Στα €41.1 εκ. μετά από φόρους τα κέρδη της Eurobank Κύπρου

Στα €41.1 εκ. μετά από φόρους τα κέρδη της Eurobank Κύπρου

 


 


Πολύ ικανοποιητική επαναλαμβανόμενη κερδοφορία, η οποία ανήλθε στα €41.1 εκ μετά από φόρους, κατέγραψε η Eurobank Κύπρου για το 2017. Την ίδια ώρα σημείωσε ισχυρή κεφαλαιακή θέση, με τον δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (Capital Adequacy Ratio) όπως και τον δείκτη κοινών μετοχών (CET1) να ανέρχεται στο 26,6%.

Κατέγραψε επίσης ισχυρή πλεονάζουσα ρευστότητα, με τις καταθέσεις να φτάνουν στα €4.265 εκ και το δείκτη δανείων προς καταθέσεις (εξαιρουμένων των δανείων που εξασφαλίζονται με καταθέσεις) να ανέρχεται στο 28%. Όπως αναφέρει σημερινή ανακοίνωση της τράπεζας πολύ καλή είναι και η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, με τον  δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPE ratio στη βάση των νέων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, ΕΑΤ) να παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός, στο 5%.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφοιρά και στην  αποτελεσματική διαχείριση του κόστους λειτουργίας, με τον δείκτη Κόστους προς Έσοδα στο 30%.

Αυτούσια η ανακοίνωση της Τράπεζας:

“Τα επαναλαμβανόμενα θετικά αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η Eurobank Κύπρου συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία με σταθερά βήματα, έχοντας ως βάση το πελατοκεντρικό μοντέλο λειτουργίας της και την ορθολογιστική διαχείριση των κινδύνων. Η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση της Τράπεζας την έχει βοηθήσει να εδραιώσει την ηγετική της παρουσία στην Κύπρο στους τομείς του Wealth Management, Corporate και Investment Banking, International Business Banking  και Capital Markets.

Η πορεία της Κυπριακής Οικονομίας, με το  Ακαθάριστο Εγχώριο  Προϊόν να καταγράφει αύξηση 3,9% για το 2017, επιτρέπει υπό κάποιες προϋποθέσεις, την διατήρηση της αισιοδοξίας ότι η χώρα μας μπορεί να κρατηθεί σε μια πορεία σταθερής και υγειούς ανάπτυξης για αρκετά χρόνια. Η συνετή διαχείριση των Δημόσιων Οικονομικών, ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του κράτους αλλά και η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων με ενέργειες που προσθέτουν αξία συνεχίζουν να είναι σημαντικές προϋποθέσεις για την διατήρηση της θετικής πορείας.  Η προσήλωση στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και στη σωστή οικονομική διαχείριση αποτελεί σημαντική προϋπόθεση στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου για επανένταξη της Κύπρου στην επενδυτική βαθμίδα από τους Οίκους Αξιολόγησης το γρηγορότερο δυνατό.

Η Eurobank Κύπρου από τη πλευρά της, με δύναμη τα υγιή οικονομικά της στοιχεία και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομία και τις βιώσιμες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες αλλά και να δημιουργεί θέσεις εργασίας στη βάση της ανάπτυξης των εργασιών της. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Eurobank Κύπρου λαμβάνοντας υπόψη και υιοθετώντας τις σύγχρονες τάσεις της τεχνολογίας, προχωρά σε σημαντικές επενδύσεις με στόχο να την καταστήσουν ικανή να παραμείνει ανταγωνιστική στο νέο ψηφιακό περιβάλλον και να προσφέρει ακόμα πιο ποιοτικές υπηρεσίες».

Η Eurobank Cyprus Ltd είναι κυπριακή εταιρεία που ιδρύθηκε το 2007, λειτουργεί αυτόνομα και διέπεται από όλους τους νόμους και κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας.


Comments

comments

Tags: eurobank

Σχετικά με τον Συγγραφέα