΕΕ για το 2019

Οι οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες της ΕΕ για το 2019


 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθόρισε τις οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019, υποβάλλοντας την φθινοπωρινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η οποία επικεντρώνεται στη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ αναγνωρίζει ταυτόχρονα ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης στην περίπτωση της Ιταλίας λόγω του προϋπολογισμού της ο οποίος δεν έχει εγκριθεί, την ίδια ώρα που η Ελλάδα εντάσσεται για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.

Τονίζεται εξ υπαρχής ότι αν και οι συνθήκες είναι γενικότερα πολύ καλύτερες από το 2014, το νέο ευρωπαϊκό εξάμηνο αρχίζει σε κλίμα μεγάλης αβεβαιότητας, αφού παραμένουν πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν για την χωρίς αποκλεισμούς βιώσιμη ανάπτυξη, την δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικονομιών των κρατών – μελών της Ένωσης. Κεντρικοί άξονες για την δημιουργία τέτοιων συνθηκών σε εθνικό επίπεδο αποτελούν η δημιουργία δημοσιονομικών αποθεμάτων ασφάλειας, η συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η αύξηση της παραγωγικότητας και η προσέλκυση νέων επενδύσεων που θα ωφελήσουν τις πιο πάνω ανάγκες. Οι πιο πάνω ενέργειες θα πρέπει να συνάδουν με την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης και την περαιτέρω αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Σε σχέση με την Κύπρο ειδικότερα, σημειώνονται οι οικονομικές προβλέψεις της Ε.Ε. του φθινοπώρου του 2018, στις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρατηρεί ότι η οικονομική δραστηριότητα προβλέπεται να παραμείνει ισχυρή, λόγω κυρίως της εγχώριας ζήτησης, ενώ την ίδια στιγμή η ανεργία αναμένεται να συνεχίσει την ταχεία μείωση της. Η όλη οικονομική ανάπτυξη αναμένεται, σύμφωνα με την Επιτροπή, να στηρίξει τα σταθερά δημοσιονομικά πλεονάσματα και τη μείωση του δημόσιου χρέους αν και τα τραπεζικά μέτρα στήριξης του 2018 μετατόπισαν το δημόσιο χρέος προς τα πάνω. Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης γνώμη που αναφέρει ότι το σχέδιο του δημοσιονομικού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας συμμορφώνεται με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης του 2019, κατατάσσοντας την Κύπρο όσον αφορά αυτή της την συμμόρφωση μαζί με την Γερμανία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Αυστρία και Φινλανδία.

Η βελτίωση της δημοσιονομικής εικόνας γενικότερα, παρά το κλίμα αβεβαιότητας που εντοπίζει σε ενωσιακό επίπεδο η Επιτροπή, μπορεί να δώσει το έναυσμα ούτως ώστε τα κράτη να επενδύσουν έτι περισσότερο στις ίδιες τις κοινωνίες που θα πρέπει να απολαύσουν τα οφέλη αυτής της βελτίωσης, απομακρύνοντας τις ανισότητες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης και εξασφαλίζοντας την βιώσιμη ανάπτυξη τους προς όφελος μάλιστα των μελλοντικών γενιών. Προτεραιότητα μάλιστα θα πρέπει να δοθεί στην απασχόληση των νέων αλά και στη μείωση του μισθολογικού χάσματος.

Του Δρα Αντώνη Στ. Στυλιανού, Λέκτορα Νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, LL.BLaw (Bristol), Ph.D in Law – International Law and Human Rights (Kent), Διευθυντής Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

 

Categories: ΑΠΟΨΕΙΣ