Η σημασία της Τριμερούς για τα ενεργειακά

Η σημασία της Τριμερούς για τα ενεργειακά


 


Του Δρα Αντώνη Στ. Στυλιανού, Λέκτορας Νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, LL.BLaw (Bristol), Ph.D in Law – International Law and Human Rights (Kent), Διευθυντής Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

 

Η πέμπτη τριμερής σύνοδος μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας, Ελλάδας και Αιγύπτου θεωρείται από τις σημαντικότερες και καταδεικνύει, με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την γεωπολιτική σημασία και αξία της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στα γεωπολιτικά τεκταινόμενα της περιοχής. Η σύνοδος οριοθετεί, ταυτόχρονα, τις εξελίξεις σε σχέση με τα ενεργειακά ζητήματα της περιοχής.

Στη Διακήρυξη της Λευκωσίας, ως χαρακτηρίζεται η κοινή δήλωση των Προέδρου Αναστασιάδη, Πρωθυπουργού Τσίπρα και Προέδρου Σίσι, εμπεριέχονται σημαντικά σημεία που αφορούν στις εξελίξεις σε σχέση με τα ενεργειακά των εμπλεκομένων χωρών. Η πρώτη σημαντική αναφορά αφορά στη σημασία που αποδίδουν οι τρεις χώρες στον σεβασμό της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων που κάθε κράτος έχει στις θαλάσσιες ζώνες του. Η αναφορά αυτή κέκτηται έτι περισσότερης συμμαχίας λόγω των αμφισβητήσεων που επιδεικνύει η Τουρκία σε σχέση με την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και την υφαλοκρηπίδα της Κύπρου αλλά και τα χωρικά ύδατα και την υφαλοκρηπίδα της Ελλάδας. Μάλιστα, οι Αναστασιάδης, Τσίπρας και Σίσι καλούν την Τουρκία όπως τερματίσει όλες τις παράνομες δραστηριότητες της στις θαλάσσιες ζώνες της Κυπριακής Δημοκρατίας, γεγονός που καταδεικνύει την κοινή στάση των τριών κρατών όσον αφορά στις παραβιάσεις και παράνομες ενέργειες της Τουρκίας εντός της Κυπριακής ΑΟΖ.

Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο που απορρέει από την τριμερή Κύπρου – Ελλάδας – Αιγύπτου είναι η δέσμευση των τριών όπως προχωρήσουν γρήγορα στις διαπραγματεύσεις σχετικά με την οριοθέτηση των κοινών θαλάσσιων συνόρων τους. Η αναφορά αυτή αφορά ουσιαστικά στην οριοθέτηση της ΑΟΖ της Ελλάδας με την Κύπρο και την Αίγυπτο, αφού η Κύπρος έχει ήδη συνομολογήσει συμφωνία οριοθέτησης με την Αίγυπτο από το 2003. Η Κύπρος συνομολόγησε επίσης συμφωνίες οριοθέτησης με το Ισραήλ και τον Λίβανο (αν και εκκρεμεί η επικύρωσή της από το κοινοβούλιο του Λιβάνου). Η οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, αφού με αυτόν τον τρόπο καταρρίπτονται οι αξιώσεις της Τουρκίας σε σχέση με την ΑΟΖ της Κύπρου και την υφαλοκρηπίδα της Ελλάδας, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι η Τουρκία δεν θα μπορεί να αντιδράσει σε μια τέτοια εξέλιξη. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, η Διακήρυξη της Λευκωσίας κάνει ρητή αναφορά στο διεθνές δίκαιο γενικά και στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας ειδικά, επιδεικνύοντας έτσι τους κανόνες που πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με την οριοθέτηση της ΑΟΖ της Ελλάδας και τονίζοντας την αξία της Σύμβασης που αντανακλά κανόνες του διεθνούς εθιμικού δικαίου.

Τέλος, η τριμερής σύνοδος επιβεβαίωσε την βούληση των χωρών για περεταίρω συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και ενίσχυση της μέσω μιας σειράς συμφωνιών για την εκμετάλλευση και τη μεταφορά φυσικού αερίου. Προς τούτο, σημαντικές είναι οι αναφορές που έχουν γίνει σε σχέση με κατασκευή αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου που μπορεί κάλλιστα να γίνει ο καταλύτης για την σταθερότητα, την ειρήνη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.


Comments

comments

Categories: Απόψεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα