Θετικά οικονομικά αποτελέσματα για την Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited

Θετικά οικονομικά αποτελέσματα για την Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited

 


Με θετικά οικονομικά αποτελέσματα ολοκλήρωσε το έτος 2017 η επενδυτική εταιρεία Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited, γεγονός που υποδηλώνει σταθερότητα στις οικονομικές της επιδόσεις και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για το προσεχές μέλλον. Τα συνολικά κέρδη της Εταιρείας για το 2017 πριν τη φορολογία ανήλθαν σε $71,5 εκατομμύρια.

Σύμφωνα με τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα του 2017, η Εταιρεία συνεχίζει σταθερά να διατηρεί τη θέση της ανάμεσα στις πέντε μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, με 55 εργαζομένους, $683 εκ. ίδια κεφάλαια και $1,5 δισεκατομμύρια ενεργητικό κεφάλαιο.

Με βάση την αναλυτική έκθεση αποτελεσμάτων της, η Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited διατήρησε δυνατούς τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας, συνεχίζοντας να παίρνει μέτρα υπέρ του καλύτερου δυνατού επιπέδου σχέσης μεταξύ κινδύνου-απόδοσης και της διασφάλισης της βιώσιμης ανάπτυξης της Εταιρείας.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας επιβεβαιώνουν τις ικανοποιητικές επιδόσεις της σε κάθε τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, παρά τις έντονες συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Η Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited δραστηριοποιείται στην Κύπρο για 22 χρόνια και συμπεριλαμβάνεται στις μεγαλύτερες και παλαιότερες επενδυτικές εταιρείες της χώρας, που είναι ελεγχόμενες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Προσφέρει επενδυτικές υπηρεσίες τόσο στην κυπριακή, όσο και στη διεθνή αγορά, δια μέσου των γραφείων της σε Κύπρο και Λονδίνο. Από το 2015 προσφέρει επίσης ηλεκτρονικές συναλλαγές τύπου Forex, μέσω του brand της Alfa Forex.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας στο www.alfacapital.com.cy


Comments

comments

Tags: Alfa

Σχετικά με τον Συγγραφέα