Πρ.ΕΤΕΚ: Κανένας προγραμματισμός για την ανέγερση ψηλών κτηρίων στις πόλεις

Πρ.ΕΤΕΚ: Κανένας προγραμματισμός για την ανέγερση ψηλών κτηρίων στις πόλεις

Ο Προέδρος του ΕΤΕΚ Στέλιος Αχνιώτης, απαντά σε 5+1 ερωτήματα του «Ευρωκέρδος», σε σχέση με τις ανοικοδομήσεις ψηλών κτηρίων στις πόλεις.

Ήδη τα ψηλά κτήρια, είναι στολίδια στη Λεμεσό ενώ και στη Λευκωσία άρχισαν οι εργασίες για μικρούς ουρανοξύστες. Ωστόσο το ΕΤΕΚ προβάλλει αρκετούς προβληματισμούς ιδιαίτερα εφόσον δεν υπάρχει προγραμματισμός και μελέτη.

Βλέπουμε ότι δίνονται ολοένα και πιο πολλές άδειες για ανέγερση ψηλών κτηρίων στις πόλεις. Υπάρχει προγραμματισμός;
Δυστυχώς δεν υπάρχει οποιοσδήποτε προγραμματισμός σε αυτό το θέμα. Δόθηκαν κίνητρα για επανάκαμψη στην ανάπτυξη και ενίσχυση της οικονομίας τα οποία χρησιμοποιήθηκαν εις βάρος του ορθολογικού σχεδιασμού των πόλεων διότι δημιουργήθηκαν περιθώρια σημαντικότατης υπέρβασης στον υφιστάμενο πολεοδομικό σχεδιασμό με τρόπο ουσιαστικά ατεκμηρίωτο.

Ποιά τα πλεονεκτήματα και ποιά τα μειονεκτήματα από την ανέγερση ψηλών κτηρίων;
Οι θετικές επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από αυτή την ανάπτυξη, όταν είναι ορθά μελετημένη και υλοποιείται με βάση τον δέοντα πολεοδομικό σχεδιασμό, σε επίπεδο πόλης είναι η αύξηση της πυκνότητας των πόλεων, η αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιοχών, η ενίσχυση του εμπορικού κέντρου, η προβολή της πόλης σε διεθνές επίπεδο κλπ.
Ταυτόχρονα υπάρχουν και σημαντικά θέματα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και άπτονται πολεοδομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών και άλλων ίσως θεμάτων. Αναφέρω χαρακτηριστικά τα προβλήματα που δυνατόν να προκύψουν όσον αφορά τις υφιστάμενες υποδομές δρόμοι και δίκτυα. Πως θα επηρεαστεί το οδικό δίκτυο από αυτές τις αναπτύξεις και πως θα αντιμετωπιστεί ο νέος κυκλοφοριακός φόρτος. Επίσης, τα υφιστάμενα δίκτυα και υποδομές πχ ηλεκτρικού ρεύματος θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν και σε ποιο βαθμό. Πως θα επηρεαστούν οι γειτονικές περιοχές και υφιστάμενες αναπτύξεις όσον αφορά τις ανέσεις θέα, ηλιασμός/σκίαση, αερισμός κλπ. Αυτά είναι απλά παραδείγματα θεμάτων που εφόσον δεν προηγηθεί ο δέοντας σχεδιασμός σε επίπεδο πόλης δυνατόν να προκύψουν πολύ σοβαρά προβλήματα.
Επιγραμματικά αναφέρω ότι λόγω του μεγέθους, της κλίμακας και της ιδιαιτερότητας των αναπτύξεων αυτών δεν μπορεί να αφήνεται να εξελιχθούν χωρίς να προηγηθούν οι απαραίτητες μελέτες σε επίπεδο πόλης και τη θέσπιση του κατάλληλου νομικού πλαισίου.

Τα ψηλά κτίρια κτίζονται σε καθορισμένες ζώνες; Εφαρμόζεται το τοπικό σχέδιο;
Είναι φανερό ότι δεν υπάρχει αυτό το πολεοδομικό πλαίσιο. Σήμερα υπάρχει θα έλεγα πέραν του δέοντος ελευθερία στην χωροθέτηση τέτοιων αναπτύξεων και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κενό που ενισχύει τις ανησυχίες μας για τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν.

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα αμβλύνεται ή χειροτερεύει;
Η κυκλοφοριακή κίνηση ανάλογα με την πυκνότητα αυτών των αναπτύξεων αναμένεται ότι θα αυξηθεί και ανάλογα με την περιοχή θα δημιουργηθούν ίσως και δυσεπίλυτα προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με την ενίσχυση των δημόσιων μέσων μεταφοράς και διακίνησης και τον περιορισμό της κυκλοφορίας των ιδιωτικών αυτοκινήτων.

Θα δημιουργηθούν επαρκείς νέοι χώροι πρασίνου ή ανοικοδομείται τσιμεντούπολη;
Αυτό είναι ένα καίριο θέμα που άπτεται της άνεσης των πολιτών. Ουσιαστικά επιβάλλεται να αφήνονται μεγάλοι χώροι ελεύθεροι οι οποίοι θα τοπιοτεχνηθούν κατάλληλα έτσι ώστε να απαλύνουν τις συνέπειες των ψηλών κτιρίων. Όλα άπτονται του μεγέθους και της κλίμακας και πως αυτές οι αναπτύξεις εντάσσονται μέσα σε ένα ορθολογικό σχεδιασμό πόλης. Υπάρχουν αμφιβολίες κατά πόσο όπως εξελίσσονται τα πράγματα θα διασφαλιστούν έστω οι ελάχιστες ανέσεις όπως είναι πχ οι ελεύθεροι τοπιοτεχνημένοι χώροι και οι χώροι πρασίνου.

Η πόλη θα γίνεται καλύτερη και θα μας προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής ή οδεύουμε προς ένα πολεοδομικό χάος;
Αν αφεθεί ανεξέλεγκτο το θέμα αυτό ο βαθμός των επιπτώσεων είναι πραγματικά δύσκολο να εκτιμηθεί, με το ενδεχόμενο να προκύψουν πολύ σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στις ανέσεις των πολιτών να είναι ορατό. Δυστυχώς, εκ των υστέρων θα είναι πολύ δύσκολο αν όχι αδύνατον να αντιμετωπιστούν αυτές οι ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις. Τέλος ένα βασικό ερώτημα που αφορά όλους μας είναι ποια είναι η επιθυμητή ταυτότητα των πόλεων μας; Διότι, αναντίλεκτα αυτού του είδους οι αναπτύξεις επηρεάζουν σημαντικά, ίσως και καθοριστικά, την αρχιτεκτονική, και όχι μόνο, ταυτότητα των πόλεων μας.

 


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα