Στην ανάπτυξη Συνεργατικών Εταιρειών αποσκοπεί η ΥΣΕ

Στην ανάπτυξη Συνεργατικών Εταιρειών αποσκοπεί η ΥΣΕ

 


 


Στην ανάπτυξη του Συνεργατικού θεσμού, αποσκοπεί η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών (ΥΣΕ), από την οποία έχει αφαιρεθεί η εποπτεία του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα, έπειτα από την κρατικοποίηση του Συνεργατισμού συνεπεία των αποφάσεων κατά την οικονομική κρίση του 2013.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο Αναπληρωτής Έφορος Συνεργατικών Εταιρειών Κύπρος Πρωτοπαπάς ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, η οποία συζήτησε τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας για το 2018, οι στόχοι της ΥΣΕ αφορούν μεταξύ άλλων, στη αναθεώρηση της νομοθεσίας με στόχο τον εκσυγχρονισμό της στη βάση των όσων ισχύουν σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, όπως την Ιταλία όπου ο αναπτυγμένος συνεργατικός τομέας (μη πιστωτικός) αντιστοιχεί στο 10% του ΑΕΠ της χώρας.

Η ΥΣΕ στοχεύει στη θέσπιση θεσμών που θα διέπουν τα θέματα διαιτησίας προς επίλυση διαφορών μεταξύ συνεργατικών ιδρυμάτων και των μελών/πελατών του.

Παράλληλα, η ΥΣΕ συμμετέχει στο πρόγραμμα COOPilot ως εταίρος με στόχο τη μείωση της ανεργίας στους νέους που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ με συνολικό προϋπολογισμό  €225.000. Το έργο αποσκοπεί στην εισαγωγή του συνεργατικού θεσμού ως ένα εναλλακτικό επιχειρηματικό μοντέλο στο σύστημα εκπαίδευσης στα κράτη-μέλη (στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση), καθώς και στην ενθάρρυνση ίδρυσης νέων συνεργατικών εταιρειών.

Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε, ιδιαίτερα μετά τη μεταφορά της εποπτείας του συνεργατικού πιστωτικού τομέα στην Κεντρική Τράπεζα, η Υπηρεσία έχει υποστεί μείωση προσωπικού, αφού τέσσερις λειτουργοί έχουν αποσπασθεί και απέμειναν 11 λειτουργοί, περιλαμβανομένου και του Αναπληρωτή Εφόρου, παρά το ότι ο αριθμός των λειτουργών βάσει μελέτης του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης θα έπρεπε να ήταν 15.

Ο προϋπολογισμός προνοεί δαπάνες €2,11 εκατομμυρίων, με τον ήμισυ του προϋπολογισμού να αφορά δαπάνες προσωπικού που έχει αποσπαστεί.

Πηγή: KΥΠΕ


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα