PETROLINA – Έργο ορόσημο οι δεξαμενές αποθήκευσης στο Βασιλικό

PETROLINA – Έργο ορόσημο οι δεξαμενές αποθήκευσης στο Βασιλικό

Οργανική ανάπτυξη των πρατηρίων βάση ευρωπαϊκών προδιαγραφών

 

Η συνέχιση της οργανικής ανάπτυξης του δικτύου των πρατηρίων, η ολοκλήρωση της ανέγερσης των νέων δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαιοειδών στο Βασιλικό καθώς και η διατήρηση της μερισματικής πολιτικής, ήταν τα βασικότερα θέματα που προέκυψαν κατά την τελευταία Ετήσια Γενική Συνέλευση της Petrolina (Holdings) Public Ltd.

Στη Συνέλευση, η Petrolina (Holdings) Public Ltd ανακοίνωσε κέρδη για το 2014, τα οποία ανέρχονται σε 5,8 εκατομμύρια ευρώ πριν τη φορολογία, έναντι 9,6 εκ. ευρώ το 2013, ενώ το κέρδος μετά τη φορολογία ανήλθε στα 5,2 εκ. ευρώ έναντι 8,5 εκ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα, το κέρδος ανά μετοχή υπολογίζεται στα 5,94 σεντ έναντι 9,73 σεντ το 2013. O συνολικός κύκλος εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων σε άλλες εταιρείες πετρελαιοειδών, ανήλθε στα 426,0 εκ. ευρώ έναντι 445,4 εκ.  ευρώ το 2013.

Λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές της Εταιρείας, καθώς και τη γενικότερη μερισματική πολιτική, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προχώρησε σε καταβολή πρώτου προμερίσματος ύψους 1,7 σεντ τον Οκτώβριο του 2014 και δεύτερου προμερίσματος ύψους 1,7 σεντ τον Απρίλιο του 2015, ενώ στη διάρκεια της Συνέλευσης εγκρίθηκε η πρόταση για καταβολή τελικού μερίσματος ύψους 1,7 σεντ ανά μετοχή. Έτσι, το συνολικό μέρισμα για το 2014 ανέρχεται στα 5,1 σεντ ανά μετοχή ή 15,0% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας, Κίκης Λευκαρίτης, στον χαιρετισμό του ανέφερε ότι το έργο ανέγερσης νέων δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαιοειδών σε ιδιόκτητη γη στην περιοχή Βασιλικού έχει ήδη ολοκληρωθεί. Όπως είπε, το έργο αυτό θα αποτελέσει ορόσημο για την Εταιρεία στις επόμενες δεκαετίες. Ο κ. Λευκαρίτης ανακοίνωσε, εξάλλου, ότι η Εταιρεία προχωρεί στην οργανική ανάπτυξη του δικτύου πρατηρίων της στο πρότυπο ευρωπαϊκών προδιαγραφών σε θέματα ασφάλειας περιβάλλοντος, λειτουργικότητας και εμφάνισης.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της εταιρείας κατά τη διάρκεια του 2014, το συγκρότημα λειτουργούσε 98 πρατήρια καυσίμων σε παγκύπρια βάση, τα 21 από τα οποία είναι σε ιδιόκτητη γη.

 

Διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας

Συνεχίζοντας στην ομιλία του ο κ. Λευκαρίτης τόνισε πως η κυπριακή οικονομία εδώ και αρκετό καιρό, ακολουθεί μια δύσκολη πορεία με ορατές τις δυσμενείς επιπτώσεις σε όλα τα στρώματα των επιχειρήσεων και οικογενειών. «Δυστυχώς η άσχημη οικονομική κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας συνεχίστηκε και τη χρονιά που μας πέρασε. Χρειάζεται ακόμη αρκετή προσπάθεια μέχρι ως κράτος να επανακτήσουμε την ανταγωνιστικότητα μας. Είναι ωστόσο ευθύνη όλων μας να δουλέψουμε σκληρά για μα επαναφέρουμε την οικονομία το τόπου μας σε γερές βάσεις, έτσι που να διασφαλίζονται οι προοπτικές των επόμενων γενεών».

Όπως τόνισε ο κ. Λευκαρίτης, πρώτιστο μέλημα της εταιρείας παραμένει η διαφύλαξη των οικονομικών της πόρων και η διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας της, καθώς και η διασφάλιση των προοπτικών ανάπτυξης μέσω εφαρμογής συγκροτημένης στρατηγικής.

«Η εταιρεία δεν έχει μείνει ανεπηρέαστη από την οικονομική ύφεση, αφού το πελατολόγιο της καλύπτει ευρύ φάσμα της κυπριακής οικονομίας με αποτέλεσμα η κερδοφορία για το έτος να παρουσιάζεται μειωμένη σε σύγκριση με την περασμένη χρονιά, σημείωσε ο κ. Λευκαρίτης.

«Συγκεκριμένα ο συνολικός κύκλος εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων σε άλλες εταιρίες πετρελαιοειδών ανήλθε στα 426 εκ. ευρώ έναντι 445,4 εκ. ευρώ το 2013. Το κέρδος πριν την φορολογία ανήλθε σε 5,8 εκ. ευρώ έναντι 9,6 εκ. ευρώ το 2013, ενώ το κέρδος μετά τη φορολογία ανήλθε στα 5,2 εκ. ευρώ έναντι 8,5 εκ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα, το κέρδος ανά μετοχή υπολογίζεται στα 5,94 σεντ έναντι 9,73 σεντ το 2013.

Παρά την οικονομική ύφεση η εταιρεία συνεχίζει τη νομισματική της πολιτική με απόλυτο σεβασμό προς τους μετόχους, έτσι που τα κέρδη της εταιρείας να παραμένουν στον τόπο μας. Λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές της εταιρείας καθώς και τη γενικότερη μερισματική πολιτική που ακλουθούμε τα τελευταία χρόνια, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην καταβολή πρώτου προμερίσματος ύψους 1,7 σεντ τον Οκτώβριο του 2014 και δεύτερου προμερίσματος ύψους 7,7 σεντ τον Απρίλιο του 2015. Έτσι στην ΕΓΣ προτείνεται η καταβολή τελικού μερίσματος ύψους 1,7 σεντ ανά μετοχή. Το συνολικό μέρισμα για το 2014 θα ανέλθει στα 5,1 σεντ ανά μετοχή ή 15% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής».

Προχωρώντας πάρα πέρα ο κ. Λευκαρίτης ανέφερε πως το έργο ανέγερσης των νέων δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαιοειδών σε ιδιόκτητη γη στην περιοχή Βασιλικού έχει ήδη ολοκληρωθεί και παραμένει ο τελικός έλεγχος καθώς και η έκδοση των αδειών λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές. «Με την επικείμενη μετακίνηση των δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαιοειδών από τη Λάρνακα στο Βασιλικό, είμαι σίγουρος ότι το έργο αυτό θα αποτελέσει ορόσημο για την εταιρεία στις επόμενες δεκαετίες. Παράλληλά, η εταιρεία προχωρεί στην οργανική ανάπτυξη του δικτύου πρατηρίων στα πρότυπα ευρωπαϊκών προδιαγραφών σε θέματα ασφάλειας, περιβάλλοντος λειτουργικότητας και εμφάνισης», σημείωσε.

Τέλος όπως αναφέρεται στην Ετήσια Έκθεση της εταιρείας για το 2014, ο τομέας των πετρελαιοειδών στην Κύπρο έχει διέλθει από σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια, όπως το κλείσιμο του διυλιστηρίου και η μετατροπή του σε τερματικό, ανακατατάξεις στον ανταγωνισμό, κατάργηση του κυβερνητικού συστήματος PΝΒS με ταυτόχρονη πλήρη ελευθεροποίηση της αγοράς, καθώς και αυστηρότερο νομικό πλαίσιο ως αποτέλεσμα της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η επιβληθείσα διαδικασία αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήματος και η επιδείνωση των κρατικών δημοσιονομικών έχει επαυξήσει σημαντικά τους κινδύνους της αγοράς. Πρώτιστο μέλημα του συγκροτήματος παραμένει η διαφύλαξη των οικονομικών της πόρων, με στόχο την διασφάλιση των προοπτικών ανάπτυξης και τη διατήρηση της επικερδότητας.

Categories: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ