Στα €22 δις το α’ τρίμηνο του 2017 το χρέος των νοικοκυριών

Στα €22 δις το α’ τρίμηνο του 2017 το χρέος των νοικοκυριών


 


Στα €29,02 δισ. τα μετρητά και οι καταθέσεις

 

Στα €22,0 δισεκατομμύρια ανήλθε το α΄ τρίμηνο του 2017 το συνολικό χρέος των νοικοκυριών και μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία για τους τριμηνιαίους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς που δημοσίευσε την Δευτέρα η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Παράλληλα, τα νοικοκυριά διέθεταν στο τέλος Μαρτίου του 2017 μετρητά και καταθέσεις ύψους €29,02 δισ., σε σύγκριση με €29,43 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου του 2016.

Εξάλλου, τα δάνεια των εταιρειών ανέρχονταν στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2017 στα €40,70 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά €456 εκατομμύρια από το τέλος Δεκεμβρίου του 2016.

Τα μετρητά και οι καταθέσεις ανέρχονταν στα €8,73 δισ., από €8,49 δισ. στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου.

Το ενεργητικό των εταιρειών ανερχόταν στο τέλος Μαρτίου του 2017 στα €57,69 δισ. και το παθητικό στα €94,88 δισ.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες διέθεταν ενεργητικό €3,73 δισ. και παθητικό €4,30 δις., ενώ το ενεργητικό το συνταξιοδοτικών ταμείων ανερχόταν στα €2,76 δισ. και το παθητικό στα €3,11 δισ.

Το ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών ανερχόταν στα €2,54 δισ. και το παθητικό στα €2,70 δισ.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα