Τα θέλει όλα ο Ακιντζί…

Τα θέλει όλα ο Ακιντζί…


 


Εάν ο Μουσταφά Ακιντζί παρέμενε πιστός στην δική του πολιτική ιστορία θα απέρριπτε πρώτος και καλύτερος τις αξιώσεις της Άγκυρας…

 

Tου Παναγιώτη Τσαγγάρη, Twitter: @tsangarisp

Πριν λίγες μέρες, αποκαλύφθηκαν από τον ΑΝΤ1 οι θέσεις της Τουρκοκυπριακής πλευράς και του Μουσταφά Ακιντζί που κατατέθηκαν στο Crans Montana (3 Ιουλίου 2017) για την λύση του κυπριακού.

Προτού όμως γίνει κάποιο σχόλιο, ας δούμε ποιες είναι αυτές, όπως αυτές προβλήθηκαν από το συγκεκριμένο τηλεοπτικό σταθμό.

«Σε σχέση με την Πολιτική ισότητα ο κατοχικός ηγέτης αξιώνει: Εκ περιτροπής προεδρία (Πρόεδρος- Αντιπρόεδρος) ανά 20 μήνες για πέντε περιόδους ( 100 μήνες). Πρώτος πρόεδρος από την κοινότητα με τον μεγαλύτερο πληθυσμό. Εκλογή με χωριστές εκλογές.

Στο θέμα της αποτελεσματικής Συμμετοχής, ζητά εκ περιτροπής προεδρία (1:1) σε όλα τα ομοσπονδιακά δικαστικά σώματα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για τις επικοινωνίες και τα ταμεία συντάξεων και προνοίας.

Ζητεί, ίση εκπροσώπηση και ίση εκ περιτροπής προεδρία στα Ανεξάρτητα Συλλογικά Σώματα. Τουλάχιστον μία θετική ψήφος από κάθε κοινότητα στα μη-Ανεξάρτητα Συλλογικά Σώματα με αναλογία μελών 2:1. Επίσης να μην υπάρχει νικώσα ψήφος από τον πρόεδρο στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας σε περίπτωση που προκύψει ισοψηφία μεταξύ ε/κ και τ/κ. Για την Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα, εισηγείται, επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με σύνθεση 4 Ε/Κ και 3 Τ/Κ καθώς εκ περιτροπής Διοικητής και Υποδιοικητής για τρείς περιόδους, δηλαδή για 15 συνολικά χρόνια. Για το Συμβούλιο Μακροοικονομικής Σταθερότητας, ο τ/κ ηγέτης ζητά, ίση εκπροσώπηση. Αποφάσεις με απλή πλειοψηφία και νικώσα ψήφος στον Πρόεδρο δεδομένου ότι θα εφαρμοστεί «ίση» εκ περιτροπής προεδρία.

Σε σχέση με τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, ο Ακιντζί πέραν των 2 Τ/Κ Ευρωβουλευτών που θα εκλέγονται χωριστά από τους Ε/Κ με «εθνικές» εκλογές, καθώς και να διαθέτει η κάθε κοινότητα εκ περιτροπής Ευρωπαίο Επίτροπο. Ίση εκ περιτροπής εκπροσώπηση στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο Γενικό Δικαστήριο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Στις Επιτροπές Οικονομιών και Περιφερειών 3 Ε/Κ και 2 Τ/Κ και εκπροσώπηση και των δυο κοινοτήτων της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ως προς το Περιουσιακό, οι θέσεις της τ/κ πλευράς, είναι πως στις περιοχές που δεν υπόκεινται σε εδαφικές αναπροσαρμογές, όλα όπως αναφέρει, θα πρέπει να ρυθμιστούν προς όφελος των χρηστών. Σε περιουσίες που αναπτύχθηκαν να γίνει εφαρμογή του κριτηρίου του συναισθηματικού δεσμού για χρήστες και νόμιμους ιδιοκτήτες. Πρώτο λόγο θα έχουν, όπως ζητά, και οι διάδοχοι χρήστες (αυτοί δηλαδή που απέκτησαν ε/κ περιουσίες αγοράζοντας τους από Τ/Κ).

Σε σχέση με τις περιοχές υπό εδαφική αναπροσαρμογή, ζητά όπως οι χρήστες να μπορούν να παραμείνουν, χωρίς επιβάρυνση, στις περιουσίες που κατέχουν μέχρι να τους εξασφαλιστεί εναλλακτική περιουσία που να τους ικανοποιεί. Ειδικότερα δε για τις περιουσίες που δεν αξιοποιήθηκαν, αυτές όπως προτείνει θα αποκαθίστανται μέχρι τα 2/3. Το υπόλοιπο θα παραμένει στην κατοχή του χρήστη.Τα δε Νομικά πρόσωπα, που κατέχουν περιουσία, θα έχουν την ίδια μεταχείριση με τα φυσικά πρόσωπα (χρήστες) στις περιοχές που δεν επιστρέφονται.

Η τ/κ πλευρά ζητά επίσης ίση μεταχείριση και δικαιώματα μεταξύ Τούρκων πολιτών και Ελλήνων πολιτών.

Στο κεφάλαιο των εγγυήσεων ζητά όπως η Συνθήκη Εγγυήσεων εφαρμοστεί τηρουμένων των αναλογιών στην νέα τάξη πραγμάτων. Η εφαρμογή της λύσης να παρακολουθείται από μία νέα Συνθήκη Εγκαθίδρυση, η οποία να υπόκειται σε αναθεώρηση στο τέλος της τρίτης θητείας της προεδρίας (21 χρόνια) χωρίς όμως χρονοδιάγραμμα κατάργησης. Ομοίως και στα στρατεύματα. Κάνει λόγο για σημαντική μείωση στην αρχή και αναλόγως της προόδου, σε σχέση με την εφαρμογή της λύσης, περεταίρω σταδιακή μείωση. Ζητά όπως μόνιμη στρατιωτική Δύναμη, χωρίς χρονοδιάγραμμα αποχώρησης, καθώς και ένα νέο πρόσθετο, όπως αναφέρει, πρωτόκολλο για την μεταβατική ασφάλεια».

Τα ανωτέρω αποτελούν μια πολύ σημαντική ένδειξη για τις πραγματικές θέσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς, η οποία ακολουθεί –όπως φαίνεται- κατά γράμμα τις θέσεις της Άγκυρας. Δεν χρειάζεται να σημειωθεί ότι αυτές οι θέσεις, επιβεβαιώνουν ότι η Ελληνοκυπριακή πλευρά προέβη σε απόλυτους ορθούς χειρισμούς στο Κρανς Μοντανά αλλά πρέπει να σημειωθεί κάτι άλλο: Η αλλαγή της πολιτικής φιλοσοφίας του Μουσταφά Ακιντζί, ο οποίος ενώ διαχρονικά ως ένας πιστός οπαδός της λύσης και συνύπαρξης ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων, μετατράπηκε δυστυχώς σε μεταφορέα των τουρκικών θέσεων επί του κυπριακού. Η Στήλη έχει την άποψη ότι ο Μουσταφά Ακιντζί εάν παρέμενε πιστός στην πολιτική του ιστορία, και συνεπώς θα απέρριπτε και ο ίδιος τις αξιώσεις της Άγκυρας επί της Κύπρου, σήμερα πολύ πιθανώς το θέμα της Στήλης να ήταν: «Γιατί πρέπει να ψηφίσουμε υπέρ της λύσης στο Δημοψήφισμα».

Πηγή: Περιοδικό Ευρωκέρδος


Comments

comments

Categories: Απόψεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα