Τα κύρια συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Τα κύρια συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου


 


Του Δρα Αντώνη Στ. Στυλιανού, Λέκτορας Νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, LL.BLaw (Bristol), Ph.D in Law – International Law and Human Rights (Kent), Διευθυντής Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

 

Η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 14 – 15 Δεκεμβρίου 2017 ολοκληρώθηκε με την υιοθέτηση των συμπερασμάτων της Συνόδου, που αφορούν ορισμένα από τα πιο φλέγοντα ζητήματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 28 κράτη – μέλη της, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων που αφορούν στην άμυνα, την μετανάστευση, τις εξωτερικές υποθέσεις, κοινωνικά θέματα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Την δεύτερη μέρα της Συνόδου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απασχόλησε η πρόοδος στη διαδικασία του Brexit, συμφωνώντας ότι έχει επιτευχθεί ικανοποιητική πρόοδος για να εισέλθουμε πλέον στην επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων για τους όρους της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων θα αφορά στην μεταβατική περίοδο της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου και στο πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ μετά την έξοδο του πρώτου από την Ένωση.

Οι ηγέτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικρότησαν την δρομολόγηση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας, γνωστής ως PESCO, η οποία ενισχύει την αμυντική συνεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά την κοινοποίηση της πρόθεσης 23 κρατών, συμπεριλαμβανομένης και της Κυπριακής Δημοκρατίας, να ενταχθούν στην PESCO στις 13 Νοεμβρίου 2017, το Συμβούλιο τόνισε την σημασία της άμεσης εφαρμογής των πρώτων προγραμμάτων στα πλαίσια της διαρθρωμένης συνεργασίας που εγκαθιδρύεται.

Σε σχέση με τα κοινωνικά θέματα, την παιδεία και τον πολιτισμό, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησαν συμπεράσματα που βασίζονται στις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Γκέτεμποργκ και κατά την κοινωνική σύνοδο κορυφής της 17ης Νοεμβρίου 2017. Συγκεκριμένα, τέθηκαν προτεραιότητες όσον αφορά στην ανάπτυξη της κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της εφαρμογής του ευρωπαϊκού πυλώνα για τα κοινωνικά δικαιώματα σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, την υποβοήθηση ύπαρξης κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των διαφόρων φορέων και την μείωση του χάσματος πληρωμών μεταξύ των φύλων. Στον τομέα της εκπαίδευσης, οι ηγέτες συμφώνησαν την προώθηση στοχευμένων δράσεων όσον αφορά στην ανάπτυξη και διάδοση του προγράμματος Erasmus+, την παροχή της δυνατότητας φοιτητών να λαμβάνουν πτυχίο συνδυάζοντας σπουδές σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και την αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Όσον αφορά στο μείζον ζήτημα της μετανάστευσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε τις εξωτερικές και εσωτερικές εκφάνσεις και πτυχές της πολιτικής της Ένωσης για την μετανάστευση. Ο στόχος της συζήτησης ήταν η έναρξη της διαδικασίας για υιοθέτηση συμφωνίας τροποποίησης του συστήματος ασύλου μέχρι τον Ιούνιο του 2018 (τροποποίηση του Κανονισμού του Δουβλίνου). Θα πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι οι υποχρεωτικές ποσοστώσεις παραμένουν ένα από τα πλέον επίμαχα ζητήματα που απασχολούν τα κράτη – μέλη της Ένωσης.

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναβεβαίωσε την δέσμευση της Ένωσης για λύση δυο κρατών σε σχέση με το Ισραήλ – Παλαιστίνη και την ιδιότητα των Ιεροσολύμων ως πρωτεύουσας και των δυο κρατών.


Comments

comments

Categories: Απόψεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα