Πρόστιμο €200.000 σε εταιρεία ανάπτυξης γης για αθέμιτες πρακτικές

Πρόστιμο €200.000 σε εταιρεία ανάπτυξης γης για αθέμιτες πρακτικές

 


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή επέβαλε στην εταιρεία ανάπτυξης γης και οικοδομών V.M. DEVELOPING LIMITED διοικητικό πρόστιμο ύψους €200.000 για παράβαση του περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμου.

Η Υπηρεσία εξέδωσε διοικητική απόφαση εναντίον της εταιρείας η οποία αφορά, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της, έρευνα που διενήργησε σε σχέση με εμπορικές πρακτικές που η εταιρεία χρησιμοποίησε κατά την πώληση ακίνητης περιουσίας σε καταναλωτές.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, «η εταιρεία προχώρησε στην ανέγερση κατοικιών χωρίς να εξασφαλίσει προηγουμένως τις σχετικές αναγκαίες άδειες από τις αρμόδιες Αρχές».

Κατ’ επέκταση», προστίθεται, «προέβη στη σύναψη σύμβασης πώλησης ακίνητης περιουσίας με καταναλωτές χωρίς να γνωστοποιήσει σε αυτούς την πραγματική κατάσταση του ακινήτου, καθώς και τις συνέπειες που συνεπάγεται η εν λόγω πράξη, σε σχέση με τη δυνατότητα μεταβίβασης της απόλυτης κυριότητας και του τίτλου ιδιοκτησίας στα ονόματα των αγοραστών».

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή διαπίστωσε άσκηση αθέμιτων και παραπλανητικών πρακτικών εκ μέρους της εταιρείας κατά παράβαση των άρθρων 4, 5 και 6 του Νόμου και επέβαλε στην εταιρεία  V.M. DEVELOPING LIMITED διοικητικό πρόστιμο ύψους €200.000, καταλήγει η ανακοίνωση.


Comments

comments

Categories: Ειδήσεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα