Πέρασαν και τυπικά τα μεσοπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους

Πέρασαν και τυπικά τα μεσοπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους


 


Το Διοικητικό Συμβούλιο του EFSF ενέκρινε σήμερα, μετά από συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο την εφαρμογή ενός συνόλου μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους για την Ελλάδα, που ενέκριναν κατά συνεδρίαση της Ευρωομάδας στις 22 Ιουνίου 2018 οι 19 Υπουργοί Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, η εφαρμογή των μεσοπρόθεσμων μέτρων του EFSF για την Ελλάδα που εγκρίθηκαν σήμερα αποτελείται από:

(i) μηχανισμό για την υπό όρους κατάργηση της αύξησης επιτοκίου που συνδέεται με την δόση επαναγοράς του δεύτερου ελληνικού προγράμματος από το 2018 και μετά ·

(ii) περαιτέρω αναβολή τόκων και αποσβέσεων κατά 10 έτη με δάνεια EFSF ύψους 96,4 δισ. ευρώ στην Ελλάδα · και

(iii) επέκταση της μέγιστης σταθμισμένης μέσης διάρκειας των προαναφερόμενων δανείων κατά 10 έτη, τηρουμένου του επιτρεπόμενου ποσού του προγράμματος.

“Εκτιμάμε ότι η συνολική δέσμη μεσοπρόθεσμων μέτρων που συμφωνήθηκαν από τους υπουργούς τον περασμένο Ιούνιο θα πρέπει να οδηγήσει σε σωρευτική μείωση του λόγου του χρέους της Ελλάδας προς το ΑΕΠ κατά περίπου 30 ποσοστιαίες μονάδες έως το 2060. Επίσης αναμένουμε ότι η ακαθάριστη χρηματοδότηση της Ελλάδας πρέπει να μειωθεί οκτώ ποσοστιαίες μονάδες στον ίδιο χρονικό ορίζοντα », δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ESM / EFSF Klaus Regling.

“Για να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους θα περιλαμβάνουν κίνητρα για τη συνεχή εφαρμογή εκ μέρους της Ελλάδας των μεταρρυθμιστικών μέτρων που συμφωνήθηκαν στο πρόγραμμα ESM, η κατάργηση του επιτοκιακού περιθωρίου μέχρι το 2022 εξαρτάται από τη συνέχιση των βασικών μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του προγράμματος ESM και η συμμόρφωση της Ελλάδας με τα συμφωνηθέντα μεταρρυθμιστικά μέτρα και πολιτικές δεσμεύσεις κατά την περίοδο παρακολούθησης μετά το πρόγραμμα “, πρόσθεσε ο κ. Regling.

Το επιτοκιακό περιθώριο εφαρμόζεται στην δόση δανείου ύψους 11,3 δις ευρώ του προγράμματος EFSF για την Ελλάδα, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση μιας εξαγοράς χρέους το 2012. Αρχικά είχε προβλεφθεί περιθώριο 2% για το 2017 και μετά βραχυπρόθεσμα μέτρα χρέους, το EFSF παραιτήθηκε από το περιθώριο για το έτος 2017. Η αναβολή των τόκων και των αποσβέσεων συνεπάγεται ότι η Ελλάδα δεν θα ξεκινήσει να αποπληρώνει το μεγαλύτερο μέρος των δανείων της από το ΕΤΧΣ έως το 2033 και η νέα μέση σταθμική διάρκεια του δανείου θα είναι 42,5 έτη.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα