Σημαντική επιτυχία της NETinfo στα πλαίσια του προγράμματος “Ορίζοντας 2020”

Σημαντική επιτυχία της NETinfo στα πλαίσια του προγράμματος “Ορίζοντας 2020”

 


Η κυπριακή εταιρεία NETinfo PLC σημείωσε πριν λίγες μέρες μια μεγάλη και σημαντική επιτυχία στο πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και Καινοτομία “Ορίζοντας 2020” και συγκεκριμένα σε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά προγράμματα του Ορίζοντα για καινοτόμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, το “SME Instrument”. Η εταιρεία έχει καταφέρει να εξασφαλίσει χρηματοδότηση στην Φάση 1 του προγράμματος. Η NETinfo PLC είναι πρωτοπόρος στον τομέα της πληροφορικής και ασχολείται με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων διαδικτυακής τραπεζικής και ηλεκτρονικών συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο.

Η πλήρης προετοιμασία και υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα ανατέθηκε στην εταιρεία GrantXpert Consulting, εξειδικευμένο σύμβουλο στον τομέα των εθνικών και Ευρωπαϊκών επιχορηγήσεων. Είναι η δεύτερη επιτυχία της GrantXpert μέσα σε μόλις 1 χρόνο στο συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Η GrantXpert έχει επενδύσει στρατηγικά στο πρόγραμμα “SME Instrument”, με απώτερο στόχο να βοηθήσει τις κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να αποκτήσουν άμεση απήχηση και αναγνώριση στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά.

Η επιτυχία των 2 εταιρειών, NETinfo PLC και GrantXpert Consulting, είναι στρατηγικής σημασίας και για τον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου καθώς είναι μόλις η έκτη σε σειρά επιχορήγηση που κερδίζεται ποτέ στην Κύπρο στο συγκεκριμένο ανταγωνιστικό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα SME Instrument είναι ανοικτό ολόχρονα με 4 συνολικά καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής κάθε χρόνο. Αξίζει να αναφερθεί ότι σε κάθε καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποβάλλονται πέραν των 2,000 αιτήσεων και εγκρίνονται λιγότερο από το 5-7% των αιτούντων. Η αίτηση για επιχορήγηση της καινοτομίας που παρουσίασε η NETinfo PLC υποβλήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2018 και πέτυχε άμεσα επιχορήγηση, γεγονός που καθιστά την εν λόγω επιτυχία ακόμα μεγαλύτερη.


Comments

comments

Tags: NETinfo

Σχετικά με τον Συγγραφέα