Πως μας επηρεάζει ο προϋπολογισμός της Ε.Ε.

Πως μας επηρεάζει ο προϋπολογισμός της Ε.Ε.


 


Tου Λευτέρη Χριστοφόρου, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΔΗ.ΣΥ. – Ευρωβουλευτής Ε.Λ.Κ

 

Η συζήτηση και ψήφιση του Προϋπολογισμού της ΕΕ, στο Ευρωκοινοβούλιο, πιστεύω ότι αποτελεί την κορυφαία πράξη του Ευρωκοινοβουλίου και θεωρώ ότι είναι σημαντικό το ότι συμμετέχω ως πλήρες μέλος στην Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωκοινοβουλίου.

Είναι αξιοσημείωτο γιατί προχωρήσαμε ήδη στη πρώτη ψήφιση του Προϋπολογισμού του 2018 της ΕΕ και μετά από διάλογο και συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα υπάρξει τελική έγκριση.

Ο Προϋπολογισμός της ΕΕ, αυτή τη δεδομένη στιγμή πρέπει να κινείται σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις, που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των χωρών μελών της ΕΕ και πρωτίστως να συνάδει με τις προσδοκίες των Ευρωπαίων Πολιτών.

ΠΡΩΤΟΝ Η άποψη μου είναι ότι  Προϋπολογισμός της ΕΕ, για το 2018, επιβάλλεται να είναι κοινωνικά ευαίσθητος, αναπτυξιακός με βασικό στόχο να ενισχύει τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, να δημιουργεί θέσεις Απασχόλησης για τους Νέους, να ενισχύει τα Προγράμματα που αφορούν τους νέους, να ενισχύει τα Προγράμματα για Έρευνα και Καινοτομία όπως το Horizon 2020, το Erasmus, το πρόγραμμα COSME των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων καθώς και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τους Ευρωπαίους Πολίτες.

Όντως πετύχαμε στο φετινό προϋπολογισμό, παρά τις πιέσεις περί του αντιθέτου, ο Προϋπολογισμός να επικεντρωθεί στη Χρηματοδότηση πολιτικών που ενισχύουν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση της Ανάπτυξης μέσω Επενδύσεων στην Έρευνα, την Εκπαίδευση, τις Υποδομές, τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και ευρύτερα στήριξη της Απασχόλησης με προτεραιότητα την Απασχόληση των Νέων.

Συγκεκριμένα, εκφράζεται έντονα η ανησυχία μας για το γεγονός ότι η Ανεργία των Νέων παραμένει σε ψηλά επίπεδα και για αναχαίτηση αυτού του σημαντικού κοινωνικού και οικονομικού θέματος, ενισχύονται τα κονδύλια για τη Πρωτοβουλία Απασχόλησης των Νέων.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ Υποστηρίξαμε ότι ο  Προϋπολογισμός της Ε.Ε. επιβάλλεται να στηρίζει ιδιαίτερα μικρές χώρες όπως η Κύπρος που έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης και Ταμεία. Τόσο για τα διαθέσιμα Προγράμματα όσο και για τις δυνατότητες άντλησης κονδυλίων από διάφορα ταμεία πιστεύω ότι οι μικρές χώρες υστερούν λόγω περιορισμένης τεχνογνωσίας, συνεργειών και εξειδικευμένων γνώσεων και εργαλείων για να κινητοποιηθούν ανταγωνιστικά για την άντληση πόρων και κονδυλίων από τα Ταμεία της ΕΕ. Απαιτήσαμε συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες από την ΕΕ για να στηριχθούν μικρές χώρες όπως για παράδειγμα, να δημιουργηθεί ειδικό γραφείο της ΕΕ στη Κύπρο που θα καθοδηγεί, κατευθύνει και βοηθά τους πολίτες και τις ΜΜΕ στην αξιοποίηση των Προγραμμάτων της ΕΕ ή και να αναληφθούν  και άλλες πρωτοβουλίες της ΕΕ προς αυτή την κατεύθυνση.

ΤΡΙΤΟΝ Θεωρούμε απαράδεκτο να συνεχίζεται οιανδήποτε χρηματοδότηση για τη Τουρκία. Χαρακτηριστικά υποστηρίζω τόσο στην Επιτροπή Προϋπολογισμού όσο και στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ότι, οι ίδιες οι αρχές, οι ίδιες οι αξίες της Ε.Ε., δεν μου επιτρέπουν να ψηφίσω έστω και ένα ευρώ χρηματοδότηση για την Τουρκία. Κι αυτό γιατί η Τουρκία είναι η χώρα που δεν σέβεται τις αρχές και αξίες της ΕΕ, προσβάλλει και προκαλεί την ΕΕ, αδιαφορεί για τους κανόνες τις ΕΕ και προβαίνει σε απαράδεκτους εκβιασμούς.

Υπενθυμίζοντας ότι αυτή η χώρα, η Τουρκία, συνεχίζει να κατέχει χώρα μέλος της ΕΕ, την Κύπρο, παραβιάζοντας ανθρώπινα δικαιώματα, το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο και με τις απαράδεκτες θέσεις της οδήγησε σε ναυάγιο τις συνομιλίες για επίλυση του Κυπριακού.

Ζήτησα τόσο από τον Επίτροπο Προϋπολογισμού κ. Oettinger καθώς και σε Εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να μεταφέρουν και στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τη σθεναρή μας θέση, ότι η Τουρκία δεν πρέπει να λάβει ούτε ένα ευρώ από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία.

ΤΕΤΑΡΤΟΝ Πολύ ορθά ο Προϋπολογισμός της ΕΕ αναδεικνύει την αναγκαιότητα ισχυρής οικονομικής ενίσχυσης της Ενιαίας Αμυντικής Πολιτικής της ΕΕ. Εμείς ένθερμα υποστηρίζουμε την Ενιαία Αμυντική πολιτική της ΕΕ και τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Στρατού, ενισχύοντας αυτή τη πολιτική μέσω και του Προϋπολογισμού της ΕΕ.

Πιστεύουμε ότι αποτελεί επιτακτική αναγκαιότητα και προτεραιότητα η δημιουργία Κοινής Άμυνας στην ΕΕ, γιατί με αυτόν το τρόπο ενισχύεται η αξιοπιστία της ΕΕ και διασφαλίζει και εγγυάται την Ασφάλεια και την Ειρήνη για όλες τις χώρες μέλη, ιδιαίτερα τις μικρές χώρες όπως η Κύπρος που απειλείται διαρκώς από τη Τουρκία.

Τέλος, τονίζω ότι ο Προϋπολογισμός της Ε.Ε., μας αφορά ως Κύπρος και οφείλουμε να τον μελετήσουμε και να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας παρέχει. Η Κύπρος μπορεί να ωφεληθεί τα μέγιστα από τον Προϋπολογισμό της ΕΕ και τα διάφορα Προγράμματα που χρηματοδοτεί, φτάνει να είμαστε σε θέση να τα διεκδικήσουμε με επιτυχία.


Comments

comments

Categories: Απόψεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα