Στο 37,3% το ποσοστό των ανέργων στην Κύπρο που έφθασαν στην φτώχεια

Στο 37,3% το ποσοστό των ανέργων στην Κύπρο που έφθασαν στην φτώχεια

 


 


Σχεδόν το ήμισυ (48,7%) των ανέργων ηλικίας 16 – 64 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κινδύνευαν από φτώχεια, μετά τις σχετικές κοινωνικές μεταβιβάσεις το 2016, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος της νομισματικής φτώχειας να είναι πενταπλάσιος από ότι για εκείνους που έχουν απασχόληση (9,6%), σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Κύπρο ήταν 37,3% για τους άνεργους και 8,4% για τους μισθωτούς.

Σύμφωνα με την Eurostat, τα ποσοστά των ανέργων στην ΕΕ που κινδύνευαν από φτώχεια αυξάνονταν διαρκώς από 41,5% το 2006 σε 48,7% το 2016.

Η Eurostat αναφέρει ότι το υψηλότερο ποσοστό ανέργων που κινδύνευαν από φτώχεια ήταν στη Γερμανία, και η σχετική διαφορά στον κίνδυνο, σε σχέση με τους απασχολούμενους ήταν μικρότερη στην Κύπρο, τη Γαλλία και την Πορτογαλία. Η Κύπρος μαζί με τη Φινλανδία είχαν και τα χαμηλότερα σχετικά ποσοστά κινδύνου φτώχειας στην ΕΕ, για ανέργους το 2016 (και οι δύο  χώρες από 37,3%).

Σύμφωνα με τον ορισμό της Eurostat, τα άτομα που κινδυνεύουν από τη φτώχεια είναι εκείνα που ζουν σε ένα νοικοκυριό με ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα κάτω από το όριο κινδύνου φτώχειας, το οποίο ορίζεται στο 60% του εθνικού μέσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος (μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις).

Ανάμεσα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ το 2016, το ποσοστό των ανέργων που κινδύνευαν από τη φτώχεια ήταν υψηλότερο στη Γερμανία (70,8%), ακολουθούμενο από τη Λιθουανία (60,5%).

Περισσότερο από το ήμισυ των ανέργων κινδύνευαν από φτώχεια στη Λετονία (55,8%), στη Βουλγαρία (54,9%), στην Εσθονία (54,8%), στη Δημοκρατία της Τσεχίας (52,3%), στη Ρουμανία (51,4%) και στη Σουηδία (50,3%).

Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, λιγότερο από 40% των ανέργων κινδύνευαν από τη φτώχεια στην Κύπρο και τη Φινλανδία (37,3%), τη Γαλλία (38,4%) και τη Δανία (38,6%).

Το 2016, τα μεγαλύτερα κενά μεταξύ του ποσοστού των ανέργων και των μισθωτών που κινδυνεύουν από τη νομισματική φτώχεια καταγράφηκαν στη Γερμανία (70,8% για τους ανέργους έναντι 9,5% για τους μισθωτούς – απόσταση 61,3 μονάδων μεταξύ των δύο), τη Λιθουανία (51,8 μονάδες ), την Τσεχική Δημοκρατία (48,5 μονάδες) και τη Λετονία (47,3 μονάδες).

Αντίθετα, η διαφορά ήταν σημαντικά μικρότερη στην Κύπρο (37,3% για τους ανέργους, έναντι 8,4% για τους μισθωτούς, ή 28,9 μονάδες διαφορά), τη Γαλλία (30,5 μονάδες) και την Πορτογαλία (30,8 μονάδες). ΚΥΠΕ


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα