Η ΕΚΚ ενισχύει τον εποπτικό της ρόλο

Η ΕΚΚ ενισχύει τον εποπτικό της ρόλο


 


Στο πλαίσιο της συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης του προσωπικού της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ),  πραγματοποιεί εξειδικευμένα σεμινάρια, ενόψει του ότι σημαντικά ευρωπαϊκά νομοθετήματα για τον χρηματοοικονομικό τομέα, τίθενται σε εφαρμογή εντός του 2018, καθώς επίσης διότι η χρηματοοικονομική τεχνολογία γνωστή ως FinTech, αποκτά εξέχοντα ρόλο στο συνεχώς μεταβαλλόμενο χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

«Αδιαμφισβήτητα, μία σύγχρονη, καλά οργανωμένη και επαρκώς εποπτευόμενη κεφαλαιαγορά, συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη του χρηματοοικονομικού τομέα και ευρύτερα της οικονομίας», δήλωσε η Πρόεδρος της ΕΚΚ, Δήμητρα Καλογήρου. Η κ. Καλογήρου τόνισε ότι η ΕΚΚ θα επικεντρωθεί στην εδραίωση της καλής εταιρικής διακυβέρνησης και της κουλτούρας δεοντολογίας στις εποπτευόμενες οντότητες, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις βασικές αρχές της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας, με απώτερο στόχο την προστασία των επενδυτών.

Για το σκοπό αυτό, η ΕΚΚ ενδιαφέρεται να διερευνήσει τις δυνατότητες που παρέχει η εποπτική τεχνολογία γνωστή ως RegTech, η οποία αφορά εξειδικευμένα ηλεκτρονικά συστήματα και κατά πόσο θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από την Εποπτική Αρχή στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικής άσκησης του εποπτικού της ρόλου.

Η κ. Καλογήρου σημείωσε ότι η ΕΚΚ ήδη αξιοποιεί την εποπτική τεχνολογία, με τη δημιουργία και λειτουργία προ διετίας του Πλαισίου Εποπτείας με βάση τους κινδύνους (Risk Based Supervision Framework). Το σύστημα αυτό, μέσω της αξιολόγησης σωρείας δεδομένων, καθορίζει το ρίσκο του κάθε εποπτευόμενου οργανισμού, ώστε η ΕΚΚ να εστιάζει την εποπτεία της στους οργανισμούς που ενέχουν τους υψηλότερους κινδύνους.

Επίσης, η ΕΚΚ εξετάζει την αξιοποίηση της τεχνολογίας Distributed Leger Technology και ειδικότερα του blockchain, για σκοπούς εποπτείας μέσω αλγορίθμων (algorithmic regulation). Ειδικότερα, η ΕΚΚ συμμετέχει στο έργο του UCL Blockchain technology for Algorithmic Regulation and Compliance (BARAC), το οποίο στοχεύει στη μελέτη των αλλαγών που θα μπορούσε να επιφέρει στην εποπτεία και τη συμμόρφωση η αξιοποίηση της τεχνολογίας blockchain, καθώς επίσης και τα πιθανά οφέλη. Άλλες Αρχές και Φορείς που συμμετέχουν στο έργο είναι η Τράπεζα της Αγγλίας, το FCA, το CIIM και πολλοί άλλοι τεχνολογικοί, τραπεζικοί και χρηματοοικονομικοί οργανισμοί της Βρετανίας.

Επιπλέον, η ΕΚΚ συμμετέχει και στην Μόνιμη Επιτροπή που έχει συστήσει η  Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), η οποία εξετάζει πως επηρεάζεται η εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Κανονισμών από τους εποπτευόμενους μέσω της εφαρμογής αυτής της τεχνολογίας.

Με την ευκαιρία διευκρινίζεται ότι όπως αναφέρθηκε και σε πρόσφατη εκπαιδευτική ημερίδα της ΕΚΚ για τους λειτουργούς των ΜΜΕ, η διερεύνηση από την ΕΚΚ των δυνατοτήτων που παρέχει η χρηματοοικονομική τεχνολογία εντάσσεται αποκλειστικά και μόνο στην προσπάθεια ενίσχυσης του εποπτικού της ρόλου και όχι στην προώθηση οποιωνδήποτε προϊόντων που βασίζονται σε αυτήν.


Comments

comments

Categories: Ειδήσεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα