Στα $38.8 δις τα έσοδα της Deloitte παγκοσμίως

Στα $38.8 δις τα έσοδα της Deloitte παγκοσμίως

 


 


Σημαντική αύξηση στις νέες θέσεις εργασίας και μεγάλη προσφορά στην κοινωνία

 

Στα $38.8 δις. (€32.5 δις.) ανήλθαν τα συνολικά έσοδα των οίκων μελών της Deloitte παγκοσμίως, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7.1% έναντι του προηγούμενου έτους.  Αυτό ανακοίνωσε η Deloitte παρουσιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα που καλύπτουν το έτος που έληξε στις 31 Μαίου 2017. Σημειώνεται ότι αυτή είναι η 8η συνεχόμενη χρονιά που η Deloitte επιτυγχάνει αύξηση στα έσοδα παγκοσμίως.

Το σημαντικότερο, είναι ότι η Deloitte έχει πετύχει ανάπτυξη σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές στον κόσμο και στους πέντε βασικούς τομείς επαγγελματικών υπηρεσιών που δραστηριοποιείται – ελεγκτικές, συμβουλευτικές, συμβουλευτικές χρηματοοικονομικές, διαχείρισης κινδύνου και φορολογικές & νομικές υπηρεσίες.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι το οικονομικό έτος 2017, η Deloitte αύξησε το δυναμικό της σε όλες τις χώρες και όλους τους τομείς. Το ανθρώπινο της δυναμικό αυξήθηκε κατά 8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Μέσα στο τελευταίο οικονομικό έτος, η Deloitte προσέλαβε σχεδόν 70,000 νέους επαγγελματίες ξεπερνώντας το συνολικό αριθμό των 245,000 εργαζομένων παγκοσμίως.

Η δέσμευση της Deloitte να επιδράσει θετικά στην κοινωνία αντικατοπτρίζεται όχι μόνο στις υπηρεσίες προς του πελάτες της, αλλά και σε προγράμματα επίλυσης κοινωνικών θεμάτων. Για παράδειγμα, το 2017, το προσωπικό της Deloitte αφιέρωσε περισσότερο από 1.2 εκ. ώρες σε εθελοντικά προγράμματα άνευ αμοιβής. Η συνολική συνεισφορά του δικτύου της Deloitte εκτιμάται ότι ξεπερνά τα $200 εκ.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα παγκόσμια έσοδα της Deloitte επισκεφτείτε το www.deloitte.com/cy


Comments

comments

Tags: deloitte

Σχετικά με τον Συγγραφέα