Παρέμβαση Κ. Μαυρίδη για ΜΕΔ και Εγγύηση Καταθέσεων

Παρέμβαση Κ. Μαυρίδη για ΜΕΔ και Εγγύηση Καταθέσεων

 


 


Δύο σημαντικά ζητήματα για την Κύπρο, τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ) και την Πανευρωπαϊκή Εγγύηση Καταθέσεων, ανέδειξε με παρέμβαση του ο Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης (ΔΗΚΟ, S&D)  στη συζήτηση της έκθεσης για την Τραπεζική Ένωση στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

Στην παρέμβαση του, ο κ. Μαυρίδης αρχικώς επικεντρώθηκε στα ΜΕΔ, που όπως ανέφερε -αντικατοπτρίζεται και στην έκθεση- είναι κυρίως πρόβλημα των τραπεζών, ωστόσο μια ολοκληρωμένη προσπάθεια με τη διαμόρφωση πολιτικών τόσο σε επίπεδο Κρατών Μελών όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, θα συνέβαλε ώστε να αποφύγουμε μια νέα υπερδιόγκωση του προβλήματος. Επισημαίνεται ότι η τροπολογία του κ. Μαυρίδη για τη δημιουργία εθνικών εταιρειών διαχείρισης των στοιχείων ενεργητικού («bad bank») ως τρόπου αντιμετώπισης του ζητήματος των ΜΕΔ ενσωματώθηκε στο τελικό κείμενο της σχετικής έκθεσης.

Ο Ευρωβουλευτής αναφέρθηκε επίσης στον τρίτο πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης, την Πανευρωπαϊκή Εγγύηση Καταθέσεων, που ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί και απευθυνόμενος στον εκπρόσωπο της Επιτροπής, Αντιπρόεδρο κ. Ντομπρόβσκις, και συναδέλφους του, τόνισε τα εξής: «Συμφωνήθηκε πριν αρκετά χρόνια η Τραπεζική Ένωση με τρεις πυλώνες (Εποπτεία, Εξυγίανση Τραπεζών και Εγγύηση Καταθέσεων). Εφαρμόσαμε τους δύο πυλώνες ώστε με τη χρονική σειρά εφαρμογής τους να ικανοποιούνται εκείνες οι εύλογες ανησυχίες των Κρατών Μελών που έλεγαν ότι δεν πρέπει να έχουμε υπερβολική μετάθεση κινδύνων. Τώρα προβάλλονται τεχνικοί λόγοι για να μην εφαρμόσουμε την τραπεζική εγγύηση των καταθέσεων.» Καταλήγοντας, ρώτησε ευθέως τον Επίτροπο:  «Ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι -και όχι οι τεχνικοί- που εμποδίζουν την εφαρμογή του τρίτου πυλώνα;».  Στην δευτερολογία του ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής δεν ανέφερε οτιδήποτε.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα