Στέλιος Αχνιώτης: Εδώ και τώρα εκσυγχρονισμός του πλαισίου αδειοδότησης

Στέλιος Αχνιώτης: Εδώ και τώρα εκσυγχρονισμός του πλαισίου αδειοδότησης

 


Αργήσαμε πολύ με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 

Της Αγγέλας Κωμοδρόμου

 

Στην έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού για τα ψηλά κτίρια, στις παλινδρομήσεις όσον αφορά τα νέα σχέδια για φωτοβολταϊκά, το μηνιαίο επίδομα κατάρτισης για νέους αποφοίτους των κλάδων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής, αλλά και στις προτεραιότητες του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου αναφέρεται μιλώντας στο Ευρωκέρδος ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Στέλιος Αχνιώτης.    Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη εκσυγχρονισμού του πλαισίου αδειοδότησης, ελέγχου, έγκρισης και τιτλοποίησης της ανάπτυξης.

 

Ποιες οι προτεραιότητες του ΕΤΕΚ ως ο θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας;

Καταρχήν θα πρέπει να ενημερώσουμε τους αναγνώστες σας ότι οι προτεραιότητες του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου επανακαθορίζονται κάθε νέα τριετία με την εκλογή του νέου Γενικού Συμβουλίου και σχετίζονται κυρίως με τα μεγάλα τεχνικά και επιστημονικά θέματα που αφορούν την Κύπρο, την άσκηση του επαγγέλματος της μηχανικής στη χώρα μας και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και των έργων μηχανικής που υλοποιούνται, καθώς και της ασφάλειας κατά τη χρήση τους. Χωρίς να είναι εξαντλητικός ο κατάλογος, ανάμεσα στα θέματα προτεραιότητας για την τρέχουσα τριετία (2017 – 2020) περιλαμβάνονται, ο εκσυγχρονισμός των Διαδικασιών Οικοδομικής Ανάπτυξης, οι Βιώσιμες Οδικές Μεταφορές και η Οδική Ασφάλεια, η Ενεργειακή Πολιτική, η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη, η περιβαλλοντική προστασία καθώς και η βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων.

Το ΕΤΕΚ είναι ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και οργανισμός όλων των Κυπρίων Μηχανικών. Ιδρύθηκε με το Νόμο 224/1990 και είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με αιρετή Διοίκηση. Το ΕΤΕΚ έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους διάφορους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της Μηχανικής και της Τεχνολογίας γενικά και την ανάπτυξή τους για αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ισχύει το ότι υπάρχει σημαντική αύξηση στη ζήτηση μηχανικών και αρχιτεκτόνων; Υπάρχει η άποψη ότι η αύξηση από την μια αποτυπώνει την ενισχυμένη ζήτηση στον τομέα των ακινήτων, από την άλλη μπορεί να θεωρηθεί φούσκα. Τι απαντάτε;

Η πραγματικότητα είναι ότι κατά την τελευταία πενταετία τα επαγγέλματα της Μηχανικής, όπως και πολλά άλλα επαγγέλματα, είχαν πληγεί σε σημαντικό βαθμό κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης. Γενικά τον τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται έστω και σε αργούς ρυθμούς κάποια οικονομική ανάκαμψη, η οποία αντανακλάται και στη ζήτηση για προσφορά υπηρεσιών από τους επαγγελματίες Μηχανικούς. Σίγουρα σε αυτό βοήθησε το σχέδιο για «κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση αλλοδαπών επενδυτών» το οποίο από την έναρξη εφαρμογής του έχει κινητοποιήσει επενδύσεις στην αγορά ακινήτων και ιδιόκτητης κατοικίας πέραν του 1,5 δισεκατομμυρίου. Δεν θεωρούμε ότι η ζήτηση αυτή είναι «φούσκα», ωστόσο θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα κατά τα επόμενα ένα με δύο χρόνια ώστε να έχουμε πιο ξεκάθαρη εκτίμηση.

Ποιοι δικαιούνται το μηνιαίο επίδομα κατάρτισης το οποίο παραχωρεί το ΕΤΕΚ; Ποιο το ύψος του επιδόματος και τι χρειάζεται για να γίνει κάποιος δικαιούχος;

Το Σχέδιο αφορά Νέους αποφοίτους των Κλάδων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής, μέχρι 29 ετών (μετά την απόκτηση του προσόντος τους), που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης για πραγματοποίηση της απαιτούμενης από τον περί ETEK Νόμο, πρακτικής εξάσκησης. Στους Ασκούμενους Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς που θα ενταχθούν στο έργο θα καταβάλλεται για την περίοδο εξάσκησής τους, μηνιαίο επίδομα κατάρτισης ύψους εξακοσίων πενήντα ευρώ (€650), από το ΕΤΕΚ. Το ΕΤΕΚ θα καταβάλλει, επίσης, τις προβλεπόμενες από τον Νόμο εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα ασφαλίσει τους ασκούμενους Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς που θα συμμετέχουν στο έργο, έναντι ευθύνης εργοδότη. Η καταβολή του επιδόματος δεν μπορεί να γίνεται για περίοδο μεγαλύτερη της μέγιστης διάρκειας της εξάσκησης, όπως ορίζεται πιο πάνω. Στο έργο μπορούν να ενταχθούν νέοι απόφοιτοι Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής.

Χωρίς ίχνος κινδυνολογίας θα πρέπει να αναφερθεί ότι, στην Κύπρο λόγω του ότι ο Αντισεισμικός Κυπριακός Κώδικας τέθηκε σε ισχύ το 1992 και οι Ευρωκώδικες το 2012, ένα μεγάλο ποσοστό των υφιστάμενων κτιρίων είναι σχεδιασμένα χωρίς να ληφθεί υπόψη ο παράγοντας σεισμός

Πρόσφατα το ΕΤΕΚ χαρακτήρισε απογοητευτική την εικόνα διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην κυπριακή οικονομία. Γιατί παρατηρείται αυτή η εικόνα;

Σε έναν κόσμο, σε μια οικονομία που έχει βασιστεί για δεκαετίες στα ορυκτά καύσιμα, η ιδέα απεξάρτησης από αυτά φέρνει απολύτως δικαιολογημένες αντιδράσεις. Σήμερα βρισκόμαστε ενώπιον μιας πρόκλησης, αυτή της ανατροπής του σημερινού μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Κύπρος συμφώνησε και δεσμεύτηκε, με την ΕΕ, τη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Ενεργειακό Ισοζύγιο της χώρας, σε ποσοστό 13% στην Ακαθάριστη Τελική Κατανάλωση Ενέργειας μέχρι το 2020, που αποτελεί έναν από τους χαμηλότερους στόχους μεταξύ των 28 κρατών μελών. Παρόλο που η υποχρέωση αυτή είναι γνωστή εδώ και δέκα περίπου χρόνια, ενάμιση χρόνο προτού εκπνεύσει η προθεσμία, για διάφορους λόγους, φαντάζει δύσκολο να επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί. Πρώτο, δεν καταφέραμε πολλά στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας ώστε να μειωθεί η Ακαθάριστη Τελική Κατανάλωση και να φθάσουμε νωρίτερα στο στόχο μας, δεύτερο, η καθυστέρηση τόσων ετών για τη λήψη μέτρων και παροχή κινήτρων για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων, αλλά και των μεταφορών όπως η αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας και ανάπτυξη μέσων μαζικής μεταφοράς (λεωφορεία). Επιπρόσθετα σε σχέση με τη διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, δυστυχώς, δεν έχει λυθεί ακόμη το πρόβλημα της γραφειοκρατίας και των καθυστερήσεων στην αδειοδότηση έργων, ενώ συνεχίζει να υπάρχει έλλειψη συντονισμού. Παράλληλα, παρατηρείται μια δυστοκία δημιουργίας νέων υποδομών και ενίσχυσης του ηλεκτρικού δικτύου, έτσι ώστε να δέχεται ομαλά και χωρίς προβλήματα, την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ. Τέλος, συνεχίζουν οι ασυνέχειες και τα χρονικά κενά μεταξύ σχεδίων στήριξης ΑΠΕ, ενώ παρατηρήθηκε αναβλητικότητα και παλινδρομήσεις για τα νέα σχέδια για φωτοβολταϊκά.

Σας προβληματίζει η άναρχη ανέγερση ψηλών κτιρίων; Συμφωνείται ότι υπάρχει έλλειψη στρατηγικής;

Βεβαίως και μας προβληματίζει και για αυτό ακριβώς το λόγο είχαμε δώσει και τις θέσεις μας προς το αρμόδιο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως μετά από το πόρισμα ομάδας εργασίας που διορίσαμε προς το σκοπό αυτό, ενώ συμμετείχαμε ενεργά καταθέτοντας τις απόψεις μας και σε συνάντηση με το Υπουργείο Εσωτερικών για τον καθορισμό του πρόσφατου κειμένου του Διευκρινιστικού Πλαισίου των Γενικών Αρχών και Προϋποθέσεων για ανέγερση Ψηλών Κτιρίων. Συμφωνούμε απόλυτα ότι παρατηρείται έλλειψη σαφούς και πλήρους στρατηγικού σχεδιασμού για τα ψηλά κτίρια στο κυπριακό πολεοδομικό κανονιστικό πλαίσιο. Δεν έχει, δηλαδή, μελετηθεί σε βάθος η χωροθέτηση τους με δεδομένο ότι η στρατηγική της κατακόρυφης ανάπτυξης της πόλης αγγίζει μία σειρά κρίσιμων, θα έλεγα, θεμάτων για την πολεοδομική της εξέλιξη, όπως η επέκταση της με όρους αειφορίας, η διαχείριση του δημόσιου χώρου και φυσικού περιβάλλοντος και το κυκλοφοριακό.

Θεωρείτε επιτακτική την ανάγκη εκσυγχρονισμού του πλαισίου αδειοδότησης, ελέγχου, έγκρισης και τιτλοποίησης της ανάπτυξης; Eίναι αναγκαία η θέσπιση ενός νέου νομοθετικού πλαισίου;

Βεβαίως και θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη εκσυγχρονισμού του πλαισίου αδειοδότησης, ελέγχου, έγκρισης και τιτλοποίησης της ανάπτυξης. Σε ευνομούμενα και σύγχρονα κράτη οι οικοδομικές άδειες και οι εγκρίσεις είναι καθοριστικής σημασίας. Για να εξηγούμαστε, και στην Κυπριακή Δημοκρατία, με βάση τη νομοθεσία αποτελεί ποινικό αδίκημα η έναρξη οικοδομικών εργασιών χωρίς άδεια και η χρήση οικοδομών χωρίς τελική έγκριση. Δυστυχώς, για μία σειρά από λόγους και με κυριότερη ευθύνη των αρμόδιων οικοδομικών αρχών, η νομοθεσία αυτή δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής μας, με αποτέλεσμα να παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση αυτών των αδειών, των τελικών εγκρίσεων και τίτλων ιδιοκτησίας. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί και αλληλοσυνδεόμενοι: Δαιδαλώδης και αναχρονιστική νομοθεσία, πολλές και αναπόφευκτα μικρές σε μέγεθος και κατακερματισμένες οικοδομικές αρχές, 35 στο σύνολο, ανομοιόμορφη ερμηνεία και αντιμετώπιση τεχνικών απαιτήσεων, παντελής απουσία χρήσης μέσων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, αδυναμία στην επιβολή του νόμου και παντελής απουσία της οικοδομικής αρχής κατά το στάδιο υλοποίησης των αδειών οικοδομής που εκδίδονται. Εχουμε καταθέσει ολοκληρωμένο πακέτο προτάσεων για τον ριζικό εκσυγχρονισμό της αδειοδότησης, ελέγχου και τιτλοποίησης της οικοδομικής ανάπτυξης. Επιπλέον ετοιμάσαμε σχετική τροποποίηση της νομοθεσίας για βελτίωση της ρύθμισης του επαγγέλματος του μελετητή/επιβλέποντα μηχανικού.

Το ΕΤΕΚ επανέλαβε πολλές φορές την ανάγκη θέσπισης νομοθεσίας, η οποία θα διασφαλίζει την ύπαρξη πιστοποιητικού ελέγχου των κτιρίων, ώστε να μην θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές. Τελικά πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα των ακατάλληλων κτιρίων; Έχουν γίνει οποιεσδήποτε ενέργειες προστασίας του κοινού;

Χωρίς ίχνος κινδυνολογίας και χωρίς να σημαίνει ότι για όλες τις περιπτώσεις που θα αναφερθούν πιο κάτω είμαστε στο στάδιο του να θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές, θα πρέπει να αναφερθεί ότι, στην Κύπρο λόγω του ότι ο Αντισεισμικός Κυπριακός Κώδικας τέθηκε σε ισχύ το 1992 και οι Ευρωκώδικες το 2012, ένα μεγάλο ποσοστό των υφιστάμενων κτιρίων είναι σχεδιασμένα χωρίς να ληφθεί υπόψη ο παράγοντας σεισμός, γεγονός που σε μια τέτοια περίπτωση εμπεριέχει σοβαρούς κινδύνους. Επιπρόσθετα, η υποχρεωτική επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών τέθηκε σε εφαρμογή το 1999 και είναι γεγονός ότι πολλές υφιστάμενες οικοδομές έχουν ανεγερθεί χωρίς ουσιαστική επίβλεψη, ενώ σε αρκετά κτίρια εντοπίζονται κακοτεχνίες, υγρασίες, ρωγμές, ενανθράκωση σκυροδέματος και διαβρώσεις οπλισμών. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι το κράτος έχει το δικαίωμα για τη διά νόμου κατεδάφιση κτιρίων τα οποία έχουν κριθεί επικίνδυνα για την ασφάλεια του κοινού.

Οι προσπάθειες του ΕΤΕΚ για τακτική συντήρηση των οικοδομών ξεκίνησαν περί το 2004 με κύριο στόχο την τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου ούτως ώστε να μπορούν να ελέγχονται τακτικά οι υφιστάμενες οικοδομές όσον αφορά την στατική και αντισεισμική τους επάρκεια. Το 2008, το ΕΤΕΚ ετοίμασε συγκεκριμένη πρόταση η οποία αφορούσε την ανάγκη για έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου στις οικοδομές. Μεταξύ της περιόδου 2009-2014 συστάθηκε επιτροπή ασφάλειας των κτιρίων από το ΕΤΕΚ, η οποία ετοίμασε πρότυπο Πιστοποιητικό Επιθεώρησης της στατικής/αντισεισμικής επάρκειας των κτιρίων. Το συγκεκριμένο Πιστοποιητικό Επιθεώρησης σχεδιάστηκε για να καταγράφει πιθανές στατικές και αντισεισμικές ανεπάρκειες των υφιστάμενων κτιρίων και να εκδίδεται μετά από συγκεκριμένη διαδικασία (οπτικούς ελέγχους, κατηγοριοποίηση των κτιρίων, συμπλήρωση εντύπων ελέγχου και ταυτοποίησης των κτιρίων) από έμπειρους Πολιτικούς Μηχανικούς ανά τακτά χρονικά διαστήματα για ενημέρωση των ιδιοκτητών. Τον Νοέμβριο 2015 σε συνεννόηση με τους Μηχανικούς των Δήμων, ετοιμάστηκε πρόταση νόμου η οποία προέβλεπε τακτική επιθεώρηση των οικοδομών κάθε πέντε χρόνια, με έντυπο που θα συμφωνηθεί μεταξύ ΕΤΕΚ και Υπουργείου Εσωτερικών. Η πρόταση αυτή αντιμετωπίσθηκε θετικά από την Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής και δόθηκαν υποσχέσεις ότι θα ψηφιζόταν, αλλά, δυστυχώς, την τελευταία στιγμή υπήρξε υπαναχώρηση. Το Σεπτέμβρη του 2017, συζητήθηκε στη κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών η πρόταση νόμου του 2015 αφού είχε κατατεθεί από συγκεκριμένη κοινοβουλευτική ομάδα για θεσμοθέτηση περιοδικού ελέγχου της στατικής επάρκειας των οικοδομών. Αποφασίστηκε όπως γίνει διαβούλευση μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και του ΕΤΕΚ για κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης. Εν τέλει, αποφασίστηκε όπως συσταθεί κοινή επιτροπή ΕΤΕΚ-Υπουργείου Εσωτερικών για μελέτη των δεδομένων ώστε να διευκρινιστεί το πεδίο εφαρμογής της επιθεώρησης των οικοδομών και σε αυτό το στάδιο βρισκόμαστε σήμερα.

Πηγή: Έντυπο Περιοδικό Ευρωκέρδος, Τεύχος 206


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα