Ορκίστηκε η Ερευνητική Επιτροπή για την Κατάρρευση του Συνεργατισμού

Ορκίστηκε η Ερευνητική Επιτροπή για την Κατάρρευση του Συνεργατισμού


 


Έγινε σήμερα ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα η ορκωμοσία και η επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του Προέδρου και των Μελών της Ερευνητικής Επιτροπής η οποία θα ερευνήσει και θα διακριβώσει όλα τα γεγονότα τα οποία σχετίζονται με την κατάσταση στην οποία περιήλθε το Συνεργατικό Πιστωτικό σύστημα στην Κύπρο.

Μετά την ορκωμοσία, ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να προβούν σε μια εμπεριστατωμένη, πλήρης και αντικειμενική διερεύνηση η οποία θα οδηγήσει όχι απλώς στην υποβολή έκθεσης αλλά μιας έκθεσης με πλήρεις αναλύσεις, εξηγήσεις και συμπεράσματα και αυτά να μην αποτελούν απλώς το τέλος μιας διαδικασίας αλλά να είναι η απαρχή μιας άλλης διαδικασίας από την αξιολόγηση του υλικού το οποίο θα συλλέξουν και της εκτίμησης όλων των στοιχείων έτσι ώστε επιτέλους εκεί όπου απαιτείται “να ληφθούν μέτρα προς αποτροπή φαινομένων όπως αυτό που θα διερευνήσετε και να μην είμαστε ξανά στο ίδιο έργο θεατές”.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα