Προκήρυξη θέσεων λειτουργών Β’ από την Κεντρική Τράπεζα

Προκήρυξη θέσεων λειτουργών Β’ από την Κεντρική Τράπεζα

 


Άλλες εννέα θέσεις λειτουργών Β’ τάξης προκήρυξε σήμερα η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών λόγω της συμμετοχής στο Ευρωσύστημα και στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό.

Πρόκειται για εννέα θέσεις στην Εποπτεία, Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος, Εξυγίανση, Ρύθμιση Εποπτευόμενων Ιδρυμάτων, Υποδομή Πληροφορικής, Διασφάλιση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, Οικονομολόγου και Λογιστή.  Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2018 και τις 24:00, μέσω του συνδέσμου https://onlinerecruitment.exelsyslive.com/?c=7848f5cb-37df-430d-b362-a50a8a20e4a4 .

Σημειώνεται ότι παρ` όλη την προκήρυξη εννέα θέσεων, η ΚΤΚ διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει τον αριθμό των προσλήψεων.

Υπενθυμίζεται πως ήδη η ΚΤΚ προκήρυξε τουλάχιστον 22 θέσεις για τις οποίες η περίοδος υποβολής αίτησης ολοκληρώθηκε στις 22 Δεκεμβρίου του 2017. Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, για τις θέσεις αυτές λήφθηκαν πέραν των 3.000 αιτήσεων.


Comments

comments

Categories: Ειδήσεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα