Πιστοποίηση με τρία διεθνή πρότυπα για την Eurogate

Πιστοποίηση με τρία διεθνή πρότυπα για την Eurogate

 


Πιστοποίηση με τρία διεθνή πρότυπα εξασφάλισε η διαχειρίστρια εταιρεία του τερματικού εμπορευματοκιβωτίων του λιμανιού Λεμεσού Eurogate Container Terminal Limassol Ltd.

Συγκεκριμένα, η Eurogate έλαβε τις πιστοποιήσεις ISO 9001:2015 για την ποιότητα των υπηρεσιών της, ISO 14001:2015 για τον σεβασμό προς το περιβάλλον και OHSAS 18001:2007 για την ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας. Η πιστοποίηση ISO 9001:2015 εγγυάται την παροχή υπηρεσιών οι οποίες ικανοποιούν με συνέπεια τις απαιτήσεις του πελάτη, καθώς και την ύπαρξη των κατάλληλων διαδικασιών ώστε η ποιότητα να βελτιώνεται συνεχώς. Η πιστοποίηση ISO 14001:2015 διασφαλίζει στους εργαζόμενους και το κοινό ότι ακολουθούνται όλες οι διαδικασίες για μέτρηση και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τέλος, η πιστοποίηση OHSAS 18001:2007 παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο ώστε οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού να αναγνωρίζονται, να ελέγχονται και να μειώνονται.

Σε δηλώσεις του ο Διευθυντής Επιχειρήσεων της εταιρείας, Γιώργος Πούρος, σημείωσε ότι οι πιστοποιήσεις αυτές αποτελούν επιβράβευση των συνεχών προσπαθειών της διοίκησης και του προσωπικού της Eurogate. «Η ποιότητα των υπηρεσιών μας, ο σεβασμός προς το περιβάλλον και η ασφάλεια των εργαζομένων αποτελούν βασικούς πυλώνες στους οποίους στηρίζεται όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της  εταιρείας μας»,  ανέφερε ο κ. Πούρος.

Η εταιρεία εφαρμόζει επίσης τα λειτουργικά πρότυπα και τις διαδικασίες του Ομίλου Eurogate, τα οποία βελτιώνουν την παραγωγικότητα και κυρίως την ασφάλεια. Στις προτεραιότητές της, ιεραρχούνται θέματα υγείας και εκπαίδευσης του προσωπικού τα οποία αναβαθμίζονται συνεχώς σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και τις αρμόδιες Αρχές.

H EUROGATE Container Terminal Limassol Ltd είναι η διαχειρίστρια εταιρεία του τερματικού εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι Λεμεσού. Εργοδοτεί στην Κύπρο 200 άτομα. Με στόχο να συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, η εταιρεία επιδιώκει την αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών του τερματικού και την αύξηση του όγκου εργασιών στο λιμάνι. Ο Όμιλος EUROGATE αποτελεί τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο διαχειριστή σταθμών εμπορευματοκιβωτίων στην Ευρώπη και χειρίζεται γύρω στα 15 εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια (TEU) σε 12 τερματικούς σταθμούς στη Γερμανία, την Ιταλία, το Μαρόκο, την Πορτογαλία, τη Ρωσία και την Κύπρο. Ο Όμιλος εργοδοτεί περισσότερα από οκτώ χιλιάδες άτομα.