Σημαντικές αδυναμίες και κενά δείχνουν οι τελωνειακοί έλεγχοι της ΕΕ

Σημαντικές αδυναμίες και κενά δείχνουν οι τελωνειακοί έλεγχοι της ΕΕ

 


Σημαντικές αδυναμίες και κενά δείχνουν ότι οι τελωνειακοί έλεγχοι της ΕΕ δεν εφαρμόζονται αποτελεσματικά, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά της ΕΕ, λένε οι ελεγκτές.

Σύμφωνα με ειδική έκθεση του ΕΕΣ, τα εμπορεύματα που εισέρχονται στα κράτη μέλη της ΕΕ από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κανονικά υπόκεινται σε τελωνειακούς ελέγχους προτού τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ, ωστόσο, οι εισαγωγείς μπορούν σκόπιμα να μειώσουν ή να αποφύγουν την υποχρέωση τελωνειακής οφειλής, για παράδειγμα, υποτιμώντας τα εμπορεύματά τους, δηλώνοντας μια ψευδή χώρα καταγωγής ή μετατοπίζοντας σε ταξινόμηση προϊόντων με χαμηλότερο δασμολογικό συντελεστή.

Οι ελεγκτές εξέτασαν εάν η Κομισιόν και τα κράτη μέλη είχαν σχεδιάσει ισχυρούς ελέγχους στις εισαγωγές. Επισκέφθηκαν τις τελωνειακές αρχές πέντε κρατών μελών: Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Ρουμανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί διαπίστωσαν σοβαρές αδυναμίες που δείχνουν ότι υπάρχουν ελλείψεις στο νομικό πλαίσιο, καθώς και η αναποτελεσματική εφαρμογή των τελωνειακών ελέγχων στις εισαγωγές. Αυτό επηρεάζει αρνητικά τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.

“Οι δασμοί ανέρχονται στο 14% του προϋπολογισμού της ΕΕ ή περίπου 20 δισ. ευρώ. Η φοροδιαφυγή τους αυξάνει το τελωνειακό χάσμα και πρέπει να αντισταθμίζεται από υψηλότερες συνεισφορές των κρατών μελών. Το κόστος αυτό τελικά βαρύνει τους Ευρωπαίους φορολογούμενους”, δήλωσε ο Pietro Russo, μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι αρμόδιος για την έκθεση.

Δεν υπάρχει επαρκές οικονομικό κίνητρο για τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τελωνειακούς ελέγχους, όπως λένε οι ελεγκτές. “Όσοι εφαρμόζουν τελωνειακούς ελέγχους αλλά δεν επιτυγχάνουν την ανάκτηση ζημιών στα έσοδα της ΕΕ, κινδυνεύουν με οικονομικές συνέπειες, ενώ εκείνοι που δεν εφαρμόζουν τέτοιους ελέγχους δεν μπορούν να διατρέξουν κίνδυνο”, αναφέρει η έκθεση. Επιπλέον, στα κράτη μέλη υπάρχουν ορισμένα κενά όσον αφορά τον έλεγχο των εισαγωγών. Για παράδειγμα:

  • Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η έλλειψη αιτημάτων για εγγυήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο οδήγησε σε σημαντικά υποτιμημένα κινεζικά προϊόντα που εκκαθαρίστηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν πίσω στην ηπειρωτική Ευρώπη. Τα υποτιμημένα κινεζικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και υποδήματα στάλθηκαν από το Αμβούργο στο Ντόβερ, όπου απελευθερώθηκαν για κυκλοφορία στην ΕΕ χωρίς ελέγχους απελευθέρωσης και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στην Πολωνία ή τη Σλοβακία. Μια κοινή επιχείρηση το 2016 από τα γαλλικά τελωνεία και τον OLAF επιβεβαίωσε ότι αυτή η απάτη υποτίμησης πραγματοποιήθηκε κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο και επεκτάθηκε από το γεγονός ότι δεν καταβλήθηκε ΦΠΑ στα κράτη μέλη προορισμού. Τα ψεύτικα τιμολόγια ήταν 5 έως 10 φορές υποτιμημένα. Σύμφωνα με τον OLAF, μεταξύ του 2013 και του 2016, το Ηνωμένο Βασίλειο θα έπρεπε να έχει διαθέσει περίπου 2 δισ. Ευρώ περισσότερους δασμούς απ `ό, τι έκανε.
  • Η πραγματική καταγωγή των εμπορευμάτων μπορεί να συγκαλυφθεί μέσω δόλιας μεταφόρτωσης σε μια χώρα όπου τα εμπορεύματα αποθηκεύονται προσωρινά και στη συνέχεια αποστέλλονται στην ΕΕ με πλαστά έγγραφα. Οι ελεγκτές βρήκαν αρκετές εταιρείες που προσέφεραν αυτή την απάτη στο Διαδίκτυο.
  • Τα προϊόντα κάτω από μια ορισμένη αξία απαλλάσσονται από τον τελωνειακό δασμό. Ωστόσο, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η έλλειψη ελέγχων οδήγησε σε υποτίμηση των δασμών για αγαθά που αγοράστηκαν on-line από χώρες εκτός της ΕΕ. Οι ελεγκτές λένε ότι πολλές εταιρείες ταχυμεταφορών κάνουν κατάχρηση αυτής της απαλλαγής.

Συνεπώς οι ελεγκτές συνιστούν στην Κομισιόν

  • να παράσχει περιοδικές εκτιμήσεις για το τελωνειακό χάσμα από το 2019 και να τις χρησιμοποιήσει για να θέσει στόχους τελωνειακών ελέγχων ·
  • ενίσχυση της υποστήριξης των εθνικών τελωνειακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης του κόστους συλλογής ·
  • να προτείνει τα επόμενα προγράμματα δράσης της ΕΕ να συμβάλλουν στην οικονομική βιωσιμότητα των τελωνειακών ευρωπαϊκών συστημάτων πληροφοριών ·
  • να είναι ακριβέστερη στις αιτήσεις που περιέχονται στις ανακοινώσεις αμοιβαίας βοήθειας.
  • να προτείνει τροποποιήσεις στην τελωνειακή νομοθεσία προκειμένου να καταστήσει υποχρεωτική την ένδειξη των αποστολέων.

Επιπλέον το ΕΕΣ συνιστά στα κράτη μέλη να εισαγάγουν ελέγχους στα ηλεκτρονικά συστήματα εκκαθάρισης για να μπλοκάρουν τις δηλώσεις εισαγωγής που ζητούν απαλλαγή από δασμούς για εμπορεύματα με δηλωμένη αξία άνω των 150 € ή για εμπορικές αποστολές που δηλώνονται ως δώρα και να καταρτίσουν σχέδια έρευνας για την αντιμετώπιση της κατάχρησης αυτής της αρωγής στο εμπόριο αγαθών ηλεκτρονικού εμπορίου με τρίτες χώρες. Πηγή: ΚΥΠΕ


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα