Στην Τσεχία οι περισσότερες κενές θέσεις εργασίας

Στην Τσεχία οι περισσότερες κενές θέσεις εργασίας

 


 


Στο 1,9% το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας στην ευρωζώνη, στο 1,4% στην Κύπρο το 3ο τρίμηνο του 2017

 

Το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας στη ζώνη του ευρώ (EA19) ήταν 1,9% το τρίτο τρίμηνο του 2017, σταθερό σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και από 1,6% το τρίτο τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο ποσοστό ήταν 1,4% στην Κύπρο, για το τρίτο τρίμηνο του 2017, σε σύγκριση με 0,8% το δεύτερο τρίμηνο του 2017.

Στην ΕΕ28, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας ήταν 2,0% το τρίτο τρίμηνο του 2017, σταθερό σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και αυξημένο από 1,7% το τρίτο τρίμηνο του 2016. Στη ζώνη του ευρώ, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας το τρίτο τρίμηνο του 2017 ήταν 1,6% στη βιομηχανία και τις κατασκευές και 2,2% στις υπηρεσίες. Στην ΕΕ28, το ποσοστό ήταν 1,7% στη βιομηχανία και τις κατασκευές και 2,3% στις υπηρεσίες. Στην Κύπρο τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 1% και 1,6%.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία , τα υψηλότερα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017 καταγράφησαν στην Τσεχική Δημοκρατία (4,1%), το Βέλγιο (3,6%), τη Γερμανία (2,7%) την Αυστρία και το Ηνωμένο Βασίλειο (2,6%), τις Κάτω Χώρες (2,5%) και την Ουγγαρία (2,4%).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (0,5%), τη Βουλγαρία και την Ισπανία (από 0,8%) καθώς και στην Πορτογαλία (0,9%).

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους και μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία τα δεδομένα είναι συγκρίσιμα με την πάροδο του χρόνου, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας το τρίτο τρίμηνο του 2017 αυξήθηκε σε είκοσι δύο κράτη μέλη, μειώθηκε στην Ελλάδα (-0,3 πμ), στη Ρουμανία (-0,2 π.μ.) και στην Κύπρο (-0,1 π.μ.). Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία (+1,0 ποσοστιαίες μονάδες), το Βέλγιο και την Αυστρία (και οι δύο από +0,7 μονάδες, τη Σλοβενία ​​(+0,6 π.μ.) και τις Κάτω Χώρες (+0,5 π.μ.). Πηγή: KYΠΕ


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα