Τα τρία σενάρια που θα πρέπει να καθοδηγούν τους επενδυτές

Τα τρία σενάρια που θα πρέπει να καθοδηγούν τους επενδυτές


 


Αν θέλετε να αυξήσετε στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις σας σε μετοχές και άλλα περιουσιακά στοιχεία κινδύνου σε τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς, είναι πιθανό να στοιχηματίσετε – εν γνώσει σας ή όχι – σε έναν συνδυασμό τριών οδηγών μελλοντικών αποδόσεων.

Ή, διαφορετικά, σχεδιάζετε να πωλήσετε τις συμμετοχές σας σε κάποιον που κάνει ή θα κάνει αυτό το στοίχημα. Η κατανόηση της σημασίας αυτών των τριών σεναρίων, τόσο σε σχετικούς όσο και σε απόλυτους όρους, υποδηλώνει όχι μόνο την πιθανότητα να έχετε δίκιο με την πάροδο του χρόνου, αλλά και τις κλίσεις που πρέπει να εφαρμόσετε στην τρέχουσα τοποθέτηση του χαρτοφυλακίου σας σε κίνδυνο.

Μια από τις κύριες αναλυτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές στον σημερινό ασυνήθιστα ρευστό κόσμο, και υπάρχουν πολλές, αποδυναμώνει τους πιθανούς οδηγούς των συνολικών αποδόσεων της αγοράς σε ένα μικρό αριθμό ενεργών και επαληθεύσιμων υποθέσεων. Αυτό σημαίνει τον προσδιορισμό μιας εξίσωσης «μειωμένης μορφής» στην οποία μόνο λίγες επεξηγηματικές μεταβλητές προσδιορίζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο κίνδυνος για τους επενδυτές θα συνεχίσει να ανταμείβεται πλούσια.

Μια τέτοια προδιαγραφή συνεπάγεται την παρακολούθηση τριών σεναρίων τα οποία, το πιο σημαντικό, δεν είναι απαραίτητο να αποκλείει το ένα το άλλο: η ενδογενής οικονομική και χρηματοοικονομική επούλωση, οι πολυαναμενόμενες πολιτικές εξελίξεις και τα μεγαλύτερα κύματα ρευστότητας.

Με τη συγχρονισμένη ανάκαμψη της ανάπτυξης, η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να θεραπεύεται καθώς οι βελτιώσεις στην Ευρώπη και στις αναδυόμενες αγορές προστίθενται στις τάσεις στις ΗΠΑ. Αυτό συμβάλλει στην τόνωση της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας, μέσω της αύξησης των επενδύσεων και της κατανάλωσης, μειώνοντας εν μέρει την πίεση προς τα κάτω για τη δυνητική ανάπτυξη , μειώνοντας τις ανησυχίες για τις αυξημένες τιμές των περιουσιακών στοιχείων και ενισχύοντας το εύρος για την ομαλή εξομάλυνση των αντισυμβατικών νομισματικών πολιτικών από τη Fed και άλλες κεντρικές τράπεζες με συστημική σημασία.

Σε αυτό το πρώτο σενάριο, οι επενδυτές θα ωφεληθούν από τους μακροχρόνιους δείκτες της αγοράς και από τη συγκέντρωση συγκεκριμένων στοιχημάτων εταιρειών ή χωρών σε καταστάσεις όπου υπάρχει μια συντριπτική υπόθεση για στενές ιδιοσυγκρασιακές επιρροές. Υπό αυτές τις συνθήκες, η επένδυση σε παθητικά προϊόντα χαμηλού κόστους σε μεγάλες δημόσιες αγορές θα συνεχίσει να δουλεύει καλά.

Αυτή η σταδιακή διαδικασία επούλωσης μπορεί να υπερκεραστεί με μια ουσιαστική αύξηση των πολιτικών που αποσκοπούν στη μείωση των διαρθρωτικών εμποδίων στην ανάπτυξη, στην επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ νομισματικής και δημοσιονομικής επέκτασης, στην άρση των θυλάκων συντριβής του χρέους και στη βελτίωση του συντονισμού της παγκόσμιας πολιτικής. Σε αυτό το σενάριο θα αυξανόταν η πιθανότητα ανάληψης τέτοιων πολιτικών, αν και απέχει πολύ από το να είναι βέβαιη, χάρη στις εξωτερικές διαταραχές της καθιερωμένης πολιτικής τάξης που σημειώθηκαν τους τελευταίους 16 μήνες στη Γαλλία (με την εκλογή του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν), στο Ηνωμένο Βασίλειο(με το δημοψήφισμα του Brexit) και τις ΗΠΑ (με την εκλογή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των ρεπουμπλικανικών πλειοψηφιών και στα δύο σώματα του Κογκρέσου).

Σε αυτό το δεύτερο σενάριο, η τοποθέτηση χαρτοφυλακίου με κίνδυνο επωφελείται από ένα πολύ μεγαλύτερο επίπεδο ενεργητικής διαχείρισης επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός που ενσωματώνει έναν προσεκτικό εντοπισμό των νικητών και των ηττημένων πολιτικών ενεργειών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν πρόκειται για τη φορολογική μεταρρύθμιση, την υποδομή, τη μείωση του χρέους και την ισορροπία μεταξύ της νέας ρύθμισης και της χαλάρωσης των παλαιών ρυθμίσεων.

Το τρίτο και τελευταίο σενάριο αυτής της αναλυτικής προσέγγισης μειωμένης μορφής καθοδηγείται από λόγους ρευστότητας. Εδώ, η συνεχής εισροή κεφαλαίων στην αγορά από τις κεντρικές τράπεζες και από τους πλούσιους σε μετρητά ισολογισμούς των πολύ κερδοφόρων εταιρειών συνεχίζει να πηγαίνει προς τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε όλες σχεδόν τις γωνιές του κόσμου. Η δυνατότητα απόκτησης ανταποκριτικών εκθέσεων χαρτοφυλακίου ενισχύεται από τον πολλαπλασιασμό τόσο παθητικών όσο και ενεργητικών οχημάτων που προσφέρουν στους αφοσιωμένους και επεκτεινόμενους επενδυτές τη δυνατότητα να πωλούν αστάθεια και ρευστότητα σε έναν αναπτυσσόμενο κόσμο για δημόσιες και ιδιωτικές αγορές.

Αυτός ο τελευταίος οδηγός έχει μια ενδιαφέρουσα ανατροπή: η άφθονη ρευστότητα οδηγεί τους επενδυτές να εκτίθενται όλο και περισσότερο σε ιστορικά μη ρευστά τμήματα κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων. Είναι μια διελκυστίνδα η οποία, αντί να αντιμετωπιστεί μέσω τακτικής τοποθέτησης χαρτοφυλακίου, απαιτεί τουλάχιστον μία από τις άλλες δύο υποθέσεις να είναι επίσης ουσιαστικά στο παιχνίδι.

Στη συνέχεια, υπάρχει ο τρόπος με τον οποίο όλες αυτές οι υποθέσεις σχετίζονται με τα όσα οι αγορές έχουν ήδη αποτιμήσει. Οι σημερινές απόλυτες και σχετικές αποτιμήσεις των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων υποδηλώνουν ότι οι επενδυτές φαίνεται να περιμένουν έντονα τουλάχιστον δύο, αν όχι όλους τους παράγοντες αυτούς . Και στοιχηματίζουν ευχάριστα σε αυτό το αποτέλεσμα εδώ και καιρό, παρά τις επανειλημμένες καθυστερήσεις στην υλοποίηση αυτών των συνθηκών.

Πηγή: Sofokleous10.gr


Comments

comments

Tags: invest

Σχετικά με τον Συγγραφέα