Στα €,8 εκατ. το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου το 10μηνο του 2017

Στα €,8 εκατ. το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου το 10μηνο του 2017

 


Στα €3,8 δισεκατομμύρια ανήλθε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της Κύπρου την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2017, παρουσιάζοντας άνοδο 18% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2017 αυξήθηκαν κατά €704 εκατ και διαμορφώθηκαν στα €6.319,3 εκ. σε σύγκριση με €5.578,7 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2016.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2017 ήταν €2.450,8 εκ. σε σύγκριση με €2.300,3 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2016, παρουσιάζοντας αύξηση €150 εκατ.

Έτσι, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €3.868,5 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2017 σε σύγκριση με €3.278,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Σύμφωνα με την Cystat, οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2017 ήταν €1.005,4 εκ. σε σύγκριση με €762,0 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2016.

Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2017 ήταν €915,2 εκ. σε σύγκριση με €664,1 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2016.

Τέλος, οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2017 ήταν €84,4 εκ. σε σύγκριση με €88,3εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2016. Πηγή: ΚΥΠΕ


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα