Στο 11,3% η εποχικά διορθωμένη ανεργία στην Κύπρο το Δεκέμβρη

Στο 11,3% η εποχικά διορθωμένη ανεργία στην Κύπρο το Δεκέμβρη

 


Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο έφτασε το 11,3% το Δεκέμβριο του 2017, από 11,1% το Νοέμβριο του 2017, αλλά μειώθηκε σημαντικά σε σχέση με το επίπεδο του 12,8% που ήταν το Δεκέμβριο του 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται σήμερα από τη Eurostat, τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την Eurostat, 49 000 άνδρες και γυναίκες ήταν άνεργοι το Δεκέμβριο του 2017 στην Κύπρο, 1000 περισσότεροι από το Νοέμβριο του 2017 (48 000), αλλά 5000 λιγότερο από το Δεκέμβριο του 2016 (54 000). Η ανεργία μεταξύ ανδρών ανήλθε στο 11,1% και στις γυναίκες στο 11,3%.

Εν τω μεταξύ, στη ζώνη του ευρώ (EA19), το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας ήταν 8,7% το Δεκέμβριο του 2017, σταθερό σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2017 και μειωμένο από το επίπεδο του 9,7% το Δεκέμβριο του 2016. Αυτό παραμένει το χαμηλότερο ποσοστό που παρατηρείται στη ζώνη του ευρώ από τον Ιανουάριο του 2009. Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ28 ήταν 7,3% το Δεκέμβριο του 2017, σταθερό σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2017 και μειωμένο από 8,2% το Δεκέμβριο του 2016. Αυτό παραμένει το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ28 από τον Οκτώβριο του 2008.

Η Eurostat υπολογίζει ότι 17 961 000 άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ28, εκ των οποίων τα 14 137 000 στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι το Δεκέμβριο του 2017. Σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2017, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 165 000 στην ΕΕ28 και κατά 134 000 στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2016, η ανεργία μειώθηκε κατά 2 066 000 άτομα στην ΕΕ28 και κατά 1 536 000 άτομα στη ζώνη του ευρώ.

Μεταξύ των κρατών μελών, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας τον Δεκέμβριο του 2017 καταγράφηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία (2,3%), τη Μάλτα και τη Γερμανία (και τα 3,6%). Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (20,7% τον Οκτώβριο του 2017) και στην Ισπανία (16,4%). Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε όλα τα κράτη μέλη για τα οποία τα δεδομένα είναι συγκρίσιμα με την πάροδο του χρόνου, εκτός από τη Φινλανδία όπου παρέμεινε σταθερή. Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Ελλάδα (από 23,3% σε 20,7% μεταξύ Οκτωβρίου 2016 και Οκτώβριος 2017), την Κροατία (από 12,5% έως 10,0%), την Πορτογαλία (από 10,2% σε 7,8%) και την Ισπανία (από 18,5% ). Τον Δεκέμβριο του 2017, το ποσοστό ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 4,1%, σταθερό σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2017 και από 4,7% το Δεκέμβριο του 2016.

Σύμφωνα με τη Eurostat, το Δεκέμβριο του 2017, 3 654 000 νέοι (κάτω των 25 ετών) ήταν άνεργοι στην ΕΕ28, εκ των οποίων 2 574 000  στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2016, η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 411 000 στην ΕΕ28 και κατά 301 000 στη ζώνη του ευρώ. Το Δεκέμβριο του 2017, το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 16,1% στην ΕΕ28 και 17,9% στη ζώνη του ευρώ, έναντι 18,0% και 20,3% αντίστοιχα το Δεκέμβριο του 2016. Το Δεκέμβριο του 2017, τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία (4,9% ), Τη Γερμανία (6,6%) και την Εσθονία (6,8% το Νοέμβριο του 2017), ενώ το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στην Ελλάδα (40,8% τον Οκτώβριο του 2017), στην Ισπανία (36,8%) και στην Ιταλία (32,2%). ΚΥΠΕ


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα