Συμφωνία συνεργασίας Unidroit και Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Συμφωνία συνεργασίας Unidroit και Πανεπιστημίου Λευκωσίας

 


Για συμμετοχή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου σε ερευνητικά έργα και δραστηριότητες του διακυβερνητικού οργανισμού

 

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τον οργανισμό Unidroit με σκοπό τη διοργάνωση αμοιβαίων δραστηριοτήτων στο πεδίο ενδιαφερόντων της Unidroit. Η Unidroit είναι διακυβερνητικός οργανισμός, με έδρα την Ρώμη, στην οποία συμμετέχουν 63 κράτη διά των κυβερνήσεων τους και στην οποία η Κυπριακή Δημοκρατία εντάχθηκε το 1999. Πρωταρχικός σκοπός της Unidroit είναι η εναρμόνιση του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και η ετοιμασία διεθνών συμβάσεων και προτύπων νομοθεσιών, πολλές από τις οποίες έχουν κυρωθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η συμφωνία την οποία υπέγραψαν ο Καθηγητής Ignacio Tirado, Γενικός Γραμματέας της Unidroit, και ο Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, προβλέπει τη συμμετοχή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου σε ερευνητικά έργα και δραστηριότητες της Unidroit. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις νομικές πτυχές της Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ζήτημα που απασχολεί ιδιαίτερα τόσο την Unidroit, όσο και την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία κύρωσε το 2004 την Σύμβαση της Unidroit για κλαπέντα ή παρανόμως εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά. Η ως άνω Σύμβαση της Unidroit έχει μέχρι σήμερα κυρωθεί ήδη από 36 συμβαλλόμενα κράτη, ανάμεσα στα οποία και η Ελλάδα.

Την ευθύνη για την υλοποίηση της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ Unidroit και Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχουν αναλάβει εκ μέρους του Πανεπιστημίου ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής, Καθηγητής Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, και η Δρ. Ειρήνη Σταματούδη.