Πιστοποίηση ISO9001 για τη CL8.com

Πιστοποίηση ISO9001 για τη CL8.com

 


Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας της CL8.com από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης ως προς το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015.

Το πρότυπο  ISO 9001:2015  είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την διασφάλιση της ποιότητας και ορίζει την σωστή λειτουργία μιας επιχείρησης, έτσι ώστε η τελική μορφή των προϊόντων και υπηρεσιών να ικανοποιεί στο μέγιστο τις απαιτήσεις των πελατών.

Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης αφορά στον προγραμματισμό, σχεδιασμό, πώληση και εξυπηρέτηση πελατών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας (hosting services). Με την ανανέωση της πιστοποίησης η CL8.com αποδεικνύει έμπρακτα τη συνεχή δέσμευση της για παροχή ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις των πελατών της.

Η CL8.com αποτελεί το πρώτο ανεξάρτητο, υπερσύγχρονο και ουδέτερο (carrier neutral) Κέντρο Δεδομένων Tier III στην Κύπρο και παρέχει στην τοπική και διεθνή αγορά πρωτοποριακές υπηρεσίες Κέντρου Δεδομένων και Cloud, όπως ασφαλές περιβάλλον Cloud, υπηρεσίες συστέγασης δεδομένων (Colocation) και Servers αποκλειστικής χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες : www.cl8.com


Comments

comments

Tags: CL8

Σχετικά με τον Συγγραφέα