Τι είναι επιχειρηματικότητα και τι καινοτομία και πώς συνδέονται μεταξύ τους

Τι είναι επιχειρηματικότητα και τι καινοτομία και πώς συνδέονται μεταξύ τους

 


Του Χαράλαμπου Χαραλάμπους, PhD Cand. in Business Studies & Doctorate Researcher in Sustainable Entrepreneurship, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Σε μια όλο και πιο παγκοσμιοποιημένη οικονομία, η τεχνολογική εξέλιξη έχει οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται μεταξύ τους.

Σε αυτό το ραγδαίως μεταβαλλόμενο κλίμα στην αγορά, η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα διαδραματίζουν καίριο ρόλο για την ανταγωνιστικότητα και συντείνουν στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Καινοτομία λοιπόν, θεωρείται μια καινούργια ιδέα για την οποία υπάρχει ζήτηση. Η καινοτομία μπορεί να αποφέρει πρακτικό αποτέλεσμα και να αυξήσει τα κέρδη παράλληλα με την ζήτηση για το προϊόν/υπηρεσία, ενώ η κινητήριος δύναμη της καινοτομίας είναι η τεχνολογία. Κίνητρο επίσης στην προσπάθεια ενός ατόμου ή μιας επιχείρησης να καινοτομήσει, αποτελεί ο ανταγωνισμός.

Η επιχειρηματικότητα, μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια ολοκληρωμένη και δυναμική διαδικασία κατά την οποία τα άτομα εντοπίζουν, αναλύουν, επεξεργάζονται και εκμεταλλεύονται ευκαιρίες οι οποίες με την υλοποίηση τους θα δημιουργήσουν ένα θετικό οικονομικό αντίκτυπο. Υπό αυτές τις συνθήκες, όλες οι καινοτόμες ιδέες μεταφράζονται σε οικονομικές ευκαιρίες, γεγονός που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της επιχειρηματικότητας.

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφερθεί ότι μπορεί η καινοτομία να ταυτιστεί με την επιχειρηματικότητα, όμως η επιχειρηματικότητα δεν μπορεί να θεωρηθεί πάντα καινοτόμα, κυρίως λόγω της έντασης του ανταγωνισμού.

Εν κατακλείδι, η καινοτομία σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να συνδεθεί με τον όρο επιχειρηματικότητα. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η καινοτομία αποτελεί τον κύριο παράγοντα ανάπτυξης σε μια επιχείρηση έτσι ώστε να αναδείξει την αλλαγή σε ευκαιρία και την ευκαιρία σε αλλαγή. Όταν η επιχείρηση επιτύχει να συνδυάσει αποτελεσματικά μία νέα ιδέα με μια διαγνωσμένη ανάγκη που υπάρχει στην αγορά, τότε θα προχωρήσει σωστά στην θέσπιση της επιχειρηματικής καινοτομίας. Με την μετατροπή έξυπνων ιδεών σε πρακτική εφαρμογή και εμπορική εκμετάλλευση, τότε η καινοτομία οργανώνεται ως μια συστηματική διεργασία η οποία περιλαμβάνει με διαρκή και οργανωμένη αναζήτηση ευκαιριών για εισαγωγή αλλαγών.


Comments

comments

Categories: Απόψεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα