Το στοίχημα της κυπριακής οικονομίας – Ο πλεονασματικός προϋπολογισμός και τα επιτεύγματα του 2017

Το στοίχημα της κυπριακής οικονομίας – Ο πλεονασματικός προϋπολογισμός και τα επιτεύγματα του 2017


Ο προϋπολογισμός του 2018 με προβλεπόμενες δαπάνες 7.5 δις και προβλεπόμενα έσοδα 7.7 δις, όπως και αυτός του 2016, όπως και αυτός του 2017, θα είναι ένας πλεονασματικός προϋπολογισμός, σύμφωνα με τον ΥΠΟΙΚ Χάρη Γεωργιάδη.

Είναι ένας προϋπολογισμός χωρίς ελλείματα αλλά με περιθώρια, εξήγησε ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων από την οποία ζήτησε την έγκριση της ψήφισης του. «Ένας προϋπολογισμός που θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους, να προωθούμε έργα και πολιτικές και να στηρίζουμε την ανάπτυξη και την απασχόληση, αποδίδοντας έτσι ένα χειροπιαστό κοινωνικό μέρισμα στους συμπολίτες μας».

Στόχος του ΥΠΟΙΚ για το 2018, είναι τα επόμενα βήματα προς την κατεύθυνση περαιτέρω φορολογικών ελαφρύνσεων.  Η σταδιακή αύξηση των δημοσίων εσόδων επιτρέπει ακόμη και τη λελογισμένη αύξηση των δημοσίων δαπανών. Το στοίχημα υπάρχει όμως ακολουθούν Προεδρικές εκλογές οι οποίες θα προκρίνουν αν οι στόχοι θα παραμείνουν οι ίδιοι ή θα υπάρξει αλλαγή πλεύσης.

Ενδεικτικά στον προϋπολογισμό του 2018 περιλαμβάνονται

  • πολύ σημαντικές δημόσιες επενδύσεις στην τεχνολογία και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όπως η καθιέρωση της ηλεκτρονικής υπογραφής, η απόκτηση ολοκληρωμένου συστήματος για το Τμήμα Φορολογίας που θα ενισχύσει δραστικά τις δυνατότητες ελέγχου αλλά και εξυπηρέτησης των φορολογουμένων,
  • η επέκταση της Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών, του Συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου και της Κυβερνητική Διαδικτυακής Διόδου ΑΡΙΑΔΝΗ,
  • και η απόκτηση Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων που θα καλύψει τις λειτουργικές περιοχές της Λογιστικής, Προϋπολογισμού, Μισθολογίου, Συντάξεων και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Μεταρρύθμιση δικαιοσύνης

Στα πλαίσια της μεταρρύθμισής της δικαιοσύνης περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό η δημιουργία εξειδικευμένου Εμπορικού Δικαστηρίου, με σημαντικό όφελος ιδιαίτερα για τον τομέα των υπηρεσιών. Περιλαμβάνεται επίσης η απόκτηση συστήματος Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης που θα αναβαθμίσει πλήρως την υποβολή, διαχείριση και διεκπεραίωση  δικαστικών υποθέσεων.

Προβλέπεται η περαιτέρω ενίσχυση των πανεπιστημιακών και ερευνητικών υποδομών και η διασύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με την αγορά, δημιουργώντας έτσι τις βάσεις για τη διεύρυνση της παραγωγικής μας βάσης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Κοινωνική πολιτική

Η Κοινωνική Πολιτική διευρύνεται, με περαιτέρω αύξηση των δαπανών, στο πλαίσιο της ιστορικής μεταρρύθμισης που έχει υλοποιηθεί. Αλλά και με την πρόβλεψη για τη σύσταση Ταμείου Προνοίας για τους νεοεισερχόμενους δημοσίους υπαλλήλους και με το Σχέδιο για πρόσθετη αναπλήρωση της απώλειας των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των μελών Ταμείων Προνοίας, αλλά και με δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης του Ταμείου Αλληλεγγύης για τους συμπολίτες μας που έχουν υποστεί απώλειες από την απομείωση των καταθέσεων το 2013.

Μετά από σχεδόν μια δεκαετία περιλήφθηκαν πρόνοιες για  μεγάλα οδικά έργα και συγκεκριμένα η Α’ Φάση του Περιμετρικού Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας, η Ά Φάση του Αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Σαϊτά αλλά και ο Δρόμος Πάφου–Πόλης, στη βάση νέου σχεδιασμού τον οποίο σας καλώ να στηρίξετε, απορρίπτοντας τις όποιες εμμονές και την άρνηση.

Περιλαμβάνονται επίσης πρόνοιες για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο και το νέο κτήριο της Βουλής των Αντιπροσώπων στη Λευκωσία, το νέο Κρατικό Χημείο, το νέο Γήπεδο Λεμεσού, την Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου Λάρνακας, έργα ενεργειακής υποδομής στο Βασιλικό, έργα αναβάθμισης Αστικών Κέντρων και άλλα ώριμα αναπτυξιακά έργα που έχουν τροχοδρομηθεί για όλες τις επαρχίες περιλαμβανομένων και συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Τα επιτεύγματα στον προϋπολογισμό του 2017

Το 2017 ήταν η τρίτη συνεχόμενη χρονιά ανάπτυξης, σύμφωνα με τον Χάρη Γεωργιάδη. «Είχαμε ρυθμό ανάπτυξης 2% το 2015, 3% το 2016 και αναμένουμε ανάπτυξη 4% του ΑΕΠ. Οι εκτιμήσεις για το 2018 και για την επόμενη τριετία είναι εξίσου θετικές, με αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης που υπερβαίνει το 3%.

Η πολιτική των ανοικτών αιθέρων διεύρυνε δραστικά την αεροπορική συνδεσιμότητα και μείωσε τα αεροπορικά ναύλα κατά 38.6% από το 2015.

Η πολιτική των φορολογικών, πολεοδομικών και χρηματοδοτικών κινήτρων διευκόλυνε τις επενδύσεις και την δημιουργία 10,000 νέων ξενοδοχειακών κλινών με άλλες 5,000 να είναι στα σκαριά.

Στηρίχθηκαν οι πρωτοβουλίες της τουριστικής βιομηχανίας, με κίνητρα που κινητοποιούν ιδιωτικές επενδύσεις, συμβάλλοντας έτσι στις εξαιρετικές επιδόσεις που καταγράφει πλέον ο τομέας. Τα ίδια ισχύουν για μια σειρά από μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις, που έχουν προσελκύσει ξένα κεφάλαια ή ξένη χρηματοδότηση, όπως για παράδειγμα το καζίνο, οι μαρίνες, οικιστικές αναπτύξεις, έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ή και πετυχημένες συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα όπως είναι η περίπτωση του Λιμανιού της Λεμεσού, περίπτωση που δικαιώνει τον αρμόδιο υπουργό για την επιμονή και την προσπάθεια του. Το σχέδιο ανάπτυξης του Λιμανιού Λάρνακας, με την παραχώρηση του σε στρατηγικούς επενδυτές, θα είναι το επόμενο σημαντικό βήμα που θα μεταμορφώσει, είμαι βέβαιος, την πόλη της Λάρνακας».

Το δημόσιο χρέος

«Το δημόσιο χρέος έχει καταστεί βιώσιμο και απολύτως διαχειρίσιμο και βρίσκεται ήδη κάτω από το συμβολικό όριο του 100%, δύο χρόνια νωρίτερα από τις εκτιμήσεις. Έχουμε ξεκινήσει την πρόωρη εξόφληση δανεισμού προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Κεντρική Τράπεζα και το 2018 θα ξεκινήσει η εξόφληση του Ρωσικού δανείου».

Το τραπεζικό σύστημα και οι επενδυτές

Το τραπεζικό σύστημα αποτελεί μέρος της Τραπεζικής Ένωσης και εποπτεύεται άμεσα ή έμμεσα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ενθαρρύνθηκε η έλευση ξένων επενδυτών οι οποίοι διέθεσαν τα απαιτούμενα κεφάλαια. Η κεφαλαιουχική επάρκεια του κυπριακού τραπεζικού συστήματος τον Δεκέμβριο του 2012 ήταν στο 4.5%, σήμερα είναι πάνω από 15%.  Ο δείκτης φερεγγυότητας έχει υπερδιπλασιαστεί. «Άλλαξαν πολλά σε σχέση με την εταιρική διακυβέρνηση των τραπεζών. Κερδήθηκε ξανά η εμπιστοσύνη των καταθετών. Ο τραπεζικός δανεισμός είναι ξανά διαθέσιμος και μάλιστα με τα χαμηλότερα επιτόκια που είχαμε ποτέ στη χώρα μας. Αλλά ασφαλώς, οι διαδικασίες ελέγχου και έγκρισης δανείων είναι πλέον πολύ πιο αυστηρές και έτσι ακριβώς  πρέπει να είναι», επεσήμανε ο ΥΠΟΙΚ.

Άλματα προόδου στη Συνεργατική

«Η Συνεργατική έχει μεταμορφωθεί σε πραγματική τράπεζα, έχει δημιουργήσει νέες δομές, έχει καθιερώσει νέες διαδικασίες και λειτουργεί πλέον κάτω από τον αυστηρό έλεγχο και εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Υπάρχει κεφαλαιουχική επάρκεια, υπάρχει σημαντική ρευστότητα και σημειώνω επίσης την επιτάχυνση στη μείωση των ΜΕΧ μετά τη συγχώνευση του Συνεργατισμού σε μια τράπεζα, το περασμένο καλοκαίρι.

Από την άλλη, προφανώς υπάρχουν δυσλειτουργίες και στρεβλώσεις που σχετίζονται το γεγονός ότι Συνεργατική είναι σήμερα μια κρατικοποιημένη τράπεζα. Αυτή είναι μια κατάσταση που περιορίζει τις προοπτικές της πλήρους εξυγίανσης και της ανάπτυξης της τράπεζας.

Και γι΄αυτό ακριβώς θεωρώ εξαιρετικά σημαντική την προοπτική εισόδου θεσμικών και στρατηγικών επενδυτών στη Συνεργατική Τράπεζα, μέσα από τη διαδικασία που η τράπεζα έχει ήδη θέσει σε κίνηση, στη βάση και των εποπτικών κατευθύνσεων. Αυτό θα σηματοδοτήσει τη λήξη της περιόδου κρατικοποίησης της τράπεζας. Και είναι γι’ αυτό που εξακολουθώ να θεωρώ αναγκαία τη διατήρηση δεσμών και με μια διευρυμένη εγχώρια ιδιοκτησιακή βάση, παρά τις ενστάσεις που έχουν εγερθεί και γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο έχει ετοιμαστεί προσχέδιο ειδικής νομοθεσίας το οποίο βρίσκεται στο στάδιο του νομοτεχνικού ελέγχου».

 


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα