Σημαντική αύξηση στην αξία και τον όγκο του λιανικού εμπορίου

Σημαντική αύξηση στην αξία και τον όγκο του λιανικού εμπορίου

 


 


Σημαντική αύξηση καταγράφηκε, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, στην αξία και τον όγκο του κύκλου εργασιών του λιανικού εμπορίου τόσο τον Ιούνιο όσο και το πρώτο εξάμηνο του έτους

Με βάση τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για τον μήνα Ιούνιο αυξήθηκε κατά 5,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και έφτασε στις 98,1 μονάδες (βάση 2010=100).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου, ο δείκτης υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 5,1% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2016.

Ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, τον Ιούνιο κατά 6,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα πέρσι και έφτασε στις 100,8 μονάδες (βάση 2010=100).

Για το πρώτο εξάμηνο ο δείκτης υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 3,9% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2016.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα