Οι τράπεζες στις πύλες της ψηφιακής εποχής

Οι τράπεζες στις πύλες της ψηφιακής εποχής


 


Αλλάζει το μοντέλο και οι προτεραιότητες στον χρηματοπιστωτικό τομέα μετά τις σαρωτικές μεταβολές που έφερε η κρίση του 2013

 

Του Κώστα Κωνσταντίνου

 

Ο τραπεζικός Αρμαγεδδώνας που σάρωσε την κυπριακή οικονομία οδηγεί σε μια νέα εποχή το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα και η κρίση φαίνεται να αναδεικνύει ένα νέο τραπεζικό τοπίο, στο οποίο ζωτική θέση θα έχει η ψηφιακή τεχνολογία.

Με την βοήθεια του Δρ Μιχάλη Καμμά, Γενικού Διευθυντή του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου επιχειρούμε την αποκρυπτογράφηση των διεργασιών που ακόμη βρίσκονται σε εξέλιξη. Ζητούμε να μάθουμε ποία είναι η πραγματική εικόνα του κυπριακού χρηματοπιστωτικού τομέα μετά το κλείσιμο του Συνεργατισμού, με την απορρόφηση του εξυπηρετούμενου κομματιού της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας από την Ελληνική Τράπεζα. Ο Δρ Καμμάς πιστεύει ότι μετά και την πρόσφατη αυτή κίνηση έχει κλείσει ένας μεγάλος κύκλος αβεβαιότητας, ραγδαίων αλλαγών και αναταράξεων στο κυπριακό, τραπεζικό σύστημα που άρχισε πριν το 2013 αλλά σίγουρα κορυφώθηκε με τις αποφάσεις του Eurogroup.

Μιχάλης Καμμάς: Η σταδιακή αύξηση των καταθέσεων δείχνει ότι η εμπιστοσύνη του κόσμου προς τις τράπεζες αποκαθίσταται

Παρατηρεί ότι σταδιακά οι καταθέσεις αυξάνονται κάτι που δείχνει ότι η εμπιστοσύνη του κόσμου προς τις τράπεζες αποκαθίσταται, την ώρα που νέες επιλογές, φρέσκος δανεισμός και ευρύτερες αλλαγές προς το θετικό λαμβάνουν χώρα σε τραπεζικό επίπεδο. Παράλληλα, βλέπει ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες και άλλες εποπτικές απαιτήσεις όπως και η συμμόρφωση των τραπεζών με διεθνείς οδηγίες, κανονισμούς, αλλά και νομοθεσίες είναι ευθυγραμμισμένες με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Όπως μας είπε «μπορούμε πλέον να κοιτάζουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία». Ρωτάμε ποία είναι τα σημαντικότερα μαθήματα που πήρε ο κυπριακός τραπεζικός τομέας από την κρίση του 2013. Μας απαντά ότι αν είναι κάτι το οποίο όλοι μας έχουμε μάθει από την κρίση, είναι ότι τίποτε δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο και βεβαίως ότι τίποτε δεν χαρίζεται σε κανέναν χωρίς κόπο. Συνεπώς, θεωρεί ότι η σκληρή δουλειά, η διαρκής εγρήγορση, ο διάλογος, η σύνεση, η διορατικότητα αλλά και ο σχεδιασμός, αποτελούν σημαντικά μαθήματα τα οποία συλλογικά έχουμε λάβει. Θεωρεί παράλληλα, πως έχει γίνει πλέον ξεκάθαρο ότι οι εξωτερικές συνθήκες και κυρίως οι εποπτικές απαιτήσεις καθορίζουν την πορεία ολόκληρων οικονομιών και όχι απλώς κάποιων τραπεζών ή χρηματοπιστωτικών συστημάτων. Αυτό μας έχει οδηγήσει σε μια διαρκή προσπάθεια φιλτραρίσματος, αλλά και ευθυγράμμισης με κάθε διεθνές πρότυπο ή και απαίτηση, στοιχεία που ουσιαστικά αποσκοπούν στη θωράκιση από πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους ή και κάποιον νέο κύκλο οικονομικών αναταράξεων. Μεταφέρουμε στον Δρ Καμμά το παράπονο ότι πλέον δεν υπάρχει ούτε μέρος του τραπεζικού συστήματος στην Κύπρο που να ελέγχεται από κυπριακά συμφέροντα. Μας απαντά ότι αυτή η συζήτηση δεν αφορά μόνο τις τράπεζες, αλλά είναι μια δομικού χαρακτήρα σε σχέση με την οικονομία αλλά και φιλοσοφικού ή και ιδεολογικού υποβάθρου προσέγγιση. Αναλόγως αφετηρίας ή και τα πιστεύω του καθενός από εμάς αναπτύσσονται και τα αντίστοιχα επιχειρήματα.

Μας συμβουλεύει να αντιμετωπίζουμε και τις πραγματικότητες που δεν ισχύουν μόνο στην Κύπρο αλλά στις πλείστες χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας εδώ και χρόνια -πλέον- είμαστε μέλη. Αυτές οι πραγματικότητες αφορούν την ολοένα και πιο διεθνοποιημένη παγκόσμια αγορά, τη μεγέθυνση παγκόσμιων κολοσσών που απλώνουν τις επενδύσεις τους σε πολλές χώρες και όχι απλώς σε ένα κράτος, μία περιφέρεια ή μόνο μία ήπειρο. Διερωτόμαστε, όμως, ποίες είναι οι προοπτικές του χρηματοπιστωτικού μας τομέα και ποίο ρόλο καλείται να παίξει στο νέο – μετά την κρίση – οικονομικό μας περιβάλλον. Για να απαντήσει το πιο πάνω, διττό, ερώτημα – μας λέγει – θα πρέπει να προσεγγίσουμε τις ανάγκες της αγοράς, τόσο των επιχειρήσεων όσο και των νοικοκυριών, αλλά και τις προκλήσεις που δημιουργούνται από εναλλακτικά κανάλια διεκπεραίωσης συναλλαγών, τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου. Για παράδειγμα η ανάγκη του μέσου Κύπριου για να φτιάξει το δικό του σπιτικό παραμένει, παρά τα όσα ως χώρα έχουμε περάσει.

Την ίδια ώρα νέες επιχειρήσεις δημιουργούνται, δειλά-δειλά κτίζεται μια νέα αγορά αυτή των start-ups και συνεπώς νέες προτάσεις για χρηματοδότηση φτάνουν στις τράπεζες. Παράλληλα, προοπτικές διανοίγονται και μέσω ευρύτερων εξελίξεων ή δεδομένων που αφορούν στην Κύπρο και απορρέουν μέσα από τομείς όπως η ενέργεια, ο τουρισμός, η ναυτιλία, οι επαγγελματικές ή ευρύτερα άλλες υπηρεσίες, όπως λόγου χάρη η παιδεία και η υγεία. Βάζοντας, μας επισημαίνει, όλα τα πιο πάνω στη συνάρτηση των δυνητικών προοπτικών εύκολα κανείς μπορεί να αντιληφθεί τους τομείς στους οποίους επικεντρώνονται οι τράπεζες για τις εργασίες τους τα επόμενα χρόνια. Ταυτόχρονα, ο τραπεζικός τομέας της Κύπρου καλείται αφενός να κωδικοποιήσει και αφετέρου να ευθυγραμμιστεί με τις τεχνολογικές εξελίξεις και απαιτήσεις, αλλά και να εισέλθει στην ψηφιοποιημένη εποχή. Αυτή η προσαρμογή απαιτεί επενδύσεις, τόσο σε οικονομικούς όσο και σε ανθρώπινους πόρους, πιθανή δημιουργία νέων τμημάτων στις τράπεζες και βεβαίως λανσάρισμα νέων υπηρεσιών, νέων εφαρμογών και ευρύτερα νέας εμπειρίας εξυπηρέτησης των πελατών τους. Έχοντας όλα τα πιο πάνω υπόψη πιστεύει ότι ο ρόλος των τραπεζών στην Κύπρο παραμένει αφενός παραδοσιακός και έχει να κάνει με την ασφαλή διατήρηση των καταθέσεων του κόσμου και με τη χορήγηση νέων δανείων. Αφετέρου έχουν να διαδραματίσουν και έναν σύγχρονο ρόλο, που άπτεται των επενδύσεων για ανάπτυξη νέων, τεχνολογιών και καινοτόμων υπηρεσιών που θα δώσουν τόσο στις ίδιες όσο και στην οικονομία σημαντικό πλεονέκτημα, στο έντονα ανταγωνιστικό και διεθνοποιημένο περιβάλλον των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.

Πηγή: Έντυπο Περιοδικό Ευρωκέρδος


Comments

comments

Tags: kammas, trapezes

Σχετικά με τον Συγγραφέα