Παγκόσμιο ρεκόρ στις εταιρικές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη

Παγκόσμιο ρεκόρ στις εταιρικές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη

 


Σύμφωνα με ανάλυση που διεξήγαγε η Strategy& της PwC, οι ετήσιες δαπάνες 1,000 κορυφαίων δημόσιων εταιρειών παγκοσμίως για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α), ξεπέρασαν φέτος τα $700 δις. Η ανάλυση διαπιστώνει ανάκαμψη των εταιρικών δαπανών για Ε&Α τον περασμένο χρόνο, με σταθερή αύξηση της τάξης του 3%, σε σύγκριση με αύξηση μικρότερη του 1% τα προηγούμενα χρόνια.

Ωστόσο, στα πλαίσια παγκόσμιας έρευνας ανάμεσα σε 562 εκτελεστικά στελέχη, οι επικεφαλής των τμημάτων Ε&Α εξέφρασαν ανησυχίες για την αυξανόμενη ρητορική του οικονομικού εθνικισμού και τον πιθανό αντίκτυπό της στην επιλογή χωρών για επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη και στον τρόπο υλοποίησης της καινοτομίας.

Το 52% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η γενικότερη τάση του οικονομικού εθνικισμού θα έχει μέτριο ή σημαντικό αντίκτυπο στις προσπάθειες των εταιρειών τους στον τομέα της Ε&Α.

Κορυφαίες εταιρείες δραστηριοποιούνται εδώ και δεκαετίες στον τομέα της Ε&Α σε χώρες εκτός της έδρας τους. Το 2015, το 94% των κορυφαίων οργανισμών υλοποίησε δραστηριότητες Ε&Α σε πολλαπλές δικαιοδοσίες. Ωστόσο, ως αποτέλεσμα της ολοένα και μεγαλύτερης έμφασης που δίνεται αφενός στους κανονισμούς και πολιτικές που αφορούν την έκδοση θεωρήσεων (visas) και τη μετακίνηση του εργατικού δυναμικού,  και αφετέρου στους κανονισμούς που διέπουν την ανταλλαγή γνώσεων και τεχνολογίας, ορισμένες εταιρείες αμφισβητούν σήμερα τη βιωσιμότητα των ολοκληρωμένων παγκόσμιων δικτύων καινοτομίας τους.

Το 33% σχεδόν των εκτελεστικών στελεχών Ε&Α που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρει ότι οι επιπτώσεις του οικονομικού εθνικισμού είναι ήδη αισθητές στην απόκτηση ή διατήρηση ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού λόγω των περιορισμών στην έκδοση θεωρήσεων και στην εξασφάλιση άδειας εργασίας, με αποτέλεσμα είτε να χάνουν εργαζόμενους, είτε να έχουν πρόσβαση σε λιγότερο ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό ή να κάνουν περισσότερες προσλήψεις από την τοπική αγορά εργασίας.

 

Global Innovation 1000

Η έρευνα Global Innovation 1000 της Strategy&, που διεξάγεται για 13η χρονιά, αναλύει τις δαπάνες των 1,000 δημόσιων εταιρειών με τις μεγαλύτερες εταιρικές δαπάνες σε Ε&Α.

  • Σύμφωνα με την έρευνα, η Amazon είναι η εταιρεία με τις μεγαλύτερες δαπάνες σε Ε&Α. Είναι η πρώτη φορά που στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται εταιρεία υψηλής τεχνολογίας, ενώ άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός ότι και οι τέσσερις πρώτες εταιρείες της κατάταξης δραστηριοποιούνται στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας.
  • Γενικά, οι εταιρείες στον κλάδο λογισμικού και διαδικτύου συνεχίζουν να αυξάνουν τις δαπάνες τους για Ε&Α σε ετήσια βάση, ενώ η ανάλυση διαπιστώνει ότι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο υγειονομικής περίθαλψης θα ξεπεράσουν τις εταιρείες του κλάδου υπολογιστών και ηλεκτρονικών και θα αναδειχθούν, για πρώτη φορά στα 12 χρόνια που διεξάγεται η ανάλυση, ο σημαντικότερος κλάδος από άποψη δαπανών σε αυτό τον τομέα.
  • Συνολικά, τις μεγαλύτερες δαπάνες καταγράφουν οι κλάδοι υπολογιστών και ηλεκτρονικών, υγειονομικής περίθαλψης και η αυτοκινητοβιομηχανία, αντιπροσωπεύοντας το 2017 το 61,3% των παγκόσμιων δαπανών σε Ε&Α.
  • Σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα ανάμεσα σε εκτελεστικά στελέχη Ε&Α, οι εταιρείες Alphabet, Amazon, GE, IBM και Microsoft έχουν βελτιώσει τη θέση τους στη λίστα με τις 10 πιο καινοτόμες εταιρείες.
  • Η έρευνα καταγράφει επίσης για πρώτη φορά μείωση των δαπανών σε Ε&Α από εταιρείες με έδρα την Κίνα, ενώ αύξηση σημειώνεται στην Ιαπωνία για πρώτη φορά εδώ και τέσσερα χρόνια. Την ίδια ώρα, στη Βόρεια Αμερική, οι δαπάνες συνεχίζουν να καταγράφουν μέτρια αύξηση.

Comments

comments

Tags: pwc

Σχετικά με τον Συγγραφέα