Οι θέσεις του Σταύρου Μαλά για την οικονομία

Οι θέσεις του Σταύρου Μαλά για την οικονομία

Του Σταύρου Μαλά – Υποψηφίου Προέδρου Κυπριακής Δημοκρατίας

Αντιλαμβάνομαι ότι τα δύο μεγάλα κοινωνικά ζητήματα που απασχολούν μια μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και ο τομέας της απασχόλησης.

Σε σχέση με τα ΜΕΔ, πρέπει να υπογραμμίσω ότι εμείς προσεγγίζουμε το ζήτημα όχι μόνο ως τραπεζικό πρόβλημα αλλά και ως  κοινωνικοοικονομικό. Η πρόταση μας είναι συγκεκριμένη, κοστολογημένη και εφαρμόσιμη και αφορά μόνο τα δάνεια με μικρή επαγγελματική στέγη ως εξασφάλιση. Η πρότασή μας προνοεί τη σύσταση Μετοχικής Οντότητας Διαχείρισης Τραπεζικού Ενεργητικού στην οποία θα συμμετέχουν οι τράπεζες, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αλλά και το Κράτος. Στη οντότητα αυτή θα μεταφέρουν οι τράπεζες τα συγκεκριμένα ΜΕΔ που δεν μπορούν να τύχουν βιώσιμης αναδιάρθρωσης. Η δομή της οντότητας αυτής, απαντά στο μεγάλο ερώτημα της κεφαλαιοποίησης, αφού οι τράπεζες θα λάβουν μετοχές έναντι των δανείων που θα μεταφέρουν ενώ το κράτος θα κληθεί να συμβάλει με ένα μικρό ποσό, χωρίς να μεταφέρεται έτσι το βάρος στους φορολογούμενους. Εκτιμώ ότι η λύση που προτείνουμε στα ΜΕΔ ανακουφίζει χιλιάδες συμπολίτες μας ενώ παράλληλα οι άλλες δύο δράσεις που προτείνουμε μπορούν να βελτιώσουν δραστικά και άμεσα την κατάσταση στην απασχόληση και τη αγορά εργασίας που είναι το μεγάλο ζήτημα που απασχολεί τους νέους της Κύπρου.

Παράλληλα, θα προωθήσουμε τη δίκαιη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, με εισαγωγή κατώτατου μισθού και ελάχιστων όρων εργασίας για όλους όσους δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις. Ταυτόχρονα, θα διασφαλίσουμε θεσμικά και νομοθετικά την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας καθώς και τη δυνατότητα να επεκτείνεται η ισχύς του σε ολόκληρο κλάδο. Με αυτό τον τρόπο θα εγγυηθούμε ότι κανένας εργαζόμενος δεν θα μένει απροστάτευτος και έρμαιο αυθαιρεσιών και εκμετάλλευσης.

Τρίτο, η δική μας διακυβέρνηση θα προχωρήσει, από την πρώτη κιόλας μέρα, σε μια επαναστατική, θα τολμούσα να πω, στροφή στην Έρευνα και την Καινοτομία αυξάνοντας στα 100 εκατομμύρια ευρώ τις επενδύσεις στον τομέα αυτό. Πρόκειται για ένα τομέα που προωθεί τον εκσυγχρονισμό της χώρας μας, προσελκύει πίσω στην Κύπρο τους νέους επιστήμονες μας που διαπρέπουν στο εξωτερικό και ταυτόχρονα, δημιουργεί νέες και ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Τέταρτο θα προχωρήσουμε άμεσα σε προωθήσει φορολογικών και εργοδοτικών κινήτρων για εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και αποδεδειγμένης πρόσθετης αξίας για την οικονομία  με σκοπό τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Πέμπτο θα εργαστούμε εντατικά για τη στήριξη των νοσοκομείων στη βάση ενός εθνικού σχεδιασμού υποδομών υγείας με απώτερο στόχο να καταστεί ο δημόσιος τομέας  η ραχοκοκαλιά του ΓΕΣΥ για τί χωρίς εύρωστο  δημόσιο τομέα το ΓΕΣΥ θα καταρρεύσει.

 

 


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα