Πήρε αναβολή για τον Οκτώβρη ευρωπαϊκή οδηγία για ασφαλιστικά προϊόντα

Πήρε αναβολή για τον Οκτώβρη ευρωπαϊκή οδηγία για ασφαλιστικά προϊόντα

 


 


Το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ, αποφάσισε σήμερα να αναβάλει την εφαρμογή των νέων κανόνων περί διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, εκδίδοντας οδηγία για τη μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης ισχύος την 1η Οκτωβρίου 2018. Σύμφωνα με την οδηγία, παρατείνεται έως την 1η Ιουλίου 2018 και η προθεσμία που είχε δοθεί στα κράτη μέλη για τη μεταφορά των νέων κανόνων στο εσωτερικό τους δίκαιο. Η οδηγία εκδόθηκε χωρίς συζήτηση στα πλαίσια συνόδου του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων κατόπιν συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε την οδηγία την 1η Μαρτίου 2018.

Η οδηγία 2016/97 αποσκοπεί στη βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών ασφαλιστικών προϊόντων. Είχε εκδοθεί τον Δεκέμβριο του 2015 και επρόκειτο να τεθεί σε εφαρμογή στις 23 Φεβρουαρίου 2018, ημερομηνία κατά την οποία τα κράτη μέλη όφειλαν να την έχουν μεταφέρει. Η αναβολή αποφασίσθηκε κατόπιν των εκτελεστικών κανόνων που εξέδωσε η Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2017. Η αναβολή αυτή θα δώσει τον χρόνο στον ασφαλιστικό κλάδο να προετοιμάσει καλύτερα τις αλλαγές που απαιτούνται ώστε να συμμορφωθεί προς τους εκτελεστικούς κανόνες.

Το Συμβούλιο σημειώνει ότι οι εκτελεστικοί κανόνες αφορούν τις απαιτήσεις εποπτείας και διακυβέρνησης των προϊόντων που ισχύουν για τις ασφαλιστικές εταιρείες και τους διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων, τις υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών και άλλους κανόνες που διέπουν τη διανομή των επενδυτικών ασφαλιστικών προϊόντων. KYΠΕ


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα