Στις επτά οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων στην Κύπρο

Στις επτά οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων στην Κύπρο

 


Στις επτά ανέρχονται πλέον οι αδειοδοτημένες εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων ύστερα από την αδειοδότηση της APS Loan Management Ltd από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ).

Η ΑPS είναι η τελευταία εταιρεία που αδειοδοτείται από την ΚΤΚ με ημερομηνία έκδοσης την 21η Ιουνίου. Υπενθυμίζεται ότι η APS αγόρασε από την Τράπεζα Κύπρου ένα μικρό χαρτοφυλάκιο ανεξασφάλιστων μη εξυπηρετούμενων δανείων καθαρής αξίας €33,7 εκατομμυρίων.

Στον κατάλογο των αδειοδοτημένων εταιρειών βρίσκονται η Β2KAPITAL CYPRUS LTD, 100% θυγατρική της Νορβηγικής Β2Holding ASA, η οποία εξαγόρασε χαρτοφυλάκιο ΜΕΔ ύψους €144 εκατ από την Ελληνική Τράπεζα, η CAC Coral LIMITED, στην οποία έχουν μεταφερθεί τα ΜΕΔ της Εθνικής Τράπεζας και οι δύο εταιρείες της Τράπεζας Κύπρου, CYMC III Limited και η Gordian Holdings (πρώην CYMC I LIMITED) στην οποία μεταφέρθηκαν τα ΜΕΔ του Helix.

Στον κατάλογο περιλαμβάνεται επίσης η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων ΛΙΜΙΤΕΔ, η οποία είναι θυγατρική της  Συνεργατικής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ, που αποτελεί την διάδοχο οντότητα της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. H ΚΕΔΙΠΕΣ ιδρύθηκε για τη διαχείριση των ΜΕΔ της πρώην ΣΚΤ ονομαστικής αξίας €6,9 δις.

Πηγή: ΚΥΠΕ