Ψηφίστηκε σε νόμο ο προϋπολογισμός του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών

Ψηφίστηκε σε νόμο ο προϋπολογισμός του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών

 


Ομόφωνα ψηφίστηκε σε νόμο, από την Ολομέλεια της Βουλής ο Προϋπολογισμός του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το έτος 2019 που προβλέπει δαπάνες ύψους €108.600.050 και έσοδα του ίδιου ύψους.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων προς την Ολομέλεια της Βουλής στα έσοδα περιλαμβάνεται κρατική χορηγία ύψους €27,6 εκ, για την οποία έγινε σχετική πρόβλεψη στον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2019, η οποία προορίζεται να καλύψει διαχειριστικά έξοδα €2 εκ., τραπεζικά τέλη ύψους €3,1 εκ. και επιχορήγηση επιτοκίου δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας ύψους €22,5 εκ., καθώς και πρόβλεψη για προσόδους από τους τόκους εκδοθέντων δανείων ύψους €30 εκ. και για αναλήψεις δανείων εσωτερικού ύψους €46 εκ. (άτοκα δάνεια από το Πάγιο Ταμείο για το Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας).

Στις δαπάνες περιλαμβάνεται πρόνοια ύψους €46 εκ. για παραχώρηση δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας, από την οποία ποσό ύψους €40 εκ. θα δαπανηθεί σε δάνεια για σπουδές, ποσό ύψους €1,5 εκ. σε δάνεια για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ποσό ύψους €4,5 εκ. για δάνεια επαγγελματικής δραστηριοποίησης.

Επιπρόσθετα, με βάση το Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας, υπολογίζεται ότι θα παραχωρηθούν κρατικές εγγυήσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ύψους €1 εκ.

Σημειώνεται συναφώς ότι το σχέδιο, το οποίο τερματίστηκε κατά το έτος 2012, αφορά αιτήσεις που έχουν εγκριθεί πριν από τον τερματισμό του και καλύπτει δάνεια για στέγαση με κυβερνητική εγγύηση.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση ο πρόεδρος του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, αναλύοντας τον προϋπολογισμό ενώπιον της Επιτροπής, τόνισε ότι αυτός είναι και πάλι ισοσκελισμένος, παρά ταύτα τον επόμενο χρόνο πρέπει να υπάρξουν αυξημένες προβλέψεις, ώστε ο φορέας να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο φορέας προχώρησε σε αναδιαρθρώσεις δανείων αμέσως μετά το κούρεμα καταθέσεων του 2013, παρά ταύτα ποσοστό 10% των δανειοληπτών δεν μπορεί να ανταποκριθεί, τονίζοντας εμφαντικά ότι υπάρχουν πολλοί κακοπληρωτές.

Περαιτέρω, ανέφερε ότι υπήρξε συμφωνία μεταξύ του φορέα και της Ελληνικής Τράπεζας και συνεπώς ορισμένα δάνεια του φορέα έχουν μεταφερθεί στην Ελληνική Τράπεζα, ενώ μερικά παρέμειναν στην πρώην Συνεργατική Τράπεζα.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα